Neurony wielobiegunowe: charakterystyka, funkcje i typy

Neurony wielobiegunowe są rodzajem neuronów charakteryzujących się posiadaniem jądra, aksonu i dużej liczby dendrytów.

Morfologia tych komórek pozwala im na integrację dużej ilości informacji i łączenie się z szeroką gamą neuronów mózgowych.

W tym sensie neurony wielobiegunowe wyróżniają się jako najbardziej obfite neurony w ośrodkowym układzie nerwowym. Podobnie komórki te obejmują zarówno neurony ruchowe, jak i neurony wewnętrzne.

W tym artykule dokonujemy przeglądu głównych właściwości neuronów wielobiegunowych. Omówiono ich typy i funkcje, a także obszary mózgu, w których się znajdują.

Anatomiczne właściwości neuronów wielobiegunowych

Neurony wielobiegunowe są rodzajem neuronów, które zawierają somę i pojedynczy akson. Akson charakteryzuje się tym, że jest długi i ma długość większą niż długość innych typów neuronów (unipolarny i bipolarny).

Innym elementem morfologicznym określającym ten typ komórek jest prezentacja licznych dendrytów. Są to małe rozszerzenia, które są odpowiedzialne za otrzymywanie informacji od innych neuronów ośrodkowego układu nerwowego.

W tym sensie ten typ neuronów charakteryzuje się bardziej intensywną aktywnością niż pozostałe. Fakt posiadania wielu dendrytów pozwala im łączyć się z dużą różnorodnością komórek mózgowych iw ten sposób generować bardzo szerokie sieci neuronowe.

Duża ilość dendrytów, które posiadają neurony wielobiegunowe, rodzi się i powstaje w ciele komórki samego neuronu.

Podsumowując, komórki te to te, które mają dużą ilość dendrytów pochodzących z samego soma, a także duży i długi akson.

Funkcje

Neurony wielobiegunowe są najbardziej klasycznymi i globalnie znanymi neuronami. Mają długie wydłużenie z jednej strony (akson) i dużą różnorodność małych rozszerzeń z drugiej strony (dendryty).

Podobnie ogromna większość neuronów znajdujących się w ośrodkowym układzie nerwowym jest wielobiegunowa. Fakt ten jest uzasadniony, ponieważ funkcjonalnie są one najbardziej produktywne, a ci, którym udaje się przeprowadzić obfitą transmisję informacji.

Ogólnie rzecz biorąc, główne właściwości charakteryzujące neurony wielobiegunowe to:

Przedstawiają wiele procesów

Wielobiegunowe neurony, w przeciwieństwie do innych typów, są w stanie wspólnie opracować wiele procesów.

Oznacza to, że tworzą synapsy z różnymi neuronami jednocześnie dzięki dużej liczbie dendrytów, które prezentują. Wszystkie informacje zebrane z różnych neuronów ośrodkowego układu nerwowego są przetwarzane przez jądro komórkowe.

Mają kształt gwiazdy

Neurony wielobiegunowe są również odróżniane od innych typów neuronów poprzez ich morfologię.

Podczas gdy jednobiegunowe neurony są okrągłe, a bipolarne wydłużone, wielobiegunowe wyróżniają się prezentowaniem gwiaździstego kształtu, w którym wystają długie wydłużenie (akson) i wiele małych przedłużeń (dendrytów) somy lub jądra komórkowego.

Są najbardziej obfite

Inną ważną cechą neuronów wielobiegunowych jest to, że są najbardziej obfite w ośrodkowy układ nerwowy. W rzeczywistości w większości struktur mózgu obecne są tylko tego typu komórki.

Z drugiej strony, neurony unipolarne i bipolarne są ograniczone do znacznie bardziej specyficznych struktur. Rdzeń kręgowy w przypadku pierwszego i narządów zmysłów w drugim.

Są obecne zarówno w mózgu, jak iw rdzeniu kręgowym

Chociaż neurony wielobiegunowe są związane głównie z obszarami mózgu i wydajnością złożonych procesów mózgowych, takich jak pamięć lub rozumowanie, komórki te znajdują się również w rdzeniu kręgowym.

Mogą być motoryczne lub interneurony

Neurony wielobiegunowe obejmują zarówno komórki motoryczne, jak i interneurony. Jednak neurony wielobiegunowe nie obejmują neuronów czuciowych, które są tworzone tylko przez neurony bipolarne.

Funkcje

Neurony wielobiegunowe pełnią dwie główne funkcje w układzie nerwowym. Pierwszy dotyczy procesów motorycznych, a drugi procesów asocjacyjnych.

Jeśli chodzi o procesy ruchu, tego typu komórki są odpowiedzialne za przesyłanie impulsów motorycznych z kory mózgowej do organów efektorowych, takich jak mięśnie.

W swojej funkcji asocjacyjnej neurony wielobiegunowe wyróżniają się wieloma połączeniami między różnymi obszarami mózgu. Połączenia te umożliwiają tworzenie dużej liczby sieci neuronowych i systemów mózgowych, które powodują większość procesów poznawczych.

Typy

Wielobiegunowe neurony wyróżniają się tym, że są bardzo liczne w ośrodkowym układzie nerwowym, a także bardzo zróżnicowane. W tym sensie opisano cztery główne typy neuronów wielobiegunowych. Są to:

Interneurony

Interneurony są komórkami odpowiedzialnymi za łączenie neuronów czuciowych z neuronami ruchowymi. Oznacza to, że umożliwiają skojarzenie neuronów eferentnych (które przemieszczają się z układu nerwowego do rdzenia kręgowego) z aferentami (które przemieszczają się z rdzenia kręgowego do układu nerwowego).

Ten typ wielobiegunowych neuronów charakteryzuje się zazwyczaj krótkim aksonem i jest zlokalizowany w ośrodkowym układzie nerwowym. Interneurony są również znane jako neurony asocjacyjne, a ich główną funkcją jest badanie informacji sensorycznych.

Neuron motoryczny

Neurony ruchowe występują również w ośrodkowym układzie nerwowym. Jego główną funkcją jest kierowanie impulsów nerwowych na zewnątrz mózgu (rdzenia kręgowego).

Neurony typu I Golgiego

Neurony typu Golgiego wyróżniają się bardzo długimi aksonami. W rzeczywistości mogą one osiągnąć metr długości lub więcej. Komórki te znajdują się w ścieżkach włókien, które przemieszczają się z mózgu do rdzenia kręgowego i włókien nerwowych nerwów obwodowych.

Głównymi neuronami Golgiego I są: komórki piramidalne kory mózgowej, komórki Purkinjego kory móżdżku i komórki ruchowe rdzenia kręgowego.

Neurony Golgiego typu II

Neurony Golgiego II charakteryzują się bardzo krótkim aksonem, nawet w niektórych przypadkach mogą nie przedstawiać tego przedłużenia. Komórki te znajdują się głównie w istocie szarej kory móżdżku i korze mózgowej