Psychologia edukacyjna

psychologia edukacyjna - Funkcje edukacyjne rodziny w społeczeństwie

Funkcje edukacyjne rodziny w społeczeństwie

Funkcje edukacyjne rodziny w społeczeństwie Wyewoluowały znacznie w historii. Tak bardzo, że system edukacji był odpowiedzialny za dzielenie się z nim edukacją dziecka. Jednak nie wszystkie rodziny spełniają swoją funkcję na równi. W każdym gospodarstwie domowym stosuje się styl edukacyjny, który przy mniejszym lub większym powodzeniu w edukacji odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka. W tym artykule z

psychologia edukacyjna - Niska tolerancja na frustrację: jak ją leczyć u dzieci i dorosłych

Niska tolerancja na frustrację: jak ją leczyć u dzieci i dorosłych

Niska tolerancja na frustrację może negatywnie wpłynąć na nasze poczucie własnej wartości i nasze zdrowie. Dobrze jest czuć się smutnym, ponieważ nie osiągnęliśmy czegoś, czego chcieliśmy, ale nie przyjmować tego jako ataku na naszą osobę. Następnie szczegółowo wyjaśniam tę koncepcję, a także kilka wskazówek i technik, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i dorosłymi. Na koniec przedstawiam cechy,

psychologia edukacyjna - Kreatywność u dzieci: 15 wskazówek, jak je rozwijać

Kreatywność u dzieci: 15 wskazówek, jak je rozwijać

Kreatywność dzieci może być rozwijana poprzez postawy, działania, nawyki i ogólny sposób działania rodziców i szkół. Umiejętności twórcze są tak samo niezbędne u dzieci jak naukowców, ponieważ pomogą im zdobyć umiejętności, które będą im służyć przez całe życie. Mówiąc o małych dzieciach, należy przyjąć szeroką definicję tego, co znaczy być kreatywnym. W ten sposób można uznać, że każde dz

psychologia edukacyjna - Czym jest psychologia edukacyjna?

Czym jest psychologia edukacyjna?

Psychologia edukacyjna jest dyscypliną odpowiedzialną za badanie zmian behawioralnych. Te, które są związane z wiekiem i pojawiają się u ludzi podczas jego rozwoju, począwszy od momentu, w którym to nastąpi, aż do śmierci. Z kolei nauka ta określa różnice między następującymi etapami rozwoju osobistego, takimi jak: wczesne dzieciństwo : 0 - 2 lata; Dzieciństwo : 2 - 6 lat; Podstawowa : 6-12 lat; Okres dojrzewania : 12-18 lat; Adultez : 18 - 70 lat i starość : 70 - lata. (Palacios i in., 201

psychologia edukacyjna - Edukacja w Norwegii Jak to działa?

Edukacja w Norwegii Jak to działa?

Edukacja w Norwegii jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat i rozpoczyna się w połowie sierpnia, do końca czerwca następnego roku. Święta Bożego Narodzenia, od połowy grudnia do początku stycznia, oznaczają rok szkolny w dwóch okresach, dlatego drugi okres rozpocznie się na początku stycznia. Historycznie

psychologia edukacyjna - Jakie są strategie nauczania?

Jakie są strategie nauczania?

Strategie dydaktyczne są technikami, które można zastosować w żmudnych lekcjach, jak to ma miejsce w przypadku początkowego czytania całościowego. A dla jego osiągnięcia ustanowiony zostaje priorytetowy i ogólny cel, na przykład w celu uzyskania autonomii w czytaniu. Pojawiają się jako alternatywa dla tradycyjnego szkolenia. Są czymś now

psychologia edukacyjna - Czym jest raport Warnock?

Czym jest raport Warnock?

Raport Warnock jest dokumentem przygotowanym przez British Commission of Education w roku 1978, odnoszącym się do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Ten tekst opiera się głównie na brytyjskim modelu edukacji specjalnej. Nazwa pochodzi od imienia Helen Mary Warnock, brytyjskiego filozofa specjalizującego się w filozofii edukacji. I prz

psychologia edukacyjna - Czym jest specyficzne zaburzenie języka?  (TEL)

Czym jest specyficzne zaburzenie języka? (TEL)

Specyficzne zaburzenie językowe , specyficzne zaburzenie rozwoju języka lub dysfazja, jest zaburzeniem charakteryzującym się trudnościami w nabywaniu i rozwoju języka przez niektóre dzieci. Trudność ta może pojawić się u osób, które nie przedstawiają żadnych problemów neurologicznych, poznawczych, motorycznych, społeczno-poznawczych lub oczywistych zaburzeń psychopatologicznych. Dlatego problemów

psychologia edukacyjna - Wizualne uczenie się: cechy, techniki i pomoce

Wizualne uczenie się: cechy, techniki i pomoce

Uczenie się wizualne to metoda nauczania, która wykorzystuje organizatory graficzne, a także do reprezentowania informacji, a także do pracy z koncepcjami i pomysłami, jest bardziej skuteczna i zrozumiała dla studentów, ułatwiając naukę i zachęcając ich do myślenia. Wiele osób lepiej pamięta, co widzi, niż to, co słyszy, za pomocą diagramów, diagramów, slajdów, pokazów itp. Ludzie, którzy stosu

psychologia edukacyjna - Inteligencja kinestetyczna: definicja, cechy i przykłady

Inteligencja kinestetyczna: definicja, cechy i przykłady

Inteligencja kinestetyczna to umiejętność wykorzystywania ciała do wyrażania uczuć i idei, a także zdolność do wytwarzania lub przekształcania rzeczy rękami. To inteligencja, którą mają sportowcy i tancerze, a także artyści, mechanicy i chirurdzy. Ta koncepcja opiera się na teorii wielokrotnych inteligencji. Został zapropon

psychologia edukacyjna - 9 Działania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9 Działania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , zwani zgodnie z ustawodawstwem edukacyjnym jako uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagają szczególnej uwagi, która nie musi różnić się od reszty kolegów z klasy. Możliwość zapewnienia bardziej specjalistycznej pomocy tym studentom jest zgodna z zasadami edukacji włączającej. Głównym cele

psychologia edukacyjna - 13 Zalety i wady telewizji u dzieci

13 Zalety i wady telewizji u dzieci

Obnażamy ci zalety i wady telewizji u dzieci, a także pewne wskazówki dotyczące właściwego korzystania z tego środka komunikacji. Dzieci spędzają dużo czasu siedząc przed telewizorem w swoim codziennym życiu. Niektórzy robią to w towarzystwie rodziców i innych, z drugiej strony, sami. Ten zwyczaj jest zwykle bardzo normalny w większości rodzin, ale czy wiedziałeś, że telewizja może wpłynąć na twoje dziecko, czy wiesz, czy jest ono prawidłowo używane w domu? Wielu ojców i matek nie

psychologia edukacyjna - Napady złości u dzieci: 11 wskazówek, jak nimi zarządzać

Napady złości u dzieci: 11 wskazówek, jak nimi zarządzać

Dziecinne napady złości pojawiają się, gdy dzieci cierpią na wielką aktywację emocjonalną i nie są w stanie się uspokoić, mając trudności z samodzielnym opanowaniem emocji, które odczuwają. Na szczęście dla nich najmłodsi zazwyczaj mają ojca i mamę, a także innych dorosłych, aby mogli optymalnie zarządzać swoimi emocjami i móc stawić czoła tym problemom i codziennym konfliktom, które mają miejsce w dzieciństwie. Zazwyczaj jako dorośli uważa

psychologia edukacyjna - Co to jest przywiązanie emocjonalne?

Co to jest przywiązanie emocjonalne?

Przywiązanie emocjonalne jest szczególnym rodzajem więzi w ramach więzi afektywnych, o charakterze społecznym i obejmuje poszukiwanie ochrony, opieki, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w związku. Występuje u par, dzieci, krewnych i ogólnie osób bliskich. Przez całe życie tworzymy emocjonalne więzi z różnymi ludźmi. Niektóre z tyc

psychologia edukacyjna - Modyfikacja zachowania: charakterystyka, historia i krytyka

Modyfikacja zachowania: charakterystyka, historia i krytyka

Modyfikacja zachowania odnosi się do wszystkich technik, które są używane do zwiększenia lub zmniejszenia występowania określonego typu zachowania lub reakcji. Czy pamiętasz, kiedy twoi rodzice ukarali cię jako dziecko? Jak myślisz, dlaczego to zrobili? Nie pochwalali konkretnego działania i, poprzez karę, mieli nadzieję, że w przyszłości nie przeprowadzicie go ponownie. Jest to doskon

psychologia edukacyjna - Czym jest upodmiotowienie kobiet?

Czym jest upodmiotowienie kobiet?

Upodmiotowienie kobiet definiuje się jako proces, w którym kobiety uzyskują większą kontrolę nad własnym życiem, okolicznościami, które go otaczają i elementami, które są jego częścią. Oznacza to, że mają władzę nad swoimi ciałami (decydują o tym, jak się ubrać, jak chodzić, w ciąży lub nie, dostać tatuaż lub nie) i ich otoczenie (takie jak sposób, w jaki uczestniczą w swoim rodzinnym jądrze, w społecznościach lub w kontekście praca). W tym celu konieczne jest, aby ka

psychologia edukacyjna - Psychopatia dziecięca: objawy, przyczyny i leczenie

Psychopatia dziecięca: objawy, przyczyny i leczenie

Psychopatia dziecięca jest pokazywana u dzieci, którym brakuje empatii i wyrzutów sumienia, jest egocentryczna, ma ograniczoną afektywność, nie jest bardzo szczera i ma powierzchowny urok. Psychopatia jest jednym z zaburzeń psychicznych, które mają bardziej niszczące konsekwencje dla osoby, która cierpi, a zwłaszcza w ich otoczeniu. Ponadto, j

psychologia edukacyjna - 10 Działania na rzecz inteligencji emocjonalnej dla dzieci

10 Działania na rzecz inteligencji emocjonalnej dla dzieci

Wspomniane poniżej zajęcia z inteligencją emocjonalną pomogą ci wyszkolić w życiu tak bardzo potrzebne umiejętności, niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, czy rodzicem. Rozwój nieletnich nie powinien być przenoszony wyłącznie do szkoły, ale powinien być również stosowany w domu. W przypadku takie

psychologia edukacyjna - Motywacja szkoły: 9 strategii zachęcających do nauki

Motywacja szkoły: 9 strategii zachęcających do nauki

Motywacją do nauki w szkole jest zainteresowanie, jakie uczeń wkłada w rozwój swojej wiedzy i uczenia się. Jest to jeden z najważniejszych fundamentów osoby, ponieważ ułatwiają przetrwanie jednostki. Pamięć jako metoda uczenia się zajmuje tylne miejsce, ponieważ motywacja i uwaga są narzędziami, które są obecnie wykorzystywane do poprawy sukcesu uczniów. Motywacja niesie

psychologia edukacyjna - Dyskalkulia: objawy, przyczyny i leczenie

Dyskalkulia: objawy, przyczyny i leczenie

Dyskalkulia odnosi się do problemów lub trudności, które niektórzy ludzie mają do nauki liczenia, do prostych obliczeń matematycznych, do myślenia przestrzennego i do definiowania grup obiektów. Jego definicja mogłaby odnosić się do poważnego pogorszenia specyficznego uczenia się matematyki przy braku indywidualnego zaangażowania i odpowiedniej wydajności szkoły. Dlatego jest to

psychologia edukacyjna - Czym jest edukacja emocjonalna?

Czym jest edukacja emocjonalna?

Edukacja emocjonalna jest procesem edukacyjnym, ciągłym i stałym, którego celem jest wzmocnienie rozwoju emocjonalnego jako istotnego uzupełnienia rozwoju poznawczego, stanowiącego oba istotne elementy rozwoju integralnej osobowości. Z drugiej strony, Fernández (2016) opisuje to jako „… edukacja emocjonalna prowadzi właśnie do tego, że szukamy osobistego i społecznego dobrobytu”. W całej historii

psychologia edukacyjna - Czym są ekspresyjne zaburzenia językowe?

Czym są ekspresyjne zaburzenia językowe?

Ekspresyjne zaburzenia językowe wpływają na wytwarzanie funkcji językowej, tak że komunikacja między osobą, która wydaje wiadomość, a jego rozmówcą jest osłabiona, ponieważ ta ostatnia ma trudności z jego zrozumieniem. W tym artykule wyjaśnię szczegółowo, jakie są różne problemy, które możemy znaleźć w języku ekspresyjnym, a także niektóre klucze do wczesnego ich wykrywania, ponieważ wczesna interwencja w tego typu funkcjach może mieć duże znaczenie dla rozwoju osoba, która doświadcza tego typu trudności. Kiedy możemy powiedzieć, że istnie

psychologia edukacyjna - Chip Economy: Metoda zachowania dla dzieci i młodzieży

Chip Economy: Metoda zachowania dla dzieci i młodzieży

Token economy to technika modyfikacji zachowania stosowana w interwencji psychologicznej, która opiera się na zasadach warunkowania operantowego i ma na celu promowanie pożądanych zachowań. Zachowania te są wybierane i definiowane na początku programu, a intencją tej interwencji jest ustanowienie podmiotu określonego zachowania poprzez wzmocnienie. Ta tech

psychologia edukacyjna - Jak leczyć dzieci autystyczne: 23 skuteczne wskazówki

Jak leczyć dzieci autystyczne: 23 skuteczne wskazówki

Nauka właściwego leczenia dzieci z autyzmem ma fundamentalne znaczenie dla ich edukacji, ich przyszłości oraz dobrobytu i jakości życia całej rodziny. Oto 23 praktyczne wskazówki. Kiedy rodzina dowiaduje się, że ich dziecko ma autyzm, jednym z pierwszych pytań, które mogą przyjść do głowy, jest to, jak powinni traktować go od tego momentu. Albo w jego tro

psychologia edukacyjna - Top 10 najbardziej zmodyfikowanych technik modyfikacji zachowań

Top 10 najbardziej zmodyfikowanych technik modyfikacji zachowań

Techniki modyfikacji zachowania mają na celu zmianę zachowania podmiotu za pomocą interwencji psychologicznej. Różne podejścia obejmowałyby od stosowanych analiz behawioralnych, mediacyjnej orientacji behawioralnej, orientacji opartej na nauce społecznej do orientacji poznawczej i / lub poznawczo-behawioralnej. Obecni

psychologia edukacyjna - Wzmocnienie dodatnie i wzmocnienie ujemne: typy i różnice

Wzmocnienie dodatnie i wzmocnienie ujemne: typy i różnice

Wzmocnienie pozytywne i negatywne to procesy psychologiczne, których celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa powtórzenia pewnego zachowania. W przypadku pozytywnego wzmocnienia jest to oparte na oferowaniu bodźca wzmacniającego lub apetycznego po wykonaniu określonego zachowania. Ma to na celu zwiększenie prawdopodobieństwa takiej reakcji w przyszłych sytuacjach. Z drugie

psychologia edukacyjna - Mapy myśli: co robią i jak to robić?

Mapy myśli: co robią i jak to robić?

Mapy mentalne są bardzo skutecznym sposobem na uzyskanie informacji wewnątrz i na zewnątrz mózgu, ponieważ ułatwiają tworzenie skojarzeń. Ponadto są one kreatywnym i logicznym środkiem do podejmowania decyzji, ponieważ pozwalają „śledzić” pomysły i generować nowe. Stały się popularne dzięki Tony'emu Buzanowi. Autor użył dwuwymiaro

psychologia edukacyjna - Zastraszanie homofobiczne: aktualny problem w szkołach

Zastraszanie homofobiczne: aktualny problem w szkołach

Homofobiczne znęcanie się to jakikolwiek rodzaj fizycznego lub werbalnego znęcania się, robiony z zamiarem wyrządzenia krzywdy, gdy występuje nierównowaga władzy między agresorem a ofiarą, i spowodowana jest tym, że ofiara ma inną orientację seksualną niż oczekiwana społecznie. Osoba, która praktykuje homofobiczne znęcanie się, zazwyczaj stara się dochodzić siebie poprzez wyrządzanie krzywdy drugiej osobie, w tym przypadku ofierze w jej własnej seksualności. Wyrażenie tej agresji

psychologia edukacyjna - Metoda KiVa: udany fiński program przeciwdziałania nękaniu

Metoda KiVa: udany fiński program przeciwdziałania nękaniu

Metoda KiVa to innowacyjny fiński program przeciwdziałania nękaniu, wdrażany w szkołach, opracowany zgodnie z badaniami i oparty na dowodach zapobiegających znęcaniu się i powstrzymujących istniejące przypadki zastraszania zarówno w salach lekcyjnych, jak i poza nimi. Promuje dobro osobiste i edukację oraz zapewnia odpowiednie narzędzia do eliminowania przypadków zastraszania i nękania, a także ciągłej kontroli sytuacji w szkołach. Zawiera plan lekc

psychologia edukacyjna - 10 zajęć dla dzieci z zespołem Downa

10 zajęć dla dzieci z zespołem Downa

Poniżej przedstawiamy zajęcia dla dzieci z zespołem Downa, które mogą pomóc poprawić umiejętności tych dzieci. Czy masz jakiegoś ucznia lub dziecko z zespołem Downa i chcesz rozwijać swoje umiejętności? Istnieje wiele ćwiczeń, z których możesz skorzystać, które pomogą ci rozwinąć umiejętności potrzebne do codziennego życia. Nie tylko wskazane jest,