W jaki sposób informacje znajdują się w encyklopedii?

Czy wiemy, jak zlokalizować informacje w encyklopedii ? Obecnie narzędzia internetowe otworzyły świat nieskończonej wiedzy, ponieważ internet nie ma ograniczeń wydajności.

Jednakże, chociaż ich możliwości są szersze, są również bardziej złożone w porównaniu z encyklopedią papierową.

Encyklopedie to teksty referencyjne, w których informacje są uporządkowane według obszarów wiedzy lub alfabetycznie. Teksty te są zwykle podzielone na różne tomy lub tomy, ponieważ obejmują szeroki zakres treści.

Wykorzystanie encyklopedii jest jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć podczas prowadzenia dochodzenia.

Ponieważ jednak encyklopedie są tekstami referencyjnymi, informacje w nich zawarte są zazwyczaj podstawowe i ogólne.

Dlatego te typy tekstów nie powinny być jedynym źródłem recenzowanym, ale informacje w nich zawarte powinny być rozszerzone w innych źródłach.

Kroki prowadzące do zbadania w encyklopedii

1- Motyw

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wybranie tematu do zbadania. Aby lepiej zilustrować te instrukcje, wybierzemy „rewolucję rosyjską”.

2- Encyklopedia

Po określeniu tematu musimy ocenić, które encyklopedie mamy do dyspozycji. Wydrukowane encyklopedie wydają się być bardziej szczegółowe, obszerne i wiarygodne niż encyklopedie internetowe.

Te ostatnie są jednak stale aktualizowane, więc prezentowane informacje są na pierwszym miejscu.

Niektóre wirtualne encyklopedie to:

- Wikipedia.

- Encyklopedia Britannica.

- Biblioteka Cervantesa.

- The Encyclopedia Columbia.

3- Lokalizowanie informacji w encyklopedii

Jeśli nasza encyklopedia jest drukowana, następną rzeczą do zrobienia jest ustalenie, czy jest ułożone alfabetycznie czy w obszarach.

Jeśli uporządkowano alfabetycznie, przechodzimy do sekcji „R” „Rosji” lub „Rewolucji”. Jeśli zamówiono według obszarów, przejdź do sekcji „Historia”.

Po wyświetleniu wskazanego woluminu przechodzimy do indeksu, aż znajdziemy interesujący nas temat.

Dobre encyklopedie budują szersze tematy, takie jak „Rosja”, w sekcjach i podsekcjach, takich jak między innymi gospodarka, historia, wybitne postaci. Te tytuły pomogą nam znaleźć konkretny temat, który nas interesuje.

Jeśli encyklopedia jest online, powinniśmy tylko przejść do paska wyszukiwania i napisać słowa kluczowe dotyczące interesującego nas tematu.

4- Uzupełnienie badań

Po znalezieniu informacji w encyklopedii możemy ją rozwinąć, szukając innych wpisów w tej samej encyklopedii lub konsultując się z innymi bardziej specjalistycznymi książkami.

Na przykład, jeśli badamy rewolucję rosyjską, powinniśmy zbadać inne elementy, takie jak między innymi „Romanowowie”, „Marks”, „Leninizm”, „Bolszewicy”, „Komunizm”.

5- Cytuj źródło

Ważną częścią wszystkich badań jest cytowanie źródła, z którego informacje zostały wyodrębnione. To daje wiarygodność naszym dochodzeniom i uniemożliwia nam popełnienie plagiatu.

Podczas spotkania należy podać dane autora (w przypadku ich przesłania), nazwę artykułu, nazwę encyklopedii, rok wydania artykułu, numer strony artykułu i wydawnictwo.