Co to są wartości wspólne i niewspólne?

Wspólne i niewspólne wartości mają społeczną funkcję lepszego współistnienia, dając każdemu człowiekowi cechy moralne. Wszelkie wartości czynią życie możliwym w społeczeństwie.

Dzięki wartościom unika się konfliktów i ustala się hierarchie dotyczące tego, co jest akceptowalne i korzystne, a co nie.

Oprócz tych wspólnych cech wspólnych wartości i tych, które nie są, istnieje zasadnicza różnica między nimi: liczba osób, które zgadzają się zachować je jako podstawową część ich zachowania.

Wśród wspólnych wartości są takie, jak wolność, szacunek i równość, podczas gdy niektóre z nich to miłość, życzliwość i uczciwość.

4 główne wspólne wartości

Wspólne wartości są uważane za prawdziwą podstawę współistnienia ludzi. Są zbiorem moralnych przekonań, które posiada ogromna większość populacji.

W rzeczywistości są one brane pod uwagę wśród praw człowieka, z twierdzeniem, że wszyscy są szanowani i przyjmowani.

Znaczenie tych wartości pozwala uniknąć wojen i konfliktów, nienawiści i represji, a także innych poważnych problemów.

1- Wolność

W tym przypadku wolność rozumiana jest nie tylko w klasycznym znaczeniu, że wszyscy ludzie rodzą się i powinni być wolni, ale także, że trzeba mieć możliwość wyboru każdej z indywidualnych decyzji.

Jedynym hamulcem tej wolności byłoby przestrzeganie prawa i nie krzywdzenie innych.

2- Szacunek

Jest to jedna z najważniejszych wartości dla życia w społeczeństwie. To dostrzega godność innych, postrzegając je z pozytywnych.

Ma to również bezpośredni wpływ na każdą osobę, ponieważ w celu uzyskania szacunku konieczne jest zaoferowanie jej innym.

3- Równość

Równość nie polega na jednoczeniu społeczeństwa, ale na poszanowaniu różnych sposobów bycia i myślenia.

Krótko mówiąc, chodzi o uznanie, że wszyscy ludzie mają te same prawa i mają takie same możliwości.

4- Sprawiedliwość

Zasada ta polega na zakazywaniu lub dopuszczaniu różnych działań, jakie ludzie robią w społeczeństwie.

Jest to umowa społeczna, która ustanawia prawa uważane za odpowiednie i obiecujące ich respektować.

3 główne, niewspólne wartości

Wartości niewspólne, mimo że są ważne, charakteryzują się większą subiektywnością; Odpowiadają na sposób myślenia każdego człowieka.

Niektóre są czysto indywidualne, a inne są dzielone z bardzo nielicznymi osobami.

W obliczu powszechności i niezmienności dzielonych często zależą one od osobistych okoliczności i mogą się zmieniać w czasie.

1- Miłość

Jednym z charakterystycznych elementów miłości jest to, że pomimo tego, że jest ona ważna, zwykle jest dzielona tylko z kilkoma osobami.

Ponadto może istnieć wiele różnych sposobów życia, więc jest różny u każdego człowieka.

2- Dobroć

Podobnie jak w przypadku miłości, nie ma uniwersalnej definicji dobroci. Istnieją różne sposoby rozpatrywania tego, w zależności od wielu zmiennych.

Poza tym nie każdy ma tę wartość moralną lub wolę zdobycia go.

3- Odwaga

Chociaż często mówi się, że każdy może mieć odważne cechy, w rzeczywistości ta wartość nie pojawia się u wszystkich ludzi.

Nawet niektórzy ludzie nawet nie uważają tego za fundamentalny, więc jest to wyraźnie część wspólnych wartości.