Czym są 8 dywizery?

Aby wiedzieć, które dzielniki są równe 8, a także jakiejkolwiek innej liczby całkowitej, jeden zaczyna się od wykonania rozkładu głównego czynnika. Jest to dość krótki proces i łatwy do nauczenia.

Mówiąc o dekompozycji czynników pierwotnych, mamy na myśli dwie definicje: czynniki i liczby pierwsze.

Liczby pierwsze to liczby naturalne, które są podzielne tylko przez liczbę 1 i same przez się.

Rozkład liczby całkowitej na czynniki pierwsze odnosi się do przepisania tej liczby jako iloczynu liczb pierwszych, gdzie każdy jest nazywany czynnikiem.

Na przykład 6 można zapisać jako 2 * 3; dlatego 2 i 3 są głównymi czynnikami rozkładu.

Dzielniki 8

Dzielniki 8 są tymi wszystkimi liczbami całkowitymi, które przy dzieleniu między nimi 8 są również liczbą całkowitą mniejszą niż 8.

Innym sposobem ich zdefiniowania jest: liczba całkowita „m” jest dzielnikiem 8, jeśli podział 8 jest dokonany między „m” (8 ÷ m), reszta lub reszta wspomnianego podziału jest równa 0.

Rozkład liczby na czynniki pierwsze uzyskuje się, dzieląc liczbę spośród liczb pierwszych mniejszą niż ta.

Aby określić, które dzielniki są równe 8, najpierw liczba 8 jest dzielona na czynniki pierwsze, gdzie otrzymujemy 8 = 2³ = 2 * 2 * 2.

Powyższe wskazuje, że jedynym głównym czynnikiem mającym 8 jest 2, ale powtarza się to 3 razy.

Jak uzyskuje się dzielniki?

Dzięki przeprowadzeniu dekompozycji czynników podstawowych wszystkie możliwe produkty są obliczane spośród tych czynników głównych.

W przypadku 8 mamy tylko czynnik pierwszy, który wynosi 2, ale jest powtarzany 3 razy. Dlatego dzielniki 8 to: 2, 2 * 2 i 2 * 2 * 2. To jest: {2, 4, 8}.

Do poprzedniej listy należy dodać liczbę 1, ponieważ 1 jest zawsze dzielnikiem dowolnej liczby całkowitej. Dlatego lista dzielników od 8 do teraz to: {1, 2, 4, 8}.

Czy jest więcej dzielników?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Ale jakich dzielników brakuje?

Jak powiedziano wcześniej, wszystkie dzielniki liczby są możliwymi produktami spośród głównych czynników tej liczby.

Ale wskazano również, że dzielniki 8 są tymi wszystkimi liczbami całkowitymi, tak że gdy dzieli się między nimi 8, reszta podziału jest równa 0.

Ostatnia definicja mówi ogólnie o liczbach całkowitych, a nie tylko o liczbach całkowitych dodatnich. Dlatego konieczne jest również dodanie ujemnych liczb całkowitych dzielących się na 8.

Negatywne liczby całkowite, które dzielą 8, są takie same jak te powyżej, z tą różnicą, że znak będzie ujemny. Oznacza to, że musisz dodać -1, -2, -4 i -8.

W związku z powyższym stwierdza się, że wszystkie dzielniki 8 wynoszą: {± 1, ± 2, ± 4, ± 8}.

Obserwacja

Definicja dzielników liczby jest ograniczona tylko do liczb całkowitych. W przeciwnym razie można by powiedzieć, że 1/2 dzieli się na 8, ponieważ dzieląc między 1/2 a 8 (8 ÷ 1/2), otrzymujemy 16, co jest liczbą całkowitą.

Metoda przedstawiona w tym artykule, aby znaleźć dzielniki liczby 8, może być zastosowana do dowolnej liczby całkowitej.