20 najbardziej reprezentatywnych dzieł renesansowych

Do najbardziej reprezentatywnych dzieł Renesansu należą La Gioconda Leonarda da Vinci lub Narodziny Wenus Botticellego, ale jest o wiele więcej cudów, które narodziły się na tym etapie tak artystycznie.

W tym poście opiszemy 20 najbardziej znanych i podziwianych obrazów w świecie sztuki, które są przedstawicielami Europy w XIV, XV i XVI wieku.

20 najlepszych dzieł renesansu

Gioconda

Znany również jako „La mona Lisa”, jest uważany za jedną z ikon sztuki malarskiej wszech czasów i jedną z najbardziej skopiowanych i reinterpretowanych w historii malarstwa.

To Leonardo Da Vinci wykonał swój portret, w którym pracował przez ponad 4 lata. Chociaż nie ma dokładnej daty pochodzenia, uważa się, że ta praca została wykonana między 1503 a 1519 rokiem.

W tym szczególny i uniwersalny kombajn. W tle pojawia się natura w ruchu i postać kobiety integrującej się i stanowiącej jej część.

Ostatni obiad

Prace wykonane w latach 1495–1497 przez Leonarda Da Vinci. Jest uważany za jeden z najlepszych obrazów na świecie, będąc jednym z najbardziej znanych dzieł renesansowej i chrześcijańskiej sztuki religijnej. Jest to jeden z ostatnich dni życia Jezusa według historii Biblii.

Dziewica Skał

Wykonuje go także Leonardo Da Vinci w 1482 roku. Istnieją dwie wersje dzieła, pierwsze w całości malowane przez Leonarda Da Vinci, a drugie w jego reżyserii, interweniujące własnymi rękami w bardzo przestronne szczegóły.

Praca przedstawia Dziewicę, Dzieciątko Jezus, Świętego Jana Chrzciciela i postać anioła.

Święta Rodzina lub Tondo Doni

Jedno z pierwszych dzieł Michała Anioła w latach 1503-1504 na pamiątkę małżeństwa Agnolo Doni z Maddaleną Strozzi. Dzieło przedstawiające Świętą Rodzinę, będące tym dziełem, jedynym drewnianym panelem wykonanym przez Michała Anioła.

Portret kardynała

Jest to jedno z najbardziej znanych dzieł Rafaela, często nazywane także „El Cardenal”.

Został wykonany w 1510 roku podczas papiestwa Juliusza II, więc ma reprezentować portret jednego z ówczesnych kardynałów. Tożsamość jest jednak nieznana, pomimo przeprowadzonych dochodzeń.

Rafael odnosił sukcesy w różnych pracach opartych na portretach, będąc inspiracją dla innego wielkiego malarza renesansu, Tiziano Vecellio.

Madonna Sykstyńska

Praca wykonana przez Rafaela w latach 1513-1514. Jest w centralnym okresie rozwoju jego dzieł.

Istnieje przekonanie, że stworzono go do dekoracji grobu papieża Juliusza II, ponieważ anioły na dole obrazu przedstawiają ceremonię pogrzebu.

Przemienienie

Kolejne dzieło Rafaela, wykonane w latach 1517–1520, będące jego ostatnim obrazem. Mówi się nawet, że kiedy Rafael zmarł, praca nie została całkowicie skończona, a jego uczniem Giulio Romano zakończył pracę.

Święta Maria Magdalena

Prace wykonane w latach 1530–1535 przez Tiziano Vecellio na zlecenie księcia Urbino. Obraz przedstawia uwielbienie pasterzy w ówczesnym renesansie włoskim.

Ta praca jest uważana za jedną z najważniejszych przez tego artystę, ponieważ położyła podwaliny pod magiczny impresjonizm.

Wniebowzięcie Dziewicy

Prace wykonane przez Tiziano w 1518 roku, które uczyniły go jednym z najbardziej klasycznych malarzy w innych krajach niż Rzym. Został wykonany dla kościoła Santa Maria dei Frari w Wenecji, reprezentującego elewację Matki Boskiej.

Zwiastowanie

Jest to obraz wykonany w 1426 roku przez Fra Angelico, znany również jako Guido Di Prieto da Mugello. Przedstawia zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny i moment, w którym archanioł Gabriel ogłasza, że ​​będzie matką małego Jezusa.

Ogień Borgo

Dzieło sztuki wykonane przez Rafaela Bonzio w 1514 r. Z pomocą jego asystenta Giulio Romano. Obecnie znajduje się w pałacu watykańskim.

Praca ta stanowi cud dokonany przez papieża Leona IV, który czyniąc znak krzyża, zdoła ugasić ogień, który rozprzestrzenił się w mieście.

Kaplica Sykstyńska

Ta praca wykonana przez Miguela Anioła w latach 1508–1512 składa się z zestawu obrazów, które zostały wykonane w celu udekorowania sklepienia tej kaplicy w Rzymie.

Składa się z ponad 300 postaci przedstawiających czas człowieka na ziemi przed przybyciem Jezusa Chrystusa.

Wśród przedstawionych scen są Wypędzenie ogrodu Eden, Powódź powszechna, Stworzenie Adama lub Sąd Ostateczny.

Przemienienie

Dzieło znane również jako Przemienienie Chrystusa, wykonane przez Giovanniego Belliniego w roku 1480. Reprezentuje objawienie Chrystusa jego boskiej natury trzem jego uczniom.

Ołtarz Pesaro

Jest to dzieło zrealizowane również przez Giovanniego Belliniego około roku 1475, które reprezentuje koronację Dziewicy.

Ten artysta był znanym weneckim renesansem, uważanym za rewolucjonistę malarstwa weneckiego i profesorem Tycjana.

Adoracja Mędrców

Praca wykonana przez Giotto Di Bondone w 1301 r., Która stanowi pierwszą wizytę mędrców w Jezusie Chrystusie po jego narodzinach.

Dante i Boska komedia

Dzieło stworzone przez Domenico Di Michelino w 1465 r. Z okazji dwóchsetnych urodzin Dantego; Włoski poeta uznawany za pisanie Boskiej komedii wyznaczającej przejście myśli odpowiadającej średniowieczu do myśli współczesnej.

Zmartwychwstanie Chrystusa

Dzieło to zostało wykonane przez Piero Della Francesca w latach 1463-1465. Jedna z głównych krawędzi renesansu.

Zmartwychwstanie Chrystusa i Poliptyk Miłosierdzia są uważane za dwa jego arcydzieła.

Narodziny Wenus

Jest to jedno z arcydzieł Sandro Botticellego w 1484 roku. Wenus reprezentuje w nim Simonettę Vespucci, która była muzą i wzorem renesansowych artystów.

Flora

Praca, która reprezentuje boginię kwiatów i wiosny. Został wykonany przez Tycjana w latach 1515-1517.

Jest to jedno z wybitnych dzieł renesansowych, które próbuje reprezentować płodność natury i małżeństwa.

Wenus z Urbino

Wykonany również przez Tycjana w 1538 roku, jest to pierwszy utwór, w którym artysta reprezentował Wenus.

Nie ma wiarygodnych danych na temat tego, kto jest kobietą reprezentowaną, ale ponieważ jest to dzieło nabyte przez syna księcia Urbino, Giodovaldo della Rovere, uważa się, że jest to portret jego żony.

O renesansie i jego skutkach

Renesans był ruchem kulturalnym, który rozpoczął się we Włoszech w XIV wieku. Miał ważny napływ nowych pomysłów i praktyk, pozostawiając głębokie i cenne dziedzictwo kulturowe.

Termin Renesans opisuje odrodzenie zainteresowania osiągnięciami artystycznymi świata klasycznego.

Początek renesansu rozpoczął się we Florencji, wspierany finansowo i kulturowo przez dominującą rodzinę Medyceuszy i Watykan.

Ten ruch kulturalny był zdecydowany odejść od średniowiecza, które było zdominowane przez religię. Zwrócił uwagę na sytuację człowieka w społeczeństwie.

W ten sposób główne tematy sztuki renesansowej były indywidualną ekspresją i światowymi doświadczeniami.

Sztuka włoskiego renesansu była początkiem wielkiej zmiany kulturowej w Europie.

Pierwsi artyści tego ruchu zaczęli interesować się naturą i ludzkim ciałem przedstawionym w starożytności. Swoimi pracami położyli podwaliny pod powstanie renesansu i położyli kres transformacji od średniowiecza do epoki nowożytnej.

W ten sposób, pod wpływem renesansu, ludzie z Europy Zachodniej zaczęli myśleć i czuć, patrzeć na życie i świat zewnętrzny, podobnie jak ludzie starożytnej Grecji i Rzymu.

Renesans artystyczny był zasadniczo powrotem sztuki do natury. Przed powstaniem sztuka nie miała swobody i naturalności. Ponieważ artyści byli ograniczeni przez ograniczenia kościelne.

Średniowieczne modele sztuki charakteryzowały się sztywnymi, kanciastymi i martwymi formami. Dzięki temu ruchowi sztuka zyskała większą wolność i ducha życia, wnosząc nowe koncepcje życia i świata.

Na chrześcijańskim Zachodzie nastąpiła głęboka rewolucja intelektualna i moralna. Ujawnił on ludziom inny stan istnienia, inny świat, którego zasady były życiem wartym życia dla siebie; i że pragnienie poznania może być zaspokojone bez narażania na szwank integralności i dobrobytu jego duszy.

W ten sposób Renesans pobudził postęp człowieka. Zainspirował ludzkość nowym duchem przeznaczonym do robienia nowych rzeczy we wszystkich dziedzinach.