Nissl Bodies: Struktura, funkcje i zmiany

Ciała Nissla, zwane także substancją Nissla, to struktura znajdująca się w neuronach. W szczególności obserwuje się ją w jądrze komórki (zwanym soma) i dendrytach. Aksony lub przedłużenia nerwów, przez które przemieszczają się sygnały neuronowe, nigdy nie brakuje ciałom Nissla.

Składają się z skupisk szorstkiej retikulum endoplazmatycznego. Ta struktura istnieje tylko w komórkach, które mają jądro, takie jak neurony.

Ciała Nissla służą głównie do syntezy i uwalniania białek. Są one niezbędne do wzrostu neuronów i regeneracji aksonów w obwodowym układzie nerwowym.

Ciała Nissla definiuje się jako akumulacje bazofilowe występujące w cytoplazmie neuronów, złożone z szorstkiej retikulum endoplazmatycznego i rybosomów. Jego nazwa pochodzi od niemieckiego psychiatry i neurologa Franza Nissla (1860-1919).

Ważne jest, aby wiedzieć, że w pewnych warunkach fizjologicznych i w pewnych patologiach ciała Nissla mogą się zmieniać, a nawet rozpuszczać i zanikać. Przykładem jest chromatoliza, która zostanie opisana później.

Ciała Nissla można obserwować bardzo łatwo w mikroskopie optycznym, ponieważ są wybarwione selektywnie przez zawartość RNA.

Odkrycie ciał Nissla

Kilka lat temu naukowcy próbowali znaleźć sposób na wykrycie miejsca uszkodzenia mózgu.

Aby to zrobić, zdali sobie sprawę, że dobrym sposobem na dowiedzenie się było barwienie komórek somatycznych (jąder) komórek mózgu pośmiertnego.

Pod koniec ubiegłego wieku Franz Nissl odkrył barwnik zwany błękitem metylenowym. Pierwotnie wykorzystywano go do barwienia tkanin, ale zaobserwowano, że ma zdolność barwienia ciał komórek tkanki mózgowej.

Nissl zauważył, że w neuronach, które wychwyciły barwnik, zostały określone elementy, które uzyskały nazwę „ciała Nissla” lub „substancja Nissla”. Jest również nazywany „substancją chromofilną” ze względu na jego duże powinowactwo do wybarwiania za pomocą podstawowych barwników.

Zauważył, że składają się z RNA, DNA i pokrewnych białek w jądrze komórki. Ponadto były one także rozproszone w postaci granulek przez cytoplazmę. Ten ostatni jest niezbędnym składnikiem komórek, który znajduje się wewnątrz błony komórkowej, ale poza jądrem komórkowym.

Oprócz błękitu metylenowego wiele innych barwników stosuje się do obserwacji komórek somatycznych. Najczęściej stosowany jest fiolet krezylowy. To pozwoliło nam zidentyfikować masy komórek somatycznych, oprócz lokalizacji ciał Nissla.

Struktura i skład ciał Nissla

Ciała Nissla są nagromadzeniami szorstkiej retikulum endoplazmatycznego (RER). Są to organelle, które syntetyzują i przenoszą białka.

Są one umieszczone obok otoczki somatycznej neurony, połączonej z nią w celu przechwycenia informacji niezbędnych do prawidłowej syntezy białek.

Jego struktura to zestaw ułożonych membran. Nazywa się go „szorstkim” ze względu na jego wygląd, ponieważ ma również dużą liczbę rybosomów ułożonych spiralnie na jego powierzchni. Rybosomy są skupiskami białek i kwasu rybonukleinowego (RNA), które syntetyzują białka z informacji genetycznej otrzymywanej z DNA poprzez informacyjny RNA.

Strukturalnie, ciała Nissla są tworzone przez szereg cystern, które są rozmieszczone w cytoplazmie komórki.

Te organelle, mające dużą liczbę rybosomów, zawierają rybosomalny kwas rybonukleinowy (rRNA) i przekaźnikowy kwas rybonukleinowy (mRNA):

RRNA

Jest to rodzaj kwasu rybonukleinowego, który pochodzi z rybosomów i jest niezbędny do syntezy białek u wszystkich żywych istot. Jest to najobficiej występujący składnik rybosomów, występujący w 60%. RRNA jest jednym z jedynych materiałów genetycznych znalezionych we wszystkich komórkach.

Z drugiej strony, antybiotyki, takie jak chloramfenikol, rycyna lub paromomycyna działają przez oddziaływanie na rRNA.

MRNA

Komunikat RNA to rodzaj kwasu rybonukleinowego, który przekazuje informacje genetyczne z DNA neuronów soma do rybosomu substancji Nissl.

W ten sposób definiuje kolejność wiązania aminokwasów białka. Pracuj, dyktując szablon lub wzór, tak aby białko było syntetyzowane we właściwy sposób.

Messenger RNA zazwyczaj przekształca się przed wykonaniem swojej funkcji. Na przykład fragmenty są eliminowane, dodawane są inne niekodowane lub modyfikowane są pewne zasady azotowe.

Zmiany w tych procesach mogą być możliwymi przyczynami chorób pochodzenia genetycznego, mutacji i zespołu przedwczesnego starzenia się (Progeria de Hutchinson-Gilford).

Funkcje

Najwyraźniej ciała Nissla pełnią taką samą funkcję jak retikulum endoplazmatyczne i aparat Golgiego dowolnej komórki: tworzą i wydzielają białka.

Struktury te syntetyzują cząsteczki białka, które są niezbędne do przekazywania impulsów nerwowych między neuronami.

Służą również do utrzymania i regeneracji włókien nerwowych. Syntetyzowane białka przemieszczają się wzdłuż dendrytów i aksonów i zastępują białka, które ulegają zniszczeniu w aktywności komórkowej.

Następnie nadmiarowe białka, które wytwarzają ciała Nissla, są przekazywane do aparatu Golgiego. Tam są tymczasowo przechowywane, a niektóre są dodawane węglowodany.

Ponadto, gdy występuje uszkodzenie neuronu lub problemy z jego funkcjonowaniem, ciała Nissla mobilizują się i gromadzą na obrzeżach cytoplazmy, aby spróbować zniwelować szkody.

Z drugiej strony, ciała Nissla mogą przechowywać białka, aby zapobiec ich uwalnianiu do cytoplazmy komórki. W ten sposób udaje się, że nie zakłócają one funkcjonowania neuronu, uwalniając tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Na przykład, jeśli niekontrolowane uwalnianie białek enzymatycznych, które degradują inne substancje, wyeliminowałyby istotne elementy niezbędne dla neuronu.

Zmiany

Główną zmianą związaną z ciałami Nissla jest chromatoliza. Jest definiowany jako zanik substancji Nissla z cytoplazmy po uszkodzeniu mózgu i jest formą regeneracji aksonów.

Uszkodzenie aksonów spowoduje zmiany strukturalne i biochemiczne w neuronach. Jedna z tych zmian polega na mobilizacji w kierunku peryferii i zniszczeniu ciał Nissla.

Gdy znikną, cytoszkielet zostaje zrestrukturyzowany i naprawiony, gromadząc pośrednie włókna w cytoplazmie. Ciała Nissla mogą również zniknąć przed skrajnym zmęczeniem neuronów.