Czym jest równowaga rotacyjna?

Równowaga obrotowa to ta, która powstaje, gdy ciało przechodzi ruch obrotowy lub rotacyjny. Zjawisko to występuje, gdy momenty wywierane przez siły działające na ciało są zerowe.

To znaczy, gdy suma wszystkich momentów jest równa zero. Te typy równowagi występują, gdy ciało nie ulega żadnej zmianie podczas ruchu obrotowego na niego wywieranego.

Elementy rotacji uwzględniane przy wyrażaniu tego zjawiska w matematyce są siłą reprezentowaną przez „F”, ramię, reprezentowane przez „b” i oś, w której następuje obrót.

Klasy równowagi

Podobnie jak wszystkie zjawiska, istnieją różne sposoby jego wytwarzania i różne cechy, które pozwolą nam analizować pewne typy procesów. W przypadku równowagi obrotowej istnieją trzy rodzaje równowagi do jej zdefiniowania.

Stabilna równowaga

Równowaga ciała jest stabilna, gdy ciało jest zawieszone, a jego środek ciężkości znajduje się poniżej punktu zawieszenia.

Z drugiej strony, gdy ciało jest podparte, stabilność równowagi zostanie zauważona, gdy pion, który przecina środek ciężkości znajduje się wewnątrz podstawy zawieszenia.

Niestabilna równowaga

Równowaga ciała jest stabilna, gdy ciało jest zawieszone, a jego środek ciężkości znajduje się powyżej punktu zawieszenia.

W ten sam sposób, gdy ciało jest podparte, stabilność równowagi zostanie zauważona, gdy pion, który przecina środek ciężkości przechodzi przez granicę podstawy zawieszenia.

Obojętna równowaga

Równowaga ciała jest stabilna, gdy wspomniane ciało jest zawieszone, a jego środek ciężkości pokrywa się z obydwoma punktami zawieszenia.

Z drugiej strony, gdy ciało jest podparte, stabilność równowagi zostanie zauważona, gdy pion, który przecina środek ciężkości, zawsze przechodzi przez podstawę zawieszenia.

Czynniki równowagi obrotowej

Aby przedstawić równowagę rotacyjną, konieczne jest istnienie pewnych czynników:

Moment siły

Moment siły jest wielkością, która jest osiągnięta dzięki produktowi wektorowemu wektora położenia, w którym siła jest przykładana przez wektor siły. Czynnik ten znany jest również jako Torque, dzięki angielskiej nazwie momentu obrotowego.

Para sił

Para sił jest systemem utworzonym z dwóch równoległych sił, które mają tę samą intensywność, ale są w przeciwnym kierunku. Przy stosowaniu tej siły ruch obrotowy jest ogólny.

Środek ciężkości

Środek ciężkości jest uważany za punkt zastosowania połączenia wszystkich sił grawitacyjnych działających na ciało.

Ten środek ciężkości nie odpowiada koniecznie punktowi materialnemu i można powiedzieć, że jest to punkt, w którym siły wywierane przez grawitację są zerowe.

Bilans statyczny

Równowaga statyczna występuje wtedy, gdy wszystkie siły działające na ciało są zrównoważone. Oznacza to, że jest to ten, który występuje, gdy ciało jest całkowicie spokojne i stabilne.

Wektor

Wektory mają wielkość podzieloną na moduły i kierunki.