Caudate Nucleus: cechy, funkcje i powiązane choroby

Jądro ogoniaste jest strukturą mózgu, która jest częścią jąder podstawnych. Stanowi masę szarej substancji.

Ta masa znajduje się w głębi półkul mózgowych. Ten region mózgu jest szczególnie związany z procesami ruchu.

Czynności te są przeprowadzane w sposób pośredni, to znaczy odbierają impulsy z kory mózgowej, aby następnie przekazać informacje do kory motorycznej przez jądra wzgórza.

Jądro ogoniaste znajduje się w centralnym obszarze mózgu, w obszarze bardzo zbliżonym do wzgórza. Podobnie należy zauważyć, że każdy ludzki mózg zawiera dwa jądra ogoniaste, jedno na prawej półkuli i jedno na lewej półkuli.

Charakterystyka jądra ogoniastego

Jądro ogoniaste jest jednym ze składników tworzących jądra podstawne. Zwoje te charakteryzują się szeregiem mas istoty szarej, które leżą u podstawy mózgu, między rosnącymi i opadającymi ścieżkami istoty białej.

Ta grupa jąder wraz z móżdżkiem odgrywają główną rolę w modulowaniu ruchu w sposób pośredni.

Aktywność ta jest realizowana przez podwójne połączenie kory mózgowej i jądra ogoniastego. Po pierwsze, jądro ogoniaste zbiera informacje z kory mózgowej dotyczące ruchu, a następnie wysyła impulsy nerwowe z powrotem do kory ruchowej.

W procesie przeprowadzanym przez jądra ogoniaste aktywnie uczestniczą jądra wzgórza. W szczególności, gdy komponent jąder podstawnych zwraca informacje do kory ruchowej, najpierw przechodzi przez wzgórze.

Chociaż główna funkcja jądra ogoniastego związana jest z ruchem, struktura ta stanowi ważny element mózgu, który kontroluje inne czynności, takie jak na przykład uczenie się.

Wreszcie, należy zauważyć, że nie tylko istoty ludzkie zawierają w swoich mózgach tę strukturę mózgu, ponieważ inne gatunki zwierząt również ją przedstawiają.

Właściwości anatomiczne

Jądra ogoniaste znajdują się w centrum mózgu, bardzo blisko struktur wzgórzowych. Każda z półkul mózgowych zawiera wewnątrz jądro ogoniaste.

W szczególności struktury te znajdują się w regionie bardzo blisko linii środkowej. Morfologicznie charakteryzują się przedstawieniem kształtu C z trzema częściami: głową (która styka się ze ścianą komór bocznych) ciałem i ogonem.

Czapla ogonowa wyróżnia się również połączeniem z wieloma różnymi obszarami mózgu, takimi jak blady glob i skorupa. Połączenie między jądrem skorupy, jądrem ogoniastym i jądrem półleżącym tworzy strukturę zwaną prążkowiem.

Zarówno głowa, jak i ciało jądra ogoniastego są utworzone z przedniego rogu komory bocznej (jednej z części układu komorowego mózgu).

Włókna nerwowe tego jądra jąder podstawnych pochodzą ze zwartej czarnej substancji centralnego układu nerwowego i brzusznej strefy tempgental. Powstają komórki dopaminergiczne i mogą również tworzyć się w powiązanych obszarach korowych.

Funkcje

Klasycznie właściwości funkcjonalne jądra ogoniastego były związane wyłącznie i wyłącznie z procesami ruchu.

W rzeczywistości ta struktura odnosząca się do jąder podstawnych odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju ruchu. Ta funkcja jest wykonywana poprzez ścisły związek z korą ruchową.

W szczególności jądro ogoniaste jest dwukierunkowo związane z korą mózgową. Najpierw zbierz informacje o tej strukturze mózgu. Następnie wysyła tę informację do jąder wzgórza, aby zwrócić ją do kory mózgowej.

Jednak ostatnie badania wykazały, że poza funkcjami motorycznymi jądro ogoniaste rozwija inne rodzaje aktywności. W rzeczywistości obecnie można powiedzieć, że ta struktura mózgu jest jednym z najważniejszych obszarów mózgu.

W tym sensie jądro ogoniaste jest związane z wykonywaniem wielu różnych czynności. Główne z nich to zapamiętywanie i uczenie się. Postuluje się, że ten rodzaj aktywności jest realizowany poprzez bliski związek z jądrem wzgórza.

Wzgórze jest strukturą mózgu, która jest najważniejsza w rozumieniu języków. Tak więc, rozwijając zdolność rozumienia językowego, zarówno jądro ogoniaste, jak i wzgórze są głównymi strukturami.

Z drugiej strony ostatnie badania wykazały, że jądro ogoniaste odgrywa inną ważną rolę: reguluje aktywność kory mózgowej.

W ten sposób duża część funkcji poznawczych wykonywanych przez korę mózgową jest modulowana przez poprzednią aktywność, która zachodzi w jądrach ogoniastych.

Ta aktywność jądra ogoniastego wydaje się szczególnie ważna, jeśli chodzi o utrzymanie kontroli nad potencjałem progowym. Ludzki mózg jest w stanie zebrać odpowiedzi swojego środowiska poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego.

Ten mechanizm opracowany przez jądro ogoniaste pozwala ludziom reagować na sytuację w konsekwencji, więc ta struktura mózgu odgrywa bardzo ważną rolę w procesach uczenia się.

Powiązane zmiany

Jądra ogoniaste to struktury mózgu, które wykonują szereg ważnych czynności w mózgu. Zatem dysfunkcje w tym obszarze mózgu mogą powodować pojawienie się zmian lub zaburzeń psychicznych.

Jednym z najbardziej znanych jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Ta niespokojna zmiana charakteryzująca się pojawieniem się obsesyjnych myśli i występowaniem zachowań kompulsywnych jest w dużej mierze spowodowana dysfunkcją jądra ogoniastego.

Podobnie, innym schorzeniem związanym z tą strukturą mózgu jest hipertymia. Ludzie, którzy mają ten stan, mają jądro ogoniaste większe niż normalnie.

W związku z tym badani mogą rozwinąć niezwykłą zdolność zapamiętywania zdarzeń z ich przeszłych lub nieistotnych szczegółów.