Co to jest regulacja?

Rozporządzenie służy zapewnieniu dobrobytu i bezpieczeństwa osób wewnątrz organizacji lub firmy. W tym sensie przepisy są stosowane w celu zapewnienia, że ​​instytucje mają dobre praktyki i podlegają podobnym standardom, które sprzyjają dobrobytowi jednostek.

Są to normy, które czerpią swoją władzę z ustawodawstwa kraju. Podczas gdy prawodawstwo określa, jakie są prawa obowiązujące na danym terytorium, przepisy zapewniają szczególny sposób interpretacji i stosowania tych przepisów w instytucjach.

Regulacje w dziedzinie instytucji mają takie same skutki prawne jak przepisy na poziomie krajowym. Powinny dawać wytyczne do przeprowadzenia wszystkich procesów zachodzących w firmie, niezależnie od jej wielkości lub rodzaju branży.

W przypadku dużych gałęzi przemysłu przepisy służą ochronie fizycznej integralności pracowników, zapewniając, że wiedzą, jak zachowywać się w niebezpiecznych obiektach lub przy obsłudze narzędzi niezbędnych do wykonywania określonych zadań (Tricker, 2003).

Służą również do zapewnienia jedności i ustanowienia jasnego i namacalnego modelu władzy. Wszystkie firmy mogą korzystać z przepisów, aby określić swoją tożsamość, zawsze w oparciu o to, co prawo wskazuje na rentowność (Hall, 2013).

Regulacja firmy pozwala na ustalenie tożsamości korporacyjnej i wizerunku przed klientami. Parametry ustalone w tych przepisach pomagają menedżerom firmy kierować nią i ustalać, jakiego rodzaju pracowników potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania.

Jakie są przepisy?

1- Zgodność z lokalnymi przepisami

Czasami przepisy ustanowione w miejscu pracy są niezbędne, aby zapewnić skuteczne przestrzeganie przepisów prawa.

Jeśli pracodawca złamie prawo określone przez rząd, każdy pracownik może skontaktować się z władzami lokalnymi i zgłosić to.

Wszystkie przepisy muszą opierać się na prawach obywatelskich i aktualnych kodeksach pracy. W ten sposób, poprzez regulacje, firmy nabywają prawo do prawnego mówienia o tym, co jest dozwolone i nie dozwolone w nich.

Pracownik nie może naruszyć przepisów swojej firmy, podczas gdy to, co organizuje, sprzyja zgodności z przepisami krajowymi. Podobnie pracodawca nie może zaproponować w swoich przepisach zasady sprzecznej z ustaloną przez prawo (OECD, 2011).

2- Ochrona dobrobytu pracowników

Wiele przepisów zostało ustanowionych w celu uniemożliwienia pracownikom lub osobom związanym z daną instytucją zranienia lub zranienia. Kody te muszą być określone w sposób zapobiegawczy i przewidywany, w oparciu o potencjalne zdarzenia lub wypadki, które mogą mieć miejsce w organizacjach.

Kiedy pracownicy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa ustanowionych przez firmę, pokazuje to, jak zmniejszają się koszty usług medycznych, do tego stopnia, że ​​mniej osób powinno odwiedzić szpital.

Podobnie, produktywność wzrasta, ponieważ siła robocza jest bardziej stabilna i wszyscy ludzie wykonują zadania, które im odpowiadają (K.Prasad & Science, 2013).

3- Projekcja pozytywnego wizerunku

Klienci różnych firm mogą mieć lepsze wrażenie, gdy ich pracownicy rozumieją i przestrzegają ich przepisów.

W ten sposób można ustanowić kody ubioru, które mogą być niewygodne dla wielu pracowników, ale pomagają poprawić postrzeganie firmy przez klientów.

Mundur, który musi być noszony zgodnie z przepisami, pomaga wzmocnić politykę firmy w zakresie usług, dając klientom pewność, czego się spodziewać, gdy wejdą do określonej instytucji.

4- Wzmocnienie wiarygodności firmy

Wiele firm zależy od reputacji, którą budują od lat. Gdy pracownik w poważny sposób narusza przepisy firmy, może poważnie wpłynąć na reputację firmy, a klienci mogą utracić wiarygodność, jaką w niej mają.

Rozporządzenia te służą firmom do opracowania rozpoznawalnego wizerunku dla swoich klientów, w związku z czym niezbędne staje się przestrzeganie przez pracowników zasad ustanowionych w przepisach instytucjonalnych (Pendleton, 2017).

5- Skuteczne podejmowanie decyzji

Gdy pracownicy firmy przestrzegają przepisów i zgłaszają swoje nieprawidłowości przełożonym i kierownikom, firma może być zarządzana w jednolity sposób.

W ten sposób informacje będą zawsze skalowane i schodzić w hierarchii firmy, regulując jej przepływ w organizacji.

Na przykład, jeśli firma zdecyduje się na przestrzeganie pewnego ubioru, menedżerowie muszą wzmocnić tę nową regułę i ją egzekwować, w razie potrzeby karząc błędy.

Hierarchia pomaga w przestrzeganiu przepisów, a regulacja z kolei pomaga zachować jednolity wizerunek wszystkich członków instytucji.

6- Ograniczenie dyskryminacji

Uczciwe traktowanie pracowników wynika z mocnego przepisu wykluczającego praktyki dyskryminacyjne. Powtarzającą się skargą na przepisy jest to, że są bezosobowe. Przyczynia się to do ich bezstronnego stosowania wobec wszystkich członków organizacji.

Jasny, bezstronny kodeks prawny, który sprzyja polityce włączającej, pokazuje, że firma ma spójną pozycję w obliczu przypadków popytu.

Przepisy służą ochronie firm przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi ze „specjalnym” lub dyskryminacyjnym traktowaniem danej osoby (PASSAGES, 2013).

7- Przejrzyste uprawnienia

Po ustanowieniu regulacji należy również ustalić, kto jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie zgodności. Przypisywanie dyrektyw i nadzorców staje się ważne dla egzekwowania nakazów firmy.

Rozporządzenie służy tak, aby istniały zdyscyplinowane praktyki, a także stosowne korekty w przypadku ich naruszenia. Pracownicy mogą być oceniani pod kątem znajomości przepisów i sposobu, w jaki wprowadzają je w życie.

Pozwala to na tworzenie porządku w obszarach roboczych i ustanowienie jasnych wytycznych dotyczących uprawnień (Johnston, 2017).