Do czego służą liczby? 6 głównych zastosowań

Liczby służą nieskończoności zadań na świecie. W większości procesów, obiektów i miejsc liczby są zaangażowane, choć nie zawsze w oczywisty sposób. Jego głównym zastosowaniem jest umożliwienie zliczania obiektów.

Trudniej jest znaleźć sytuacje, w których liczby nie są zaangażowane. Stanowią one centralną część wielu codziennych sytuacji życiowych.

Na przykład trasy, którymi podążają samoloty, są określane przez współrzędne Ziemi, które są utworzone z liczb; to samo dzieje się między innymi ze statkami i okrętami podwodnymi.

6 głównych zastosowań liczb

1- Zliczanie obiektów

Od dzieci pierwszą rzeczą, jaką uczysz się z liczbami, jest liczenie obiektów, co zapewnia dodatkowe informacje w różnych sytuacjach.

Na przykład na poniższym obrazie znajdują się dwie grupy jabłek.

Obie grupy zawierają jabłka. Ale kiedy mówisz, że w grupie są 3 jabłka, aw drugiej są 2 jabłka, wspominasz o różnicy między grupami, która jest ilością jabłek w każdej.

Można to zrobić, licząc liczbę jabłek, co jest możliwe dzięki liczbom.

2- Operacje algebraiczne

Po nauczeniu się liczenia, kolejne użycie liczb nauczanych dzieci jest związane z operacjami algebraicznymi, takimi jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Te cztery operacje są używane codziennie przez bardzo dużą liczbę osób, co jest jedną z najczęstszych kwot do uzyskania ceny w supermarkecie.

3- Reprezentuje wartość pieniędzy

Zanim istniały pieniądze, ludzie wymieniali się lub wymieniali między należącymi do nich przedmiotami.

Następnie wprowadzono pieniądze, które ułatwiły tego typu procedury. Liczba, która pojawia się na każdym banknocie lub walucie, przedstawia jego wartość.

Aby wiedzieć, jaką wartość ma bilet, wystarczy zobaczyć jego numer; to znaczy ilość jednostek monetarnych, które reprezentuje.

4- Identyfikacja obiektów

Liczby pomagają również w identyfikacji obiektów. Na przykład poniższy obraz pokazuje dwie autobusy.

Jedyną różnicą jest ich tabliczka znamionowa, która ma cyfry.

Dzięki liczbom właściciel każdego autobusu będzie wiedział, który jest twój. To samo dzieje się na przykład z dokumentami tożsamości ludzi.

5- Liczby binarne

Bardzo częstym, ale niezbyt oczywistym zastosowaniem jest liczba binarna. Liczby binarne są reprezentowane wyłącznie za pomocą zer i jedynek.

Na przykład liczba 16 w liczbach binarnych to liczba 10000.

Liczby binarne są używane w świecie komputerów. Dane obsługiwane wewnętrznie przez komputery są reprezentowane przez zera i jedynki, ponieważ działają na dwóch poziomach napięć.

Gdy komputer chce wysłać dane, dane te są reprezentowane przez kod binarny, w którym zero reprezentuje poziom napięcia, a jeden reprezentuje inny poziom napięcia.

6- Pomiar

Aby zmierzyć długość obiektu, liczby są używane oprócz jednostki miary (metry, mile).

To samo dzieje się, gdy chcesz poznać ciężar obiektu lub ciśnienie powietrza, które guma na rowerze może wytrzymać.