10 zalet i wad głównego ICT

Zalety i wady ICT mogą nie być od razu widoczne w urządzeniach elektronicznych tak powszechnych w społeczeństwie.

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) to ogromna dziedzina obejmująca praktycznie wszystkie technologie, które mogą przechowywać, odbierać lub przesyłać sygnały drogą elektroniczną.

TICS jest ogólnym wyrażeniem dla różnych urządzeń komputerowych, informacyjnych i komunikacyjnych, aplikacji, sieci i usług.

Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne, aby uzyskać to, czego potrzebują. Mają jednak również swoje wady.

Konkurencyjność większości przedsiębiorstw opiera się w dużej mierze na efektywnym wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, aw szczególności na systemach informatycznych.

Głównym celem systemów komunikacyjnych jest dostarczenie właściwych informacji właściwym osobom we właściwym czasie. Służy do śledzenia, przechowywania, manipulowania i rozpowszechniania informacji o zebranych danych do odpowiednich osób, gdy jest to konieczne.

Oczywiście, bez wątpienia efektywne wykorzystanie systemów informatycznych da firmom wiele możliwości i korzyści z ich działalności. W pewnym momencie możesz zapewnić nowe środowisko pracy, ale z drugiej strony możesz sprawić, że grupa pracowników będzie bezrobotna.

Być może zainteresuje Cię również znaczenie komunikacji ICT w społeczeństwie.

10 zalet i wad technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Zalety

1- Nowe metody komunikacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne otworzyły szeroką gamę nowych metod komunikacji, umożliwiając kontakt z innymi za mniejsze pieniądze i na większe odległości niż wcześniej.

Technologie takie jak wiadomości tekstowe, wiadomości błyskawiczne i wideokonferencje umożliwiają użytkownikom natychmiastową komunikację z ludźmi na całym świecie za symboliczną cenę, co może wydawać się śmieszne przed pojawieniem się komputerów.

Ponadto stosowanie tików w edukacji, na przykład w komputerowej komunikacji tekstowej, może zapewnić osobom z problemami społecznymi lub mowy równe szanse do komunikowania się z rówieśnikami.

2- Nowe branże

Oprócz zapewnienia wsparcia dla istniejących gałęzi przemysłu, takich jak produkcja i żegluga, silne zastosowanie technologii ICT doprowadziło do powstania nowych branż.

Programiści, analitycy systemów i projektanci stron internetowych zawdzięczają swoją pracę ICT, podobnie jak ludzie, którzy uczestniczą w drugorzędnych branżach, takich jak szkolenia technologiczne i zatrudnianie.

3- Zwiększenie udziału w procesach organizacyjnych

Na poziomie pracy każdy pracownik będzie miał określone zadanie do wykonania, a wszystko to może być zdalnie nadzorowane przez menedżera. Dlatego wszystkie strony będą aktywne, ponieważ ich praca jest uproszczona dzięki łatwej komunikacji.

Pracownicy, którzy są nieśmiali, prosząc o radę i pomoc, będą korzystać z takich narzędzi, jak poczta elektroniczna lub wiadomości tekstowe, aby poprosić o pomoc swoich współpracowników w organizacji, mogą również korzystać z tych samych środków komunikacji, aby uczestniczyć w tworzeniu twórcze decyzje projektowe i wyzwania.

4- Zmniejsza stereotypowe klasyfikacje

Zgodnie ze słownikiem miejskim „stereotypy” to termin używany do zdefiniowania wszystkich ludzi o określonej wierze w kategorię, głównie negatywną, która może odzwierciedlać tylko niektóre z demografii rasowej.

Dzięki technologii informacji i komunikacji wszystko to maleje, ponieważ nie ma bezpośredniej komunikacji. Poprzez stereotypowanie pracowników często dochodzi do słabych wyników i zachęca się do braku poczucia własnej wartości.

5- Zapewnij głos

Komunikacja twarzą w twarz jest trudna dla niektórych osób, więc wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych pomoże im skutecznie komunikować się zarówno w środowisku społecznym, jak i pracy.

Wady

1- Utrata niektórych miejsc pracy

Wzrost wydajności i automatyzacji spowodowany przez technologie informacyjno-komunikacyjne może spowodować utratę miejsc pracy, zwłaszcza w funkcjach ręcznych i w sektorze produkcyjnym.

2- Utrata języka ciała

Komunikacja za pomocą notatek głosowych lub wiadomości błyskawicznych nie uwzględnia języka ciała.

Niewerbalne sygnały są istotną częścią sposobu komunikowania się ludzi, ponieważ szacuje się, że 55% treści przekazu związanego z uczuciami i postawami jest przedstawiane tylko za pomocą wyrazu twarzy.

W związku z tym istnieje większa szansa, że ​​Twoja wiadomość zostanie źle zrozumiana, jeśli nie prowadzisz bezpośredniego dialogu z osobą, z którą rozmawiasz.

3- Kwestie bezpieczeństwa

Technologie informacyjno-komunikacyjne zapewniają oszustom dostęp do danych osobowych różnych osób, co może spowodować utratę pieniędzy i reputacji przez Ciebie lub Twoją firmę.

Technologie takie jak bankowość internetowa oznaczają, że dzięki odpowiednim informacjom bezpieczeństwa osoba trzecia może podszyć się pod ciebie i uzyskać zdalny dostęp do twoich finansów.

Stanowi to wyraźny kontrast w erze sprzed ICT, kiedy oszuści musieliby przekonać inną osobę (na przykład kasjera lub operatora telefonicznego) o swojej tożsamości, aby uzyskać dostęp do pieniędzy.

4- Trudności w szkoleniu pracowników

Jeśli organizacja wdroży nowy system technologii komunikacyjnych, będzie musiała uiścić dodatkową opłatę za przeszkolenie pracowników organizacji, aby mogli skutecznie korzystać z tej technologii.

Niektórzy pracownicy uczą się najpierw niż inni, co może prowadzić do utraty miejsc pracy.

5- Koszt

Instalacja nowego systemu technologii komunikacyjnej może być bardzo kosztowna, zarówno dla domu, jak i dla bardzo dużej organizacji.

Oprócz konieczności utworzenia bazy danych, musisz kupić urządzenia technologiczne i zainwestować w efektywne szkolenie tych osób.