13 typów podstawowych wartości i ich znaczenie

Typy wartości można sklasyfikować jako uniwersalne, ludzkie, osobiste, rodzinne, socjokulturowe, moralne, etyczne, estetyczne, duchowe, materialne, ekonomiczne i pragmatyczne.

Wartości są zasadami, które kierują zachowaniem ludzi i służą jako przewodnik w rozwoju organizacji lub społeczeństwa.

Dzielenie się wartościami jest ważne, ponieważ oznacza to, że członkowie społeczności rozumieją, akceptują i dzielą się kodami, które zagwarantują współistnienie w harmonii i wzajemnym szacunku.

Jak powstają?

Wartości ludzkie są przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez edukację i przykład. Dzieci uczą się w domu iw szkole, ale także naśladują osoby starsze, więc w domu o silnych wartościach musi istnieć zgoda między tym, co jest powiedziane, a tym, co się robi.

W dziedzinie organizacyjnej wartości firmy są wynikiem dokładnej wcześniejszej analizy i są przekazywane każdemu pracownikowi od momentu ich założenia. Im więcej wartości pracownik dzieli z firmą / organizacją, tym lepsza będzie ich adaptacja.

Czym dokładnie są te wartości?

Wartości to przekonania lub ideały, którymi ludzie oceniają sytuacje, ludzi, rzeczy, działania lub wydarzenia. Na podstawie tej oceny decyduje się, czy coś jest złe lub dobre, pożądane lub niepożądane.

Wartości wpływają na decyzje i zachowania, które ludzie podejmują przez całe życie. Są zatem zasadami działania. Na przykład, jeśli osoba docenia «przyjaźń», ma więc wartość przyjaźni - postanowi poświęcić więcej czasu swoim przyjaciołom i nadanie jej znaczenia przed innymi rzeczami.

Potocznie słowo „wartości” ma pozytywne konotacje. Jeśli mówi się, że ktoś „ma wartości”, oznacza to, że ma wartości takie jak szacunek, pokora, wytrwałość, uczciwość lub inne, które są uważane za pozytywne społecznie. Wartości, które mają negatywne konotacje, nazywane są „anty-wartościami”.

Jednak naprawdę wszyscy ludzie mają wartości, nie można „nie mieć wartości”. Jeśli ktoś ceni bycie samolubnym lub dumnym, ma także wartości egoizmu lub dumy.

Aksjologia jest gałęzią filozofii, która bada wartości i oceny oceniające.

Różne typy wartości ludzkich (z przykładami)

Istnieje wiele rodzajów wartości, od najbardziej ogólnych - akceptowanych przez większość ludzi - do najbardziej osobistych i intymnych, właściwych każdej osobie.

Wszelkiego rodzaju wartości pomagają we współpracy między ludźmi, umożliwiając życie w społeczeństwie i kierując życiem ludzi.

Poniższa klasyfikacja ma na celu lepsze zrozumienie wartości i zrozumienie popularnej terminologii .

Uniwersalne wartości

Powszechne wartości są uważane za pozytywne przez ogromną większość kultur, krajów i ludzi.

Kilka przykładów uniwersalnych wartości:

- Szczerość : zgoda lub porozumienie między tym, co jest uważane, co jest powiedziane, co jest odczuwane, a tym, co się robi.

- Odpowiedzialność : moralnym obowiązkiem jest odpowiadanie na nasze działania, bez zmuszania nas, ale przez „powinno być”.

- Sprawiedliwość : znać i akceptować, która strona ma rację i przyznać jej prawo.

- Wolność : być zdolnym do działania i myślenia według własnych kryteriów i woli, bez naruszania praw innych.

- Dobroć : wykonuj dobre działania wobec innych ludzi.

- Uczciwość : bycie wiernym prawdzie, mówienie jej i nie ukrywanie jej.

- Miłość : cnota, która pozwala czuć i wyrażać uczucia dobroci, uczucia i współczucia.

- Przyjaźń : uczucie miłości i bliskości między ludźmi, którzy mają pewne powinowactwo.

- Szacunek : akceptacja, rozwaga i delikatność w kontaktach z ludźmi, zwierzętami i środowiskiem dzięki uznaniu ich cech lub zalet.

- Zaufanie : nadzieja, bezpieczeństwo lub akt wiary jednej osoby w stosunku do innej osoby lub jej otoczenia.

- Solidarność : to moralne zobowiązanie, które ludzie nabywają, aby pomagać sobie, wspierać się wzajemnie i angażować we wspólne sprawy.

- Zrozumienie : zdolność jednostki do postawienia się w czyichś butach i zrozumienia jego punktu widzenia.

Wartości ludzkie

Nazywane są wartościami ludzkimi, które są uważane za niezbędne w osobie lub człowieku. Kiedy ktoś posiada niektóre z tych wartości, mówi się, że jest „bardzo ludzki”. Niektóre wartości ludzkie to:

- Solidarność

- Tolerancja

- Dobroć

- Pokora

- Lojalność

- Wrażliwość

Wartości osobiste

Wartości osobiste nazywane są wartościami, które pomagają ci prowadzić życie, budować je, podejmować decyzje i odnosić się do innych ludzi. Są mieszaniną wartości społeczno-kulturowych, rodzinnych i indywidualnych, stworzonych przez unikalne doświadczenia.

Przykłady:

- Wierność

- Wdzięczność

- Dyscyplina

- Cierpliwość

- Trwałość

- Empatia

- Zrozumienie

- Wytrwałość

Wartości rodzinne

Są nazywane wartościami rodzinnymi dla tych, którzy są w danej rodzinie. Pochodzą z przekonań, które zostały przekazane z pokolenia na pokolenie. Na przykład rodzice rodziny mogą cenić wytrwałość, szacunek lub związek rodzinny.

Przykłady:

- Związek rodzinny

- Szacunek dla osób starszych

- Dobroć

- Uczciwość

- Solidarność

- Szczerość

Wartości społeczno-kulturowe

Wartości społeczno-kulturowe są najszerszym zbiorem przekonań akceptowanych przez społeczeństwo, które ma wspólne kody.

Chociaż istnieją uniwersalne wartości, takie jak przyjaźń, które są uważane za pozytywne w prawie wszystkich krajach, istnieją inne, które różnią się w zależności od kraju. Na przykład ludzie w danym kraju - ogólnie - mogą nadać większe znaczenie religii i szacunkowi. Ci z innego kraju - ogólnie - mogą nadać większą wagę wolności słowa i rozrywki.

Przykłady:

- Patriotyzm (są kraje bardziej patriotyczne niż inne)

- Religijne / wartościowe zwyczaje religijne

- Punktualność (są kraje, w których ludzie są bardziej punktualni)

- Hojność

- Solidarność

- Rodzina (na przykład w krajach łacińskich rodzina jest zazwyczaj ceniona więcej)

Wartości moralne

Wartości moralne to takie, które są niezbędne do życia w społeczeństwie i podejmowania etycznych decyzji.

Przykłady:

- Szacunek dla innych

- Tolerancja

- Lojalność

- Uczciwość

Wartości duchowe

Wartości duchowe nazywane są tymi, którzy cenią aspekty niematerialne.

Przykłady:

- Przekonania religijne

- Harmonia

- Wiara

Wartości estetyczne

Nazywane są wartościami estetycznymi dla tych, którzy odnoszą się do piękna lub brzydoty rzeczy.

Wartości materialne

Wartości materialne nazywane są konkretnymi elementami, które współistnieją z ludźmi i pomagają im przetrwać i żyć bardziej komfortowo.

Wartości te odnoszą się do dóbr materialnych, które obejmują podstawowe potrzeby, takie jak odzież, żywność, zdrowie i wypoczynek.

Mówi się, że ktoś ma „wartości materialne”, gdy preferuje rzeczy, które można kupić lub uzyskać dzięki duchowości, przyjaźni lub wartościom niematerialnym.

Wartości intelektualne

Intelektualnymi wartościami człowieka są te, które ulepszają człowieka pod względem rozumu, intelektu i pamięci.

Przykłady:

- Mądrość

- Czytanie

- Ciekawość

Wartości instrumentalne

Nazywane są wartościami instrumentalnymi, które pozwalają osiągnąć cele praktyczne, przydatne dla osobistego dobrobytu.

Przykłady:

- Dobroć

- Dokładność

- Wytrwałość

Wartości polityczne

Są to idee polityczne, których broni osoba.

Przykłady:

- Wolność

- Równość

- Demokracja

Wartości zawodowe lub wartości pracy

Profesjonalne wartości to pomysły, które dana osoba ma do czynienia w kontekście zawodowym. Na przykład osoba może mieć pomysł, że w pracy należy być odpowiedzialnym i lojalnym.

Przykłady:

- Lojalność

- Odpowiedzialność

- Kreatywność

Wartości firmy

Są to wartości, które są wspólne dla firmy, które zachęca się do posiadania swoich pracowników.

Przykłady:

- Współpraca

- Praca zespołowa

- Komunikacja

- Innowacje

Znaczenie wartości Po co są?

Wartości są ważne, ponieważ pomagają ludziom decydować o tym, co jest ważne w życiu. Z drugiej strony są niezbędne do życia w społeczeństwie. Uniwersalne wartości - uważane za pozytywne - takie jak solidarność czy tolerancja, pozwalają ludziom szanować i współistnieć pomimo różnic.

Na tej podstawie wartości są przydatne dla:

- Hierarchizuj to, co jest naprawdę ważne.

- Wybierz najbardziej odpowiednie zachowanie spośród wielu opcji.

- Postępuj zgodnie z naszymi pomysłami i zasadami.

- Żyje w społeczeństwie.

-Aby podzielić się pomysłami na temat tego, co jest ważne.