3 najważniejsze typy koncepcji naukowych

Istnieją trzy rodzaje koncepcji naukowych : metryki, klasyfikatory i dane porównawcze. Koncepcje są abstrakcyjnymi jednostkami wiedzy, które służą wyjaśnieniu świata.

Są reprezentacją lub mentalnym obrazem sytuacji, obiektu, faktu lub jakości. Słowo pojęcie pochodzi od łacińskiego pojęcia, które oznacza „działanie poczęcia” lub „myśl”.

Wyróżnia się dwa systemy koncepcyjne: jakościowy i ilościowy. Jakościowy system koncepcyjny obejmuje koncepcje klasyfikacyjne i porównawcze. Ze swej strony ilościowy system koncepcyjny zawiera koncepcje metryczne.

Jakościowe i ilościowe to dwie kategorie wiedzy, dzięki którym ludzie znają rzeczywistość.

Czasami pojęcia ilościowe otrzymują większą wartość, ponieważ są mierzalne, co znajduje odzwierciedlenie w naukach ścisłych. Niektórzy uważają, że nauki formalne mają pierwszeństwo przed naukami społecznymi.

W trzech typach koncepcji nie ma między nimi wyłączności. Przeciwnie, wśród nich jest korespondencja i komplementarność.

Trzy typy koncepcji naukowych

1- Pojęcia klasyfikacyjne

Pojęcia klasyfikacyjne można znaleźć w rzeczownikach i przymiotnikach używanych codziennie. Odpowiadają one ilościowo.

Ten typ pojęć odnosi się do pewnej grupy sytuacji lub obiektów, które mają jeden lub więcej wspólnych elementów.

Na przykład: mężczyzna, kobieta, dziecko, dziewczyna, drzewo, samochód, na żywo, zielony, antyczny, gorący, twardość, wysokość, między innymi.

Ogólnie rzecz biorąc, każda nauka, kultura lub miasto ma koncepcje klasyfikacyjne do klasyfikowania rzeczy, zarówno zwierząt, jak i roślin, w zależności od obszaru, w którym żyją.

Nauka ustanawia koncepcje klasyfikacyjne według grup. Na przykład ssaki są klasyfikowane między innymi jako naczelne, torbacze, monotermy, owadożerne.

Ponieważ nie zawsze nazwy przedmiotów lub zwierząt, które są klasyfikowane, są powszechne w każdym kraju lub regionie, w języku naukowym nazwy te są potrzebne po łacinie, aby nie powodować nieporozumień.

Ponadto społeczności naukowe stale wprowadzają nowe koncepcje i klasyfikacje mikroorganizmów lub zwierząt w dowolnym kraju.

2- Koncepcje metryczne

Koncepcje metryczne są również znane jako ilościowe lub wielkościowe. Są to te, które ustalają liczby obiektów i faktów.

Zostały stworzone przez język naukowy. Przykładami takich pojęć są między innymi wiek, waga, czas, masa, intensywność.

Czas lub masa są pojęciami metrycznymi, za pomocą których liczby rzeczywiste są przypisywane do określonych obiektów.

Tego typu pojęcia są znane jako wielkości skalarne. Oznacza to, że koncepcja metryczna jest wtedy skalarną koncepcją metryczną.

Podczas gdy inne pojęcia metryczne, takie jak siła lub prędkość, nazywane są wielkościami wektorowymi. Dzieje się tak, ponieważ są one przypisane wektory; Ponadto mają wartość liczbową i sens.

Na przykład, zgodnie z metryką pojęcia masy do pomiaru dwóch ciał, do każdego ciała przypisywana jest liczba zgodnie z systemem używanych jednostek (kilogramy, funty lub inne).

Jeśli pomiar ma długość, dla każdego z dwóch kamieni milowych lub sygnałów ciała, które mają być zmierzone na płaskiej powierzchni, przypisana jest liczba.

Nazywa się to metryzacją i polega na wprowadzeniu koncepcji metrycznej do pomiaru lub porównania charakterystyki obiektu.

3- Pojęcia porównawcze

Czy te koncepcje pozwalają porównać różnice lub podobieństwa dwóch celów, biorąc pod uwagę ich wspólne właściwości. Na przykład: wysokość, twardość, wiek, między innymi.

Tego typu koncepcje porównawcze są mieszaniną pojęć klasyfikacyjnych i metrycznych.

Na przykład test związku krwi odpowiada koncepcji porównawczej, która wykorzystuje elementy koncepcji metrycznej. Może to być także koncepcja metryczna poprzez przypisanie określonej wartości do każdego stopnia przynależności.