Co to jest padaczka światłoczuła?

Padaczka światłoczuła lub światłoczuła jest rodzajem padaczki charakteryzującej się atakami spowodowanymi przez bodźce wzrokowe, które tworzą wzory w czasie i przestrzeni.

Ludzie z tą patologią mogą rozwinąć napady padaczkowe poprzez ekspozycję na elementy takie jak migające światła, regularne wzory lub regularne ruchome wzory.

Jest to jeden z najmniej rozpowszechnionych typów padaczki. Konkretnie postuluje się, że padaczka światłoczuła może dotyczyć od 3 do 5% pacjentów cierpiących na tę chorobę.

Aby osobnik z tym specyficznym typem padaczki mógł rozwinąć kryzys, musi być narażony na świetlny bodziec o częstotliwości od 15 do 20 herców.

Pierwsze objawy padaczki światłoczułej pojawiają się zwykle w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania, zwłaszcza w fazie, w której osoba zaczyna być częściej narażona na elementy intensywne wzrokowo.

Główne cechy tej patologii wyjaśniono poniżej. Omówiono elementy, które mogą wywołać światłoczułe napady padaczkowe i dokonać przeglądu diagnoz i zabiegów, które należy wykonać

Charakterystyka padaczki światłoczułej

Padaczka światłoczuła lub światłoczuła jest rodzajem padaczki, która powstaje w wyniku ekspozycji na bodźce wzrokowe.

Tak więc osoby z tym schorzeniem charakteryzują się nadwrażliwością na światło, więc gdy są narażone na to, jakie elementy wizualne mogą rozwinąć napad padaczkowy.

Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie przypadki nadwrażliwości na światło muszą być związane z padaczką. Oznacza to, że osoba może wykazywać nadwrażliwość na światło i nigdy nie rozwinąć napadu padaczkowego, nie cierpieć na padaczkę.

Jednak niektóre osoby z nadwrażliwością na światło, narażone na intensywne i świecące bodźce wzrokowe, mogą wywołać drgawki i cierpią na patologię zwaną padaczką światłoczułą.

Pierwszy opis padaczki światłoczułej powstał w połowie XX wieku, po wynalezieniu elektroencefalogramu. W rzeczywistości instrument ten jest podstawą do diagnozy patologii.

W odniesieniu do przebiegu klinicznego choroby, padaczka światłoczuła charakteryzuje się cierpieniem na napady padaczkowe tylko wtedy, gdy osobnik był wystawiony na bodziec wzrokowy (lub kilka), który motywuje jego wygląd.

Rozpowszechnienie

Światłoczuła padaczka jest patologią, która nie jest powszechna w społeczeństwie. W rzeczywistości jest to jeden z najmniej powszechnych typów padaczki, z częstością od 3 do 5%.

Jeśli chodzi o ogólną populację, argumentuje się, że około dwie osoby na 10 000 mogą cierpieć z powodu tej zmiany. Zwykle dotyczy mężczyzn bardziej niż kobiet i wydaje się mieć wyraźną korelację genetyczną.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się zwykle w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania, chociaż początek napadów padaczkowych będzie w większym stopniu zależał od ekspozycji na intensywne elementy wizualne.

Wreszcie należy zauważyć, że w kilku przypadkach padaczki światłoczułej odnotowano przypadki napadów padaczkowych, które nie są wskazywane przez bodźce wzrokowe.

Elementy, które mogą wywołać kryzys

Głównym elementem diagnostycznym padaczki światłoczułej jest to, że kryzysy patologii muszą być spowodowane bezpośrednio przez bodźce wzrokowe.

W tym sensie jednym z czynników o największym znaczeniu naukowym dotyczącym tego warunku jest określenie, które elementy mogą generować napady padaczkowe.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, obecnie podtrzymuje się, że każdy wystarczająco intensywny bodziec świetlny może sprowokować rozwój kryzysu. Jednak nie wszystkie rodzaje bodźców wydają się mieć taki sam wpływ na osoby z padaczką światłoczułą.

W szczególności główny element niebezpieczeństwa dla osób z tym warunkiem podkreśla telewizję. Narażenie na elementy wizualne tego urządzenia wydaje się być głównym czynnikiem ryzyka rozwoju napadów padaczkowych.

W odniesieniu do telewizji istnieją również pewne czynniki, które wpływają na prowokację kryzysu: wadliwa transmisja, pozycja zbyt blisko telewizji, programy muzyczne z migającymi światłami itp.

Poza telewizją, inne elementy, które są silnie związane z typowymi kryzysami padaczki światłoczułej, to:

  1. Gry wideo
  2. Światła dyskotekowe lub inne pomieszczenia rekreacyjne.
  3. Gry komputerowe.
  4. Monitory komputerowe.
  5. Fluorescencyjne światła, zwłaszcza gdy światło jest przerywane.

Objawy

Głównym objawem padaczki światłoczułej jest rozwój napadów padaczkowych po ekspozycji na bodźce wzrokowe omówione powyżej. Jednak właściwości i charakter elementów powodujących kryzys mogą się różnić w każdym przypadku.

Wiele osób z tego typu padaczką doświadcza „aury” lub dziwnych doznań, zanim sam atak się zmaterializuje.

Jeśli podczas eksperymentowania z tymi doznaniami osoba nie przerwie ekspozycji na elementy wizualne, opracuje cykliczny atak, tworząc regularne wzory w czasie lub przestrzeni.

Zabiegi

Zazwyczaj leczenie padaczki światłoczułej opiera się zwykle na farmakoterapii, poprzez podawanie leków przeciwpadaczkowych. Właściwie dostosowane i zoptymalizowane leczenie oparte na lekach przeciwpadaczkowych może być bardzo przydatne do przerwania i zapobiegania napadom padaczkowym.

Jednak poza lekami, ponieważ elementy wywołujące kryzysy są środowiskowe, wysoce wskazane jest przeprowadzenie szeregu środków ostrożności w celu zapobiegania napadom padaczkowym.

W tym sensie ważne jest przestrzeganie następujących wytycznych:

  1. Używaj monitorów komputerowych bez migotania, a także korzystaj z ekranu ochrony jasności lub bezpośrednio zmniejszaj jasność ekranu.
  1. Oglądaj telewizję w dobrze oświetlonych pomieszczeniach, zmniejsz jasność ekranu i oglądaj go z rozsądnej odległości.
  1. Podczas grania w gry wideo wskazane jest, aby osoba znajdowała się co najmniej 60 centymetrów od ekranu, grała w dobrze oświetlonym pokoju.
  1. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera, oglądasz telewizję lub grasz w gry wideo, wygodnie jest robić przerwy często.
  1. Ogranicz czas ekspozycji na miejsca lub środowiska, które są intensywnie intensywne.