7 komponentów systemu informacyjnego

Komponenty systemu informacyjnego to takie, które umożliwiają wprowadzanie, przetwarzanie, wyprowadzanie i przechowywanie danych będących przedmiotem ogólnego zainteresowania lub określonej grupy odbiorców.

System informacyjny składa się z zestawu elementów, które współpracują w celu osiągnięcia wspólnego celu (zaspokojenia potrzeby informacji) i mają na celu wykorzystanie i administrowanie informacjami.

W związku z tym są odpowiedzialni za gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie danych (informacji).

Systemy informacyjne składają się ze sprzętu, oprogramowania, danych, ludzi i sieci komunikacyjnych.

Jednak niektórzy autorzy zwracają uwagę na pewne dodatkowe komponenty, takie jak procesy i urządzenia peryferyjne.

Obecnie wiele firm, organizacji i / lub instytucji zdecydowało się na wdrożenie systemów informatycznych, ponieważ ułatwiają one ich działanie.

Główne elementy systemu informacyjnego

Aby stworzyć system informacyjny, konieczne jest, aby wszystkie jego komponenty działały w stu procentach, aby zapewnić pełną i rzetelną informację przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb użytkowników.

Sprzęt

Sprzęt jest składnikiem systemu informacyjnego, który reprezentuje technologię wprowadzania, przechowywania i przesyłania danych. Oznacza to, że są to wszystkie urządzenia fizyczne wykorzystywane do przetwarzania informacji.

Sprzęt z kolei składa się z CPU (Central Processing Unit) i głównej pamięci.

Główna pamięć to ta, w której przechowywane są dane i programy, które będą przetwarzane przez CPU. Składa się z pamięci RAM i pamięci ROM.

W pamięci ROM znajdują się wszystkie programy i dane, które nie zostały wykonane, a programy RAM są już wykonane.

Oprogramowanie

Oprogramowanie składa się z zestawu programów tworzących system operacyjny i wszystkich programów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.

W związku z tym mówi się, że jest podzielony na oprogramowanie systemowe i oprogramowanie użytkowe.

Urządzenia peryferyjne

Urządzenia peryferyjne to wszystkie elementy, które można podłączyć przewodowo lub bezprzewodowo do procesora.

Są one podzielone według ich funkcji na urządzenia pamięci masowej, urządzenia wejściowe i urządzenia wyjściowe.

Urządzenia pamięci masowej

Urządzenia pamięci masowej są używane do przechowywania informacji. Umożliwiają tworzenie kopii zapasowej i, jeśli to konieczne, można usunąć informacje o komputerze bez obaw.

Urządzenia pamięci masowej umożliwiają również łatwe przenoszenie informacji bez konieczności przenoszenia komputera. Wśród nich są wymienne jednostki pamięci.

Urządzenia wejściowe

Urządzenia wejściowe to takie, które służą zarówno do wprowadzania danych, jak i do wykonywania przez komputer jego funkcji.

Wśród urządzeń wejściowych są między innymi mysz (mysz), klawiatura, skaner.

Urządzenia wyjściowe

Urządzenia wyjścia to te, które są używane, aby informacje były wyświetlane na zewnątrz. Wśród nich są między innymi drukarka, wiązka wideo, monitor.

Dane

Dane są tworzone przez rejestrację wszystkich faktów, które są interesujące dla użytkownika, do którego skierowany jest system informacyjny.

W przypadku danych tworzona jest tzw. „Informacja”, ponieważ jest to po prostu reprezentacja prawidłowo przetworzonego zestawu danych.

Sieci komunikacyjne

Sieci komunikacyjne umożliwiają połączenie sprzętu (tj. Komputerów) i udostępnianie informacji między nimi.

Komponent ten działa dzięki skoordynowanej pracy trzech komponentów systemu informacyjnego: sprzętu, oprogramowania i zasobów ludzkich.

Procesy

Procesy to zestaw kroków lub zadań wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.

Są one określone w formie pisemnej lub za pośrednictwem filmów. Przykładem są podręczniki użytkownika.

Ludzie

Są to ci, którzy codziennie wchodzą w interakcję z systemem informacyjnym. Z jednej strony istnieją operatorzy lub specjaliści w tego typu systemach, z drugiej strony są użytkownicy.

Ludzie są podstawowym składnikiem systemów informatycznych. Dzięki nim wszystkie komponenty współpracują ze sobą.

Umożliwia również przekazywanie informacji zwrotnych, co jest podstawowym aspektem, aby móc wprowadzić niezbędne ulepszenia i dostosować je do potrzeb społeczeństwa.

Wpływ oprogramowania, danych i osób na systemy informatyczne

Wcześniej mówiono, że systemy informacyjne starają się zaspokoić potrzebę posiadania informacji przez użytkowników.

To sprawia, że ​​różnią się w zależności od zamierzonej grupy odbiorców. Dlatego konieczne jest, aby oprogramowanie i dane były zgodne z potrzebami użytkownika.

W tym sensie systemy informacyjne mogą być klasyfikowane zgodnie z funkcją, jaką pełnią w systemach wsparcia operacji i systemach wspomagających zarządzanie.

Każdy z tych systemów ładuje i przetwarza określony typ danych, które wpływają na działanie firmy.

Każda z nich jest opisana poniżej.

System wsparcia operacyjnego

Główną funkcją tego systemu jest ułatwienie działalności organizacji lub instytucji, ponieważ umożliwia aktualizację bazy danych, ułatwia transakcje handlowe oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną firmy.

System wsparcia zarządzania

Ten typ systemu zapewnia informacje, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji przez menedżerów lub administratorów firmy.

W tego typu systemie dane różnią się w zależności od potrzeb każdej firmy.