Znaczenie rysunku technicznego jako elementu komunikacji

Rysunek techniczny jest ważny dla komunikacji, ponieważ pomaga firmom lub firmom wizualizować koncepcje w łatwiejszy sposób.

Rysunki techniczne muszą być szczegółowe i muszą być zgodne z wszelkimi specyfikacjami lub szczegółami wymaganymi w branży, na przykład w dziedzinie inżynierii.

Kiedy pomysł jest pomyślany, rysunek techniczny jest konieczny, aby mógł zostać przesłany. Jeśli pomysł nie może zostać poprawnie przekazany, nigdy nie można go zrealizować. Rysunki techniczne służą jako instrukcje obsługi czegoś, co należy zbudować lub wyprodukować.

Służą do przedstawienia wizualnej reprezentacji szczegółowo, jak coś powinno wyglądać w prawdziwym życiu. Rysunek techniczny musi przekazywać specyfikacje pomysłu. Po zakończeniu rysowania producent musi dokładnie zorientować się, jak fizycznie utworzyć obiekt.

Rysunki techniczne są zwykle wykonywane przy użyciu specjalnie zaprojektowanych w tym celu programów komputerowych. Mogą być wykonane w dwóch lub trzech wymiarach.

Osoby odpowiedzialne za tworzenie rysunków zazwyczaj podążają za procesem, który obejmuje opracowanie rysunku w programie, analizę struktury modelu i wirtualne utworzenie prototypu. Następnie testowany jest prototyp, aby upewnić się, że działa poprawnie i że spełnia wymagania specyfikacji.

Znaczenie komunikacyjne rysunku technicznego

Różnica między rysunkiem technicznym a bardziej nieformalnym rysunkiem lub szkicem to stopień szczegółowości. Dzięki rysunkowi technicznemu możesz dokładnie obejrzeć cały obiekt; od układu i grubości linii do geometrii opisowej, tekstu, rozmiaru i symboli.

Na tej podstawie można powiedzieć, że na rysunkach technicznych nie ma miejsca na interpretację. Z tego powodu są one tak ważne podczas komunikacji i projektowania obiektu.

Koncepcja rysunku technicznego

Rysunek techniczny to czynność lub dyscyplina polegająca na komponowaniu rysunków, które wizualnie informują o tym, jak obiekt powinien być skonstruowany lub jak powinien działać. Ta dyscyplina jest niezbędna do przekazywania pomysłów w dziedzinie przemysłu i inżynierii.

Aby rysunki były zrozumiałe, twórcy używają łatwych do zrozumienia symboli, perspektyw, jednostek miary, systemów rotacji i stylów wizualnych. Razem tworzą wizualny język, który potwierdza zrozumienie tego obiektu.

Ten wizualny język pomaga upewnić się, że rysunek nie jest dwuznaczny; Oznacza to, że jest dokładny i stosunkowo łatwy do zrozumienia.

Potrzeba precyzyjnej komunikacji w celu przygotowania funkcjonalnego dokumentu odróżnia rysunek techniczny od sztuk wizualnych. W przeciwieństwie do rysunków artystycznych, rysunków technicznych nie można interpretować subiektywnie; są zaprojektowane tak, aby były rozumiane w określony sposób.

Metody rysowania technicznego

Ręczne lub z instrumentami

Powszechną procedurą jest umieszczenie czystego papieru lub innego materiału na gładkiej powierzchni z narożnikami; musi mieć prawidłowe kąty, jak to ma miejsce na desce kreślarskiej. Następnie narzędzia są używane do przesuwania po powierzchni, a tym samym do wykonywania ruchów.

Dodatkowo twórca używa kilku narzędzi do rysowania technicznego, takich jak kompas, do tworzenia krzywych i okręgów. Aby zaoszczędzić czas, często używane szablony obiektów są często używane.

W ten sposób autor może rysować wspólne obiekty bez konieczności rysowania ich od początku za każdym razem. Szablony te są powszechnie sprzedawane, chociaż niektórzy technicy wolą tworzyć własne szablony.

Technik rysunkowy musi idealnie tworzyć linie, łuki i okręgi. Ponadto musi doskonale rozumieć geometrię, trygonometrię i musi mieć doskonałe zrozumienie przestrzenne. Dbałość o szczegóły powinna być również ważną cechą technika.

Rozwiązaniem problemów technicznych popełnianych przez ludzi jest „maszyna rysująca”. Pantograf ułatwia szybkie tworzenie kątów prostych na stronie.

Projekty wspomagane komputerowo

Obecnie większość projektów została zautomatyzowana i wykonana za pomocą komputera. Systemy projektowe mogą być wykonane w dwóch lub trzech wymiarach. Programy te są określane jako akronim po angielsku.

2D CAD, jeden z najczęściej używanych systemów, wymaga wiele umiejętności ze strony użytkownika. System to w zasadzie elektroniczny stół do rysowania, na którym większość linii jest rysowana przez technika.

Jednak jego zaletą jest to, że jeśli wystąpi błąd, nie musisz zaczynać od zera. Będąc metodą elektroniczną, wystarczy zmodyfikować kopię oryginału, podobnie jak w komputerowych programach do edycji tekstu. Dzięki temu oszczędza się znaczną ilość czasu.

Z drugiej strony system 3D CAD nie ma zbyt wiele miejsca na błędy ludzkie. Programy te tworzą geometrię i wszystkie widoki tego, co jest rysowane.

Jedyne miejsce na błędy może wystąpić, jeśli podczas programowania parametrów i projekcji wystąpi błąd. Ten system ma również tę zaletę, że umożliwia późniejszy projekt poszczególnych części w końcowym projekcie.

Aplikacje do rysowania technicznego

Wiele dyscyplin i dziedzin wykorzystuje rysunek techniczny do budowy swoich produktów. Przemysł hydrauliczny, elektroniczny, elektryczny i pneumatyczny to tylko niektóre obszary, w których ten zasób jest wykorzystywany.

W architekturze rysunek techniczny jest wykorzystywany do przekazywania wszystkich aspektów projektowych, które musi mieć projekt. W architekturze rysunki te nazywane są samolotami.

Rysunki techniczne w inżynierii mają zazwyczaj związek z produkowanymi częściami i wyposażeniem. Rysunki te są tworzone zgodnie ze standardowymi wzorami, konwencjami nazewnictwa i wyglądu, więc nie ma błędów interpretacyjnych.

Jego celem jest prawidłowe uchwycenie cech geometrycznych produktu lub komponentu. Rysunek techniczny w dziedzinie inżynierii musi przekazywać wszystkie wymagane informacje, aby producent mógł stworzyć produkt, jak sobie wyobrażał twórca.