Choroba Fabry'ego: objawy, przyczyny, leczenie

Choroba Fabry'ego jest chorobą dziedziczną, która jest związana z akumulacją określonego typu lipidów w różnych strukturach organizmu (Genetics Home Reference, 2016).

Ten stan medyczny ma pochodzenie genetyczne związane z chromosomem X, a jego charakterystyka kliniczna jest spowodowana obecnością niedoborów enzymu α-galaktozydazy (Martínez-Mechón i in., 2004).

Przebieg kliniczny choroby Fabry'ego (PE) może wystąpić na wczesnym etapie życia, zwłaszcza u mężczyzn, i może obejmować objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie jak ból neuropatyczny, niedotlenienie, zmiany skórne, nieprawidłowości rogówki, zmęczenie, zmęczenie, pojemność słuchowa, niewydolność serca, niewydolność nerek i / lub wypadki mózgowo-naczyniowe (Guelbert i in., 2015).

Poważne wieloukładowe oddziaływanie na PE spowoduje znaczne pogorszenie jakości życia, co może prowadzić do rozwoju innych wtórnych patologii medycznych, a nawet wczesnej śmierci dotkniętych nimi osób (Barba Romero i in., 2012).

Rozpoznanie PE jest zwykle dokonywane na podstawie istnienia określonego obrazu klinicznego, ponadto zazwyczaj używa się analizy laboratoryjnej aktywności enzymatycznej i badania genetycznego w celu potwierdzenia patologii.

Leczenie stosowane w PE ma zapobiegać rozwojowi wtórnych powikłań medycznych i kompensować deficyt enzymu (Ortiz i Marrón, 2003). W tym przypadku wykazano, że interwencja terapeutyczna poprzez substytucję enzymów jest szeroko skuteczna w przedłużaniu nadziei i jakości życia (Barba Romero i in., 2012).

Charakterystyka choroby Fabry'ego

Choroba Fabry'ego (EF) to patologia genetyczna, której objawy występują w wyniku nagromadzenia złogów lipidowych w komórkach różnych narządów i struktur naszego ciała (Genetics Alliance, 2016).

W organizmie znajdują się tysiące substancji aktywnych, w tym enzymy. Enzymy są rodzajem cząsteczki białka, która odgrywa znaczącą rolę w regulacji i / lub przyspieszaniu pewnych reakcji biochemicznych.

Tak więc, na przykład, w strukturze jelitowej mamy enzymy, które pomagają nam rozkładać pokarm w celu regulacji procesu trawienia i ekstrakcji podstawowych składników odżywczych dla organizmu (Genetics Alliance, 2016).

Ponadto duża część tych enzymów jest przechowywana w określonym regionie struktury komórkowej, zwanym lizosomem. To jest w stanie zapewnić organizmowi wsparcie dla rozkładu lipidów, węglowodanów i białek (Genetics Alliance, 2016).

Tak więc w chorobie Fabry'ego funkcjonowanie lub brak enzymu niezbędnego do metabolizmu lipidów i innych podobnych substancji, zwanych α-galaktozydazą, powoduje niewystarczającą degradację.

Dlatego lipidy mają tendencję do gromadzenia się w różnych obszarach ciała, takich jak układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy, apatia, oko itp. (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2016).

Wraz z upływem czasu, rozwojem patologii i uporczywej akumulacji substancji dzięki, pojawią się różne objawy kliniczne, które obejmą między innymi zmiany neurologiczne, nerkowe, sercowe, skórne, przedsionkowe (Orphanet, 2012).

Ponadto choroba Fabry'ego przedstawia dwie formy kliniczne, sklasyfikowane według ich intensywności i / lub ciężkości:

 • Typ 1 lub „klasyczny”: dotyczy głównie mężczyzn i charakteryzuje się pełną prezentacją przebiegu klinicznego tej patrologii.
 • Typ 2 lub „późny początek”: mogą wpływać na obie płcie systematycznie i charakteryzują się częściową lub niepełną prezentacją przebiegu klinicznego, zwykle z łagodniejszą intensywnością (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2016).

Statystyki

Choroba Fabry'ego jest rzadkim stanem medycznym w populacji ogólnej. Badania statystyczne pokazują, że ma on przybliżoną częstość występowania 1 przypadku na 40 000–60 000 osób (Genetics Home Reference, 2016).

Z drugiej strony, w odniesieniu do częstości występowania zespołu Fabry'ego, wskazano, że może to być około jednego przypadku na każde 80 000 urodzonych dzieci rocznie. Dane te mogą się jednak znacznie różnić, jeśli weźmiemy pod uwagę przypadki, w których ostateczna diagnoza zostanie ustalona z opóźnieniem (Orphanet, 2012).

Jeśli chodzi o dystrybucję według płci, jest to zaburzenie, które dotyka głównie mężczyzn, jednak istnieje łagodniejsza forma, która może wystąpić przy większej liczbie kobiet (Genetics Home Reference, 2016).

Charakterystyczne objawy i symptomy

Chociaż objawy wyrażane są różnie między formami fenotypowymi choroby Fabry'ego i wśród pacjentów, niektórzy autorzy, tacy jak García de Lorenzo i in., (2011), wskazują na niektóre z najczęstszych cech klinicznych tej patologii zorganizowanych zgodnie z jego ewolucji czasowej:

Charakterystyka kliniczna w dzieciństwie i okresie dojrzewania

 • Trwały ból i akroparestezja : rozwój dystalnego bólu w kończynach górnych jest jednym z najwcześniejszych objawów choroby Fabry'ego. Jednak wraz z rozwojem patologii powszechne jest, że przekształca się ona w epizody intensywnego bólu lub pieczenia w rękach i stopach. Okres prezentacji zwykle się zmienia, ale często zdarza się, że epizod trwa kilka godzin lub dni, a ponadto zazwyczaj są wywoływane przez gorączkę, stres lub wysiłek fizyczny.
 • Nieprawidłowości oczne : zmiany oczne są zasadniczo związane z gromadzeniem się lipidów w rogówce. Chociaż na wczesnym etapie nie wpływa zwykle na zdolność widzenia, może jednak powodować zmiany strukturalne i funkcjonalne w naczyniach krwionośnych oka.
 • Zmiany związane z poceniem się : u wielu chorych osób może wystąpić znaczny spadek lub brak pocenia, co powoduje poważny problem z regulacją temperatury ciała.
 • Zaburzenia żołądka i jelit : w tym przypadku często występuje biegunka, nawracające wymioty lub skurcze i dyskomfort w jamie brzusznej.
 • Zmęczenie i zmęczenie : zazwyczaj występuje ogólna nietolerancja ćwiczeń fizycznych i / lub aktywności o dużej intensywności ruchowej.

Charakterystyka kliniczna w wieku dorosłym (18-40 lat)

 • Rozwój angiokeratoma : jest to rodzaj zmian związanych z rozwojem zmian skórnych, często pojawiają się pęcherze, czerwonawe plamy lub wzniesienia i wybrzuszenia skóry.
 • Krwiomocz : nieprawidłowości nerek mogą prowadzić do obecności niewielkich złogów krwi w moczu.
 • Przewlekłe zmiany w nerkach : charakteryzują się rozwojem nefropatii, niewydolnością nerek i / lub zmniejszeniem zdolności do koncentracji moczu.
 • Zmiany związane z poceniem : Podobnie jak w najwcześniejszej fazie choroby Fabry'ego, może wystąpić znaczny spadek lub brak pocenia się.
 • Wzrost temperatury ciała : słabe pocenie może utrudniać zmniejszanie i kontrolowanie podwyższonej temperatury ciała, dlatego w tej fazie często osoby dotknięte chorobą mają nawracające epizody gorączki.
 • Zaburzenia rytmu serca: zaangażowanie układu sercowo-naczyniowego może prowadzić do zmiany lub nieprawidłowości rytmu serca lub rytmu serca.
 • Ból brzucha i biegunka: nieprawidłowości jelitowe są nadal związane z uporczywymi stolcami i dyskomfortem w jamie brzusznej, ponadto możliwe jest również wystąpienie przypadków wad zgryzu jelitowego.
 • Zmęczenie i zmęczenie: podobnie jak w pierwszej fazie, wydolność fizyczna jest zwykle poważnie upośledzona, więc zwykle pojawia się uogólniona nietolerancja na ćwiczenia fizyczne i / lub czynności o dużej intensywności motorycznej.

Charakterystyka kliniczna w późnej dorosłości (40 lat lub więcej)

 • Nieprawidłowości i zmiany sercowe : przebieg kliniczny choroby Fabry'ego może dotrzeć do większości tkanek serca. Obserwujemy wzrost objętości serca, przerost komorowy lub zmiany rytmu serca.
 • Przewlekłe zmiany ranales : komórkowe i naczyniowe zmiany chorobowe w tym układzie, postępują w przewlekłą niewydolność nerek, sięgając do określenia stosowania środków terapeutycznych, takich jak dializa lub przeszczep.
 • Rozwój wypadków i zaburzeń naczyniowo- mózgowych: złogi substancji tłuszczowych w naczyniach krwionośnych znajdujących się w obszarach nerwowych, zwłaszcza w mózgu, mogą blokować lub zmniejszać krążenie krwi, a tym samym prowadzić do rozwoju epizodów niedokrwiennych lub krwotocznych.

Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę dwa typy klinicznej prezentacji choroby Fabry'ego, możemy wskazać, że najczęstszymi objawami i objawami w każdym z nich są następujące (National Organization for Rare Disorders, 2015):

 • Typ I : akroparestezja, hipohidoza, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, dystrofia rogówki, angiokeratomy, zmęczenie i zmęczenie, nudności, zmiany w nerkach, zmiany sercowe, bóle głowy, między innymi.
 • Typ II : zmiany skórne, kryzys bólowy, nietolerancja ruchowa lub dystrofia rogówki. Ogólnie rzecz biorąc, w tej fazie objawy pojawiają się z mniejszą intensywnością.

Z drugiej strony opisano również różne objawy związane ze sferą psychologiczną w chorobie Fabry'ego (Genetics Alliance, 2016):

 • Uczucia depresji lub beznadziei
 • Izolacja
 • Odmowa patologii i / lub objawów.

Przyczyny

Choroba Fabry'ego ma charakter dziedziczny, związany z obecnością zmian genetycznych związanych z chromosomem X. W szczególności, wzór kliniczny jest związany z mutacją genu znajdującego się na tym chromosomie (Genetics Home Reference, 2016).

Etiologiczna mutacja tej patologii została zidentyfikowana w 1989 r., Zaobserwowano, że była związana z genem, który koduje enzym α-galaktozydazy w pozycji Xq 22, 11 (Barba Romero i in., 2012).

Enzym α-galaktozydaza lub α-Gal A pełni zasadniczą funkcję łamania lub rozkładania cząsteczek glukozy złożonych lipidów, zwanych glikolipidami: amid globotriasolowy (GL-3), amid lizo-globotriasolowy (lizo-GL3).

Zatem, gdy mutacja genetyczna wpływa na wytwarzanie α-galaktozydazy, niedobory tego enzymu doprowadzą do mniejszego rozkładu glikolipidów. Dlatego uporczywe gromadzenie się GL3 i innych substancji lipidowych wystąpi w różnych lokalizacjach komórkowych (National Organization for Rare Disorders, 2015).

W rezultacie nastąpi postępująca degeneracja komórek różnych struktur, szczególnie w sercu, nerkach lub układzie nerwowym (National Organization for Rare Disorders, 2015).

Diagnoza

Cechy kliniczne choroby Fabry'ego mogą pojawić się u wszystkich osób dotkniętych dowolną płcią lub wiekiem, jednak częściej u kobiet płci żeńskiej zaczyna się rozwijać (Genetics Alliance, 2016).

Rozpoznanie tej patologii rozpoczyna się zatem od podejrzenia klinicznego: stwierdzenia niewydolności nerek lub serca, udaru mózgu bez znanej przyczyny, nadwzroczności rogówki, między innymi (Barba Romero i in., 2012).

W tej fazie istotne jest zebranie danych na temat rodzinnych i indywidualnych stanów chorobowych i historii, w celu zidentyfikowania możliwej obecności czynników dziedzicznych choroby Fabry'ego.

Po zaobserwowaniu objawów klinicznych, zgodnych z możliwym niedoborem enzymu, wymagane jest badanie stężeń α-galaktozydazy lub α-Gal A w organizmie.

Najczęściej stosowanym testem laboratoryjnym jest analiza krwi. Po pobraniu małej próbki krwi można obserwować stężenia α-galaktozydazy (Genetics Alliance, 2016).

Jeśli wykryte zostanie słabe stężenie, konieczne będzie badanie genetyczne potwierdzające chorobę Fabry'ego, w szczególności konieczne jest wykrycie mutacji w pozycji Xq 22.11.

Ponadto ważne jest, aby wykluczyć obecność innych chorób, takich jak patologie reumatyczne, zespoły naczyń obwodowych lub zaburzenia neurologiczne.

Czy są zabiegi?

Nie ma terapii leczniczej w przypadku choroby Fabry'ego, jednak zastąpienie enzymu to interwencja terapeutyczna, która zgłosiła istotne korzyści medyczne (Cleveland Clinic, 2016).

Konkretnie, enzymatyczna terapia zastępcza, próbuje zwiększyć stężenie α-galaktozydazy we krwi, a tym samym zmniejszyć przechowywanie lub zatrzymywanie lipidów (Cleveland Clinic, 2016).

Gdy możliwe jest kontrolowanie utrzymywania się lipidów, oczekuje się, że powikłania medyczne związane z wielopostaciowymi zmianami chorobowymi znacznie się zmniejszą. Jednak niektóre objawy, takie jak ból lub niewydolność nerek, można leczyć metodami farmakologicznymi.

Niektóre leki przepisywane przez lekarzy to fenytoina, karbamazepina lub metoklopramid (Cleveland Clinic, 2016).