Jaki jest kierunek w fizyce?

Kierunek w fizyce to ustalona linia, która przebiega przez ciało lub obiekt podczas ruchu.

Kierunek ma wielkie znaczenie szczególnie w eksperymentach mechanicznych, ponieważ w nim bada się ruch ciała i gdzie się porusza (biorąc pod uwagę zmienną czasu).

W dziedzinie fizyki kierunek jest częścią elementów ruchu, ponieważ reprezentuje linię, na której spoczywa poruszający się obiekt lub ciało.

Kierunek ciała może się zmieniać od lewej do prawej, od prawej do lewej, od góry do dołu lub odwrotnie.

Jeśli narysujemy strzałkę w górę, mówimy, że kierunek strzałki ma kąt 90 ° względem punktu początkowego.

Kierunek i wektory

Jak wcześniej wspomniano, kierunek jest ściśle związany z ruchem i możemy go znaleźć w elemencie znanym jako Scroll Vector.

Kierunek jest częścią wektorów i dlatego trzeba dokładnie wiedzieć, czym one są i jak działają.

Powszechne jest mylenie kierunku wektora z sensem tego. Kierunek jest po prostu sposobem na przyjęcie wektora i kierunek, w którym zmierza.

Wyraźniejszym tego przykładem byłoby:

Jeśli pociąg jedzie po prawej szynie, to byłby twój adres.

Z drugiej strony, jeśli pociąg zdecyduje się jechać naprzód lub do tyłu na tej samej szynie, byłoby to traktowane jako sens.

Wektor jest wielkością w systemie odniesienia, która składa się z modułu i adresu.

Wektory mogą być kierowane do punktów kardynalnych, takich jak północ, południe, wschód i zachód (tworząc rodzaj krzyża), ale jednocześnie możliwe jest, że kierunek wektora jest skierowany na północny wschód (linia ukośna).

Wektory kierunku wektora

Kierunek wektora można również zdefiniować jako ścieżkę pobieraną przez linię lub dowolną równoległą linię zawartą w wektorze. Istnieją 2 podstawowe cechy dotyczące kierunku wektora:

- Kierunek wektorów mierzy się od punktu początkowego do punktów kardynalnych, a pomiar tego samego można wyrazić za pomocą układu kątów.

- Kierunek wektorów oblicza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od punktu początkowego do punktów kardynalnych. Przykładem może być obrót wektora o 30 °. Następnie przesunie się o 30 ° w lewo.

Równania, aby znaleźć kierunek wektora

Istnieje wiele sposobów obliczania kierunku, w którym kierowany jest wektor. Poniżej znajdują się dwa najczęściej używane w eksperymentach fizycznych:

, gdzie x jest zmianą poziomą, a y jest zmianą pionową.

, gdzie (x 1, y 1) jest punktem początkowym y (x 2, y 2) jest punktem końcowym.

Podsumowując, adres jest miejscem, w którym zmierza obiekt, ciało lub wektor.