Młodzież w obliczu wyzwań i problemów środowiska naturalnego i społecznego

Stosunek młodzieży do wyzwań i problemów środowiska naturalnego i społecznego jest kluczowy, aby mogli oni rozwijać swoje umiejętności i osiągać dobre samopoczucie.

Najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją młodzi ludzie i młodzież, są związane z ich własnym zachowaniem.

Niektóre z najczęstszych problemów to wzrost agresji, zastraszanie lub zastraszanie, molestowanie seksualne i nieskrępowana seksualność, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków i silna zależność od technologii.

Dla nastolatków i ich rodziców prawdziwym wyzwaniem jest radzenie sobie z życiem w środowisku nękanym przez wiele niebezpieczeństw i wad, na które narażeni są codziennie.

5 głównych wyzwań dla nastolatków

1- Agresywność i przemoc

Według Światowej Organizacji Zdrowia przemoc wśród młodzieży i wzrost agresji stanowią problem zdrowia publicznego na całym świecie.

Przemoc ta przejawia się w aktach, od walk i zabójstw, po zastraszanie, przymus i ataki seksualne i fizyczne.

Rodzice powinni być wyczuleni na tego typu problemy, zwłaszcza w szkole lub w społeczności.

Kiedy młody człowiek jest ofiarą przemocy ze strony młodzieży, ma pewne cechy i zachowania, które pozwalają mu wykryć problem. Niektóre z nich są następujące:

- Pokazuje zmianę postaci i zostaje wycofana.

- Odmawia uczęszczania na zajęcia.

- Pokazuje wysoki stopień nerwowości i drażliwości.

- cierpi na tak zwany „syndrom niedzielnego popołudnia”, odzwierciedlony w apatycznym i żmudnym nastawieniu.

- Przedstawia niewyjaśnione siniaki i siniaki.

- Melancholijne lub smutne zachowanie.

- Cierpi na bóle głowy i bóle brzucha.

- Nie wykazuje chęci dzielenia się z przyjaciółmi lub chce opuścić dom.

- Stracić pieniądze z dodatku lub kosztowności dla niego.

2- Zastraszanie lub zastraszanie

Przemoc w szkole lub zastraszanie w języku angielskim jest formą przemocy i trwałego psychologicznego, werbalnego lub fizycznego znęcania się między dziećmi i młodzieżą.

Ofiara jest często nękana w szkole, w sąsiedztwie lub w sieciach społecznościowych, gdzie dominuje przemoc emocjonalna.

Statystycznie dziewczęta częściej padają ofiarą tej formy przemocy, z którą spotykają się dzisiejszy młodzieniec i młodzież.

Znęcanie się jest popełniane przez inne dzieci lub nastolatki w sposób metodyczny i systematyczny, który poddaje ich ofiary współudziałowi innych kolegów.

3- Niepohamowana seksualność

Jest to kolejne wyzwanie lub problem, przed którym stają dziś nastolatki, ze względu na zmiany w wzorcach kulturowych i wzrost pornografii w sieciach społecznościowych.

Problemy wczesnej ciąży, rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową i aborcji są bardzo częste, właśnie z powodu braku ochrony i braku dojrzałości. Stosunek seksualny zamienił się w gry.

4- Alkoholizm i uzależnienie od narkotyków

Spożycie alkoholu i narkotyków w okresie dojrzewania jest kolejnym problemem zainteresowania społecznego i wyzwaniem dla młodych ludzi i ich rodzin. Narkotyki i napoje alkoholowe wiążą się z przyjemnością i przyjemnością spędzania wolnego czasu.

Zaczyna się jako forma zabawy nastolatków w weekendy, a później może stać się stałym nawykiem, który prowadzi do uzależnienia.

Spożywanie alkoholu odstrasza nastolatka i prowadzi go do innych niebezpieczeństw, takich jak narkotyki.

Stwarza to zagrożenie dla twojej integralności fizycznej i własnego życia, ponieważ czasami są to niebezpieczne działania, takie jak jazda w stanie nietrzeźwym lub granie w gry i zawody z innymi młodymi ludźmi.

5- Uzależnienie od technologii

Eksperci w dziedzinie technologii komunikacyjnych twierdzą, że technologia powoduje u nastolatków i dorosłych niemal całkowite podporządkowanie się cyfrowemu światu.

Godziny poświęcone grom, aplikacjom i sieciom społecznościowym zmieniają czas młodych ludzi na dzielenie się z rodziną, kształcenie samych siebie lub zdrową socjalizację.

Przyczyną tego jest czasami występ w szkole. Chociaż uzależnienie od Internetu i urządzeń elektronicznych nie jest uważane za zaburzenie psychiczne, istnieje obawa o jego skutki psychologiczne.

Kompulsywne korzystanie z technologii za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń cyfrowych rośnie we wszystkich grupach społecznych i grupach wiekowych.

Chociaż technologia pomaga młodym ludziom w ich edukacji i rekreacji, problem pojawia się, gdy staje się uzależnieniem i przechodzi z użycia na nadużycie.

Dlatego psycholodzy i inni terapeuci doradzają racjonowanie stosowania dzieci i młodzieży w technologii cyfrowej. Chodzi o ochronę, prowadzenie, zapobieganie i doradzanie dzieciom.

Wyzwania adolescencji

Aby przezwyciężyć pięć opisanych powyżej problemów, konieczne jest utrzymywanie stałej i otwartej komunikacji z dziećmi, aby można było im pomóc, gdy są ofiarami lub zagrożeni.

Młodzi ludzie powinni być zachęcani do uświadamiania sobie problemów, na jakie są narażeni w swoim otoczeniu, i pomagania im w wyborze tego, co jest dla nich najlepsze, jako racjonalnych podmiotów i tematów zmian.

Dojrzewanie jest kluczowym etapem, w którym młodzi ludzie szukają tożsamości, niezależności i odpowiedzialności; Chcą przeżyć nowe doświadczenia i zacząć dostrzegać dobro i zło.

Na przyjaciół mogą mieć większy wpływ niż ich rodzice, a to może oznaczać bardzo duże ryzyko.

To trudna i złożona scena dla dzieci i rodziców. Ponadto na tym etapie młodzi ludzie czują się bardziej emocjonalnie dotknięci zmianami hormonalnymi i cielesnymi, których doświadczają.

Te fizyczne zmiany zwykle pojawiają się u kobiet w wieku od 10 do 12 lat, a u mężczyzn w wieku od 12 do 14 lat.

Kiedy młodzi ludzie przedstawiają problemy z wynikami akademickimi z powodu wielu czynników indywidualnych, rodzinnych, ekonomicznych i metodologicznych, stają się przygnębieni i zaniepokojeni.

Podobnie, gdy doznają rozczarowania w miłości, często dochodzi do utraty rodziny lub rozwodu z rodzicami.

Gdy młodzież jest pogrążona w depresji, produktem tego typu problemu jest sytuacja, gdy są one najbardziej narażone i są bardziej narażone na problemy związane z używaniem alkoholu i narkotyków.

Są także narażeni na ekstremalne sytuacje, takie jak samobójstwo, a także niechciane ciąże i porzucenie studiów.