10 Zalety i wady technologii

Istnieją różne zalety i wady technologii . Wpływ, jaki wywarł na codzienne życie, jest praktycznie niezmierzony.

Technologia umożliwiła postęp w wielu dziedzinach, więc możliwe jest, że jest ona wykorzystywana na różne sposoby w życiu codziennym. Jest jednak nadal powszechnie używany, nawet jeśli może mieć negatywny wpływ na ludzi i społeczeństwo.

Niektóre z zalet technologii obejmują lepszą komunikację, łatwy dostęp do informacji i ogólną poprawę stylu życia ludzi.

Z drugiej strony niektóre z jego wad obejmują utratę pracy dla ludzi, tworzenie broni masowego rażenia i uzależnienie od tej samej technologii.

Technologia stale się rozwija; Zawsze są stare technologie, które można zastąpić nowszymi i bardziej wydajnymi technologiami.

Obecnie prawie wszystkie rzeczy są wygodniejsze i łatwiej dostępne dzięki postępom technologicznym w wielu sektorach.

Pomimo tego, jak dalece technologia przyjęła ludzi i jak może być wygodna, istnieje wiele wad, które towarzyszą temu poziomowi sukcesu.

Pięć zalet postępu technologicznego

1- Odkrycia we wszystkich branżach

Postęp technologiczny pozwala ludziom na znalezienie bardziej efektywnego sposobu działania, a te procesy dają pozytywne rezultaty.

Na przykład edukacja rozwinęła się szeroko ze względu na postęp technologiczny w komputerach. Uczniowie mogą uczyć się w skali globalnej bez konieczności opuszczania swoich klas.

Dzięki postępom technologicznym procesy rolników, które kiedyś wymagały dziesiątek i dziesiątek pracowników, mogą teraz zostać zautomatyzowane. Oznacza to większą opłacalność dla rolników.

Odkrycia medyczne występują znacznie szybciej dzięki temu, że maszyny i komputery mogą pomóc w procesie badawczym; mogą pozwolić na intensywne badania edukacyjne w kwestiach medycznych.

2- Efektywność kosztowa

Dzięki technologii możliwe jest usprawnienie procesów i wykonywanie nowych sposobów wykonywania zadań. Dzięki temu maszyny mogą dawać takie same wyniki jak ludzie - lub nawet lepsze wyniki - w niektórych branżach.

Prowadzi to do oszczędności kosztów dla właścicieli firm, ponieważ pozwala im inwestować te zasoby w rozwój innych obszarów działalności, co z kolei ma pozytywny wpływ na gospodarkę w ogóle.

3- Łatwy dostęp do informacji

Dostęp do odpowiednich informacji w dowolnym czasie i miejscu stał się powszechny. Było to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak internet szerokopasmowy.

Wiele informacji jest publikowanych i dołączanych do witryn internetowych; Wiele stron internetowych ma oryginalną treść, która może być wykorzystana do badań lub rozrywki.

Małe urządzenia, takie jak inteligentne telefony komórkowe i tablety, umożliwiają użytkownikom łatwy dostęp do informacji, ponieważ urządzenia te korzystają z Internetu.

Elementy te ułatwiają dostęp do sieci, co upraszcza sposób uzyskiwania informacji.

4- Lepsza komunikacja

Można powiedzieć, że komunikacja jest jak woda na całe życie: nie możemy rozwijać się bez komunikacji. Nowoczesna technologia rozwinęła wiele zaawansowanych narzędzi technologicznych w dziedzinie komunikacji.

Narzędzia te obejmują pocztę elektroniczną, telefony komórkowe, wideokonferencje, aplikacje do obsługi wiadomości błyskawicznych i aplikacje społecznościowe.

Wszystkie te nowoczesne narzędzia komunikacyjne uprościły sposób komunikowania się ludzi i przedsiębiorstw.

5- Poprawa sposobu podróżowania

Nowoczesne technologie transportu ułatwiają podróżowanie na duże odległości. Transport jest ważnym elementem w życiu ludzi i świata biznesu.

W przeszłości podróżowanie na duże odległości było kosztowne i powolne. Obecnie możesz pokonać 10 mil w ciągu kilku minut lub godzin, korzystając z samolotów lub pociągów.

Pięć wad postępu technologicznego

1- Broń masowego rażenia

Nowoczesna technologia była wielkim sprzymierzeńcem we wzroście i trwałości wielu wojen i konfliktów.

Technologia pomaga w produkcji nowoczesnej broni wojennej, która wymaga testowania. Tak więc, gdy broń ta trafi w ręce przestępców, mogą z nich korzystać z egoistycznych powodów, powodując wiele szkód dla społeczeństwa.

2- Izolacja społeczna

Wzrasta izolacja społeczna; Ludzie coraz więcej czasu spędzają grając w gry wideo, ucząc się korzystać z nowoczesnych technologii, korzystając z sieci społecznościowych i surfując po Internecie, ignorując ich prawdziwe życie.

Technologia zastąpiła stary sposób interakcji. Na przykład, jeśli użytkownik może łatwo komunikować się ze 100 znajomymi online, może nie odczuwać potrzeby wychodzenia i nawiązywania przyjaźni w prawdziwym życiu. Niestety, później prowadzi to do samotności i depresji.

3- zależność

W miarę jak społeczeństwo rozwija się bardziej w dziedzinie technologii, ludzie zaczynają bardziej polegać na komputerach i innych formach technologii dla ich codziennego życia.

Oznacza to, że gdy maszyna ulegnie awarii lub ulegnie awarii, ludzie mogą stać się niemal bezużyteczni, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Ten rodzaj zależności od technologii stawia ludzi w wyraźnej niekorzystnej sytuacji, ponieważ stają się oni mniej samowystarczalni.

4- Niższa wartość pracowników ludzkich

Podczas gdy technologia rozwija się w przemyśle i miejscach pracy, pracownicy ludzcy mają mniejszą wartość.

Maszyny automatyzują procesy i mogą wykonywać pracę dziesięciu osób za pomocą jednego komputera; Firmy nie muszą zatrudniać tylu ludzi, aby wykonywać pracę.

W stopniu, w jakim maszyny i komputery stają się coraz bardziej zaawansowane i wydajne, będzie to nadal stanowić wielką wadę technologii i będzie problemem, który pociąga za sobą globalny wpływ.

5- Redukcja kreatywności i zmiana rozumowania

Zwiększona zależność od nowoczesnych narzędzi, takich jak kalkulatory, zmniejszyła kreatywność.

Można to wyraźnie zaobserwować zarówno u ludzi młodych, jak i dorosłych. Ogólnie nie można wykonać prostego równania matematycznego bez pomocy kalkulatora.

Wpływa to na sposób, w jaki ludzie wykorzystują mózgi i zmniejsza poziom kreatywności.