Monopol komercyjny: charakterystyka, konsekwencje i typy

Monopol komercyjny to sytuacja, w której podmiot gospodarczy, który może być spółką lub jednostką i który wywiera ogromny wpływ na rynek, kontroluje lub dominuje w jego sektorze, produkując lub oferując serię produktów, co ostatecznie skutkuje w jedynej opcji konsumenta.

W monopolach komercyjnych produkty wydawane przez sektor, który jest w rękach tylko właścicieli, nie powinny być w stanie zastąpić innych, ponieważ warunki monopolizacji zostałyby utracone.

Podmioty gospodarcze, które całkowicie dominują w sektorze, nie zawsze zajmują się wyłącznie produkcją, ale także zakładem taryfowym, w którym będą sprzedawane wytwarzane produkty.

Krzywa popytu w przypadku monopoli ma wyraźne ujemne nachylenie. Można to zrozumieć, ponieważ cały cykl ekonomiczny jest obsługiwany przez te same ręce, w których zawsze będzie zysk, jeśli koszt produkcji zostanie przekroczony.

Powoduje to spekulacje na temat produktów sprzedawanych na rynku, gdzie beneficjentami są zazwyczaj właściciele, podczas gdy nabywcy ponoszą szkodę, mając do wyboru jeden produkt, w przeciwieństwie do gospodarek wolnorynkowych.

Monopole eliminują lub minimalizują ewentualną konkurencję, która może pojawić się w pewnym obszarze gospodarki.

Na planecie istnieje wiele rodzajów monopoli. Jednym z najbardziej uderzających jest monopol importowy, w którym grupa rezerwuje działalność polegającą na kupowaniu i sprzedawaniu za granicą na określonym terytorium.

Wiele państw zastrzega sobie prawo do monopolizowania niektórych obszarów gospodarki. Głównym tego przykładem jest emisja waluty, która jest dokonywana przez banki centralne każdego kraju o unikalnym charakterze i która jest dystrybuowana przez nich do różnych banków komercyjnych w kraju. Często prywatne monopole są często zakazane przez prawo różnych krajów.

Kolejny temat, w którym państwa działają jako monopole, często dotyczy zasobów naturalnych. W wielu krajach naftowych przemysł jest zmonopolizowany przez spółki publiczne.

Ma to również miejsce w przemyśle wydobywczym, a także w świadczeniu podstawowych usług, takich jak telefonia, elektryczność, transport i poczta. Są kraje, takie jak Skandynawowie, gdzie monopole państwowe zajmują takie obszary, jak apteki i sprzedaż napojów alkoholowych.

Możesz być także zainteresowany konkurencją monopolistyczną: cechy, zalety i zalety.

Charakterystyka monopolu handlowego

Słowo monopol pochodzi od greckiego „monos”, co oznacza tylko i „polein”, który jest czasownikiem do sprzedaży. W najbardziej elementarnym znaczeniu monopol można rozumieć jako sprzedaż ograniczoną tylko przez kilka osób. Dlatego monopole mają bardzo określone cechy, pomimo różnic, które istnieją między nimi.

Aby zrozumieć monopol komercyjny, konieczne jest wyjaśnienie, że są to te, które w większości przypadków określają cenę sprzedaży produktu lub usługi. Istnieją przypadki takie jak ropa naftowa, która w krajach, w których jest zmonopolizowana, ustala wewnętrzną cenę instrumentów pochodnych. Jednak, patrząc na zewnątrz, przemysł ma wpływ, ale nie kontroluje.

Ponadto monopole charakteryzują się konsolidacją modelu, w którym każdy inny przedsiębiorca ma trudności z inwestowaniem w tej dziedzinie, aby zagwarantować przetrwanie firmy. Przepływ produkcji i sprzedaży zależy od obliczeń wykonanych przez kilka rąk, więc może być pożyczony na spekulacje.

Reperkusje w gospodarce

Istnieje społeczny konsensus, że monopole mają negatywny wpływ na gospodarkę kraju, gdy są prywatnymi rękami, ponieważ grupa przedsiębiorców ustala ceny produktów lub usług, które użytkownicy muszą kupić.

Sytuacja ta pogarsza się, gdy świadczone są usługi zdefiniowane przez organizacje międzynarodowe jako prawa: energia elektryczna, dostęp do wody lub internet.

W ostatnich dziesięcioleciach przeprowadzono neoliberalne procesy, które sprywatyzowały monopole państwowe w wielu krajach różnych kontynentów.

Ogólnie rzecz biorąc, badania, takie jak przeprowadzone przez Viani (2011), potwierdzają, że monopol państwa zaszkodził użytkownikom i że firmy, w ich przypadku firmy telekomunikacyjne, radziły sobie lepiej w rękach prywatnych. Jednak prywatyzacja usług może prowadzić do wzrostu wcześniej dotowanych kosztów.

Rodzaje monopolu

Zgodnie z różnymi klasyfikacjami monopole mogą być określane w różnych typach, w zależności od ich pochodzenia i ich właściciela.

Czysty monopol

Jest to prawdopodobnie najbardziej prymitywny i podstawowy przypadek, w którym prezentowane są monopole. Gdy istnieje ten rodzaj monopolu, jedna firma monopolizuje produkcję, sprzedaż lub świadczenie określonej usługi.

Chociaż w większości krajów monopol jest zabroniony, gdy ma miejsce czysty monopol, rząd nie interweniuje.

Naturalny monopol

Koncepcja ta została zaproponowana przez Johna Stuarta Milla i polega na zidentyfikowaniu monopoli, które zostały utworzone w sposób, który można uznać za niezamierzony.

W nim są warunki, które uniemożliwiają nowym uczestnikom wejście. Warunki te są zazwyczaj pieniężne, więc ten typ monopolu jest powszechny w nowych obszarach.

Jest to również powszechne w przypadku świadczenia usług, gdy jedna firma osiąga określony obszar. Ta ostatnia specyfikacja jest również znana jako monopol geograficzny.

Monopol państwowy

Bardzo powszechny, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, monopol państwowy w strategicznych obszarach ich państw ma na celu uzyskanie wszystkich zysków niektórych gałęzi przemysłu, których produkty znajdują się w środowisku, takich jak ropa naftowa, gaz lub różne minerały,

Monopol ten występuje również w firmach świadczących usługi takie jak energia elektryczna, światło elektryczne, gaz domowy, transport lądowy i lotniczy, usługi pocztowe, wśród wielu innych. W wielu przypadkach usługi te są zdecentralizowane, czyli zarządzane przez podmioty mniejsze niż rząd centralny.

Monopol technologiczny

Jest to jeden z najnowszych typów monopolu, ale który został skonsolidowany na rynku. Ta kategoria jest rozumiana, gdy mówimy o rejestracji patentów różnych urządzeń elektronicznych. Kiedy firma lub osoba fizyczna rejestruje wynalazek, staje się monopolem dla jego autora.

Można jednak opracować inne podobne technologie. Jeśli firma nabywa większość patentów, może mieć miejsce monopol technologiczny.