50 najbardziej aktualnych rumuńskich nazwisk i ich pochodzenia

Wiele rumuńskich nazwisk ma przyrostek -escu lub (rzadziej) -aşcu lub -ăscu, który odpowiada łacińskiemu przyrostkowi -isus i oznacza „należy do ludu”. Na przykład Petrescu był synem Petre'a.

Podobne sufiksy, takie jak -asco, -asgo, -esque, -ez, itp. są obecne w innych językach pochodzących z łaciny. Wielu Rumunów we Francji zmieniło to zakończenie nazwisk na -esco, ponieważ sposób wymawiania po francusku jest bliższy rumuńskiej wymowie -escu.

Iancolescu : rumuńskie nazwisko. Jest to pospolite nazwisko, w Rumunii zarejestrowano około 200 tysięcy osób o tym nazwisku.

Ioveanu : rumuńskie nazwisko. Oznacza „Syn Iwana”. Ivan oznacza „Człowiek z boskim błogosławieństwem”.

Kazaku : To rosyjskie nazwisko, także w Mołdawii.

Luca : włoski, francuski, chorwacki, ukraiński, rumuński. Pochodzi ze starożytnej greckiej nazwy „Loucas”, co oznacza „człowiek z Lucanii”, wcześniej region Włoch. Łacińska nazwa Lucas była w średniowieczu wielkim faworytem jako imię osobiste, częściowo z powodu popularności św. Łukasza Ewangelisty.

Matei : rumuńskie nazwisko, którego pochodzenie jest związane z imieniem Mateo.