neuronauka

neuronauka - Chiasm optyczny: cechy, funkcje i choroby

Chiasm optyczny: cechy, funkcje i choroby

Czaszka wzrokowa jest strukturą mózgu, w której włókna nerwów wzrokowych są częściowo skrzyżowane. Oznacza to, że jest to obszar mózgu, który działa jako połączenie między nerwem wzrokowym prawego oka a nerwem wzrokowym lewego oka. To zwężenie znajduje się w przednim dole mózgu, położonym tuż przed sella turcica. Ma rozmiar około dwuna

neuronauka - Neurony motoryczne: charakterystyka, typy i choroby

Neurony motoryczne: charakterystyka, typy i choroby

Neurony motoryczne lub neurony ruchowe są komórkami nerwowymi, które kierują impulsy nerwowe na zewnątrz centralnego układu nerwowego. Jego główną funkcją jest kontrola narządów efektorowych, głównie mięśni szkieletowych i mięśni gładkich gruczołów i narządów. Są odprowadzające, to znaczy przekazują wiadomości do innych komórek nerwowych (neurony aferentne to te, które otrzymują informacje). Neurony te znajdują się w mó

neuronauka - Synapsy neuronalne: struktura, typy i sposób jej działania

Synapsy neuronalne: struktura, typy i sposób jej działania

Synapsa neuronalna polega na połączeniu przycisków końcowych dwóch neuronów w celu przekazywania informacji. Słowo synapsa pochodzi z greckiego sunaptein , co oznacza „razem”. W synapsie neuron wysyła wiadomość, a druga odbiera ją. Zatem komunikacja zwykle odbywa się w jednym kierunku: od przycisku końcowego jednego neuronu lub komórki do błony drugiej komórki. Chociaż prawdą jes

neuronauka - Limbiczne zapalenie mózgu: objawy, typy i przyczyny

Limbiczne zapalenie mózgu: objawy, typy i przyczyny

Limbiczne zapalenie mózgu jest chorobą, która występuje z powodu zapalenia mózgu, które zwykle charakteryzuje się podostrym zaburzeniem pamięci, objawami psychicznymi i napadami. Ta patologia występuje z powodu zaangażowania przyśrodkowego obszaru płatów skroniowych. Zwłaszcza zapalenie mózgu wydaje się być wykonywane na hipokampie, co przekłada się na wiele niepowodzeń funkcji mezji. Limbiczne zapaleni

neuronauka - Melatonina: fizjologia, funkcje i zastosowanie medyczne

Melatonina: fizjologia, funkcje i zastosowanie medyczne

Melatonina jest hormonem obecnym u ludzi, zwierząt, roślin, grzybów, bakterii, a nawet niektórych glonów. Jego naukowa nazwa to N-cetylo-5-metoksytryptamina i jest syntetyzowana z niezbędnego aminokwasu, tryptofanu. U ludzi i zwierząt melatonina jest wytwarzana głównie w szyszynce i jest substancją podstawową dla wielu różnych procesów komórkowych, neuroendokrynnych i neurofizjologicznych. Najważniejszą

neuronauka - Rolando's Cisura: Charakterystyka, anatomia i funkcja

Rolando's Cisura: Charakterystyka, anatomia i funkcja

Szczelina Rolando jest szczeliną, która znajduje się w górnej części mózgu wyższych ssaków. Ten region mózgu znany również jako rowek Rolanda lub centralny rowek mózgu charakteryzuje się oddzieleniem płata ciemieniowego od płata czołowego. W ten sposób szczelina rolando jest rowkiem odpowiedzialnym za anatomiczne oddzielenie dwóch największych obszarów kory mózgowej. Szczelina rolando op

neuronauka - Telencephalon: Charakterystyka, części i funkcje

Telencephalon: Charakterystyka, części i funkcje

Telencephalon to szeroka struktura mózgu. Znajduje się tuż nad międzymózgowcem, a więc jest najbardziej zaawansowanym regionem mózgu. Wewnątrz zawiera dużą liczbę struktur, z których najważniejsze to jądra podstawy (jądro ogoniaste, skorupa i blady), ciało migdałowate i kora mózgowa. Z histologiczneg

neuronauka - Torbiele Tarlova: przyczyny, objawy i leczenie

Torbiele Tarlova: przyczyny, objawy i leczenie

Torbiele Tarlova , zwane również torbielami okołonerwowymi, są poszerzeniami korzeni nerwów, które sprzyjają tworzeniu się pęcherzyków wypełnionych płynem. W szczególności płyn mózgowo-rdzeniowy. Torbiele stają się zaworem, który umożliwia krążenie i powiększanie płynu, wywierając nacisk na nerwy i otaczające struktury. Dzieje się tak, ponieważ

neuronauka - Co to jest tomografia komputerowa?

Co to jest tomografia komputerowa?

Tomografia komputerowa lub tomografia komputerowa (CT lub CT) to technika obrazowania, za pomocą której można obserwować różne wewnętrzne części ciała. Służy głównie do wykrywania anomalii w strukturze organizmu i diagnozowania. Działa poprzez połączenie serii zdjęć rentgenowskich wykonanych pod różnymi kątami. Później są one przet

neuronauka - Co to jest zwężenie tętnicy szyjnej?

Co to jest zwężenie tętnicy szyjnej?

Zwężenie tętnicy szyjnej jest patologią charakteryzującą się zwężeniem tętnic szyjnych. Tętnice szyjne to dwa duże kanały, które znajdują się po obu stronach szyi, które są odpowiedzialne za doprowadzanie krwi do obszarów mózgu. W tym sensie tętnice szyjne wraz z innymi mniejszymi tętnicami, zwanymi tętnicami kręgowymi, są głównymi elementami powodującymi nawadnianie mózgu. Nagromadzenie tłuszczu i ch

neuronauka - Komórki glejowe: typy, funkcje i choroby

Komórki glejowe: typy, funkcje i choroby

Komórki glejowe są komórkami wspierającymi, które chronią neurony i utrzymują je razem. W naszym mózgu jest więcej komórek glejowych niż neuronów. Zestaw komórek glejowych nazywany jest glejowym lub glejowym. Termin „glej” pochodzi od greckiego i oznacza „klej”. Dlatego mówi się o „kleju nerwowym”. Komórki glejowe nadal ros

neuronauka - Potencjał działania: komunikat neuronów

Potencjał działania: komunikat neuronów

Potencjał działania to krótkoterminowe zjawisko elektryczne lub chemiczne, które zachodzi w neuronach naszego mózgu. Można powiedzieć, że to wiadomość zostanie przekazana do innych neuronów. Jest wytwarzany w ciele komórki (jądrze), zwanym również soma. Podróżuje przez cały akson (przedłużenie neuronu, podobnie jak kabel), aż osiągnie swój koniec, zwany przyciskiem terminala. Potencjały działania

neuronauka - Fizjologia bólu: procesy mózgowe i receptory

Fizjologia bólu: procesy mózgowe i receptory

Ból jest zjawiskiem, które mówi nam, że jakaś część naszego ciała doznaje obrażeń. Charakteryzuje się wycofaniem odpowiedzi czynnika, który ją powoduje. Chociaż u ludzi może być znany przez werbalizacje. Ból pełni funkcję ochronną dla naszego ciała. Jak to się dzieje na przykład z bólem spowodowanym zapaleniem. Zapaleniu często towarz

neuronauka - Obszar Broca: funkcje, anatomia i choroby

Obszar Broca: funkcje, anatomia i choroby

Obszar Broki jest częścią naszego mózgu, który tradycyjnie uważany jest za „centrum mowy”. Znajduje się zwykle w lewej lub dominującej półkuli i jest częścią płata czołowego mózgu. Obszar ten został odkryty w 1861 roku przez francuskiego neurochirurga Paula Broca. Naukowiec zbadał mózgi pacjentów z trudnościami w mowie. To udowodniło, że obsza

neuronauka - Krwotok podpajęczynówkowy: objawy, przyczyny i leczenie

Krwotok podpajęczynówkowy: objawy, przyczyny i leczenie

Krwotok podpajęczynówkowy jest wyciekiem krwi wytwarzanej w przestrzeni podpajęczynówkowej. Ten ostatni jest częścią mózgowych opon mózgowych i jest jamą, przez którą krąży płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn ten jest odpowiedzialny za ochronę mózgu przed poważnymi obrażeniami, służy jako materac. Przestrzeń podpajęczy

neuronauka - Hiperalgezja: charakterystyka, podstawy biologiczne i przyczyny

Hiperalgezja: charakterystyka, podstawy biologiczne i przyczyny

Hiperalgezja jest zjawiskiem charakteryzującym się rozwojem stanu zwiększonej wrażliwości na ból. Ten stan występuje po urazie i może obejmować stan przewlekły. Główną cechą hiperalgezji jest nadmierna wrażliwość na ból. Ludzie cierpiący na to zjawisko mają bardzo niski próg bólu, więc każdy bodziec, jakkolwiek mały, może generować bardzo intensywne bolesne odczucia. Hiperalgezja jest bardzo

neuronauka - Gwiaździak: charakterystyka, rodzaje i leczenie

Gwiaździak: charakterystyka, rodzaje i leczenie

Gwiaździaki stanowią grupę pierwotnych nowotworów wewnątrzczaszkowych (nieprawidłowa masa tkanki). Pochodzą z centralnego układu nerwowego i zwykle pojawiają się w miąższu mózgu. Ta patologia charakteryzuje się głównie prezentowaniem dominującej komórki, która pochodzi od astrocytów, które stały się nieśmiertelne. Astrocyty są rodzajem

neuronauka - Phineas Gage: niesamowita historia, która zmieniła neurobiologię

Phineas Gage: niesamowita historia, która zmieniła neurobiologię

Przypadek Phineasa Gage'a jest jednym z najbardziej znanych w historii neurobiologii. Być może ta sprawa została zapamiętana z powodu dziwnej natury wypadku, który poniósł i zaskakującego powrotu do zdrowia. Ponadto dzięki temu przypadkowi odkryto aspekty mózgu, które kiedyś były tajemnicą. W szczególno

neuronauka - Neurologia poznawcza: historia, dziedziny studiów i zastosowania

Neurologia poznawcza: historia, dziedziny studiów i zastosowania

Neurologia poznawcza to dyscyplina, która bada, jak mózg odbiera, integruje i przetwarza informacje. Analizuj naukowo podstawowe procesy aktywności umysłowej. W szczególności skupia się na tym, w jaki sposób mechanizmy neuronalne wywołują funkcje poznawcze i psychologiczne, które manifestują się poprzez zachowanie. Z tej anali

neuronauka - Ranvier Nodules: Jakie są i czym służą?

Ranvier Nodules: Jakie są i czym służą?

Guzki Ranviera stanowią serię przerw, które powstają w regularnych odstępach wzdłuż długości aksonu neuronu. Tak więc, jak sugeruje nazwa, małe guzki, które występują w osłonce mielinowej (warstwa istoty białej) otaczają aksony neuronów. Guzki Ranviera charakteryzują się bardzo małymi przestrzeniami. W szczególności maj

neuronauka - Zanik mózgu: charakterystyka, objawy i przyczyny

Zanik mózgu: charakterystyka, objawy i przyczyny

Zanik mózgu jest procesem patologicznym, w którym dochodzi do postępującej śmierci i eliminacji neuronów mózgowych, a także połączeń neuronalnych i struktur nerwowych. W tym sensie, odnosząc się do zaniku mózgu, nawiązuje się do procesu degeneracyjnego, który charakteryzuje się utratą funkcjonalności regionów mózgu. Ta patologia może wp

neuronauka - Szypułki mózgowe: anatomia i funkcje (z obrazami)

Szypułki mózgowe: anatomia i funkcje (z obrazami)

Szypułki mózgowe są cylindrami mózgu złożonymi wyłącznie z nerwów. Każdy ludzki mózg ma dwie szypułki mózgowe, które połączone są przez szczelinę międzykręgową. Szypułki mózgowe znajdują się w górnym obszarze pnia mózgu, tuż nad pierścieniową wypukłością. Skutkują one bardzo rozległymi obszarami mózgu, które rozciągają się na całej długości mózgu, aby dotrzeć do kory. W lewej i prawej półkuli kory mózgowej znik

neuronauka - Mielina: cechy, funkcje, produkcja i choroby

Mielina: cechy, funkcje, produkcja i choroby

Mielina lub osłonki mielinowe to substancja tłuszczowa, która otacza włókna nerwowe i ma za zadanie zwiększać prędkość impulsów nerwowych, ułatwiając komunikację między neuronami. Pozwala także na większą oszczędność energii układu nerwowego. Mielina składa się z 80% lipidów i 20% białek. W ośrodkowym układzie ne

neuronauka - Przodomózgowie: cechy, rozwój i proces różnicowania

Przodomózgowie: cechy, rozwój i proces różnicowania

Przodomózgowia jest częścią prymitywnego mózgu, który znajduje się w przedniej części mózgu. Powoduje to powstanie struktury, która rozwija się w fazie embrionalnej, a później dzieli się na więcej struktur. Przodomózgowia jest zatem podstawową strukturą do zrozumienia rozwoju ludzkiego mózgu. Podczas rozwoju za

neuronauka - Neuropsychologia: definicja, historia i cechy charakterystyczne

Neuropsychologia: definicja, historia i cechy charakterystyczne

Neuropsychologia to naukowe badanie związku między funkcją mózgu a zachowaniem. Jego misją jest zrozumienie, w jaki sposób funkcjonowanie mózgu wpływa na procesy i zachowania psychiczne. Ta dyscyplina jest odpowiedzialna za diagnozowanie i leczenie konsekwencji poznawczych i behawioralnych, które powodują różne zaburzenia neurologiczne. W ten spos

neuronauka - Co to jest padaczka światłoczuła?

Co to jest padaczka światłoczuła?

Padaczka światłoczuła lub światłoczuła jest rodzajem padaczki charakteryzującej się atakami spowodowanymi przez bodźce wzrokowe, które tworzą wzory w czasie i przestrzeni. Ludzie z tą patologią mogą rozwinąć napady padaczkowe poprzez ekspozycję na elementy takie jak migające światła, regularne wzory lub regularne ruchome wzory. Jest to jeden z na

neuronauka - Varolium Bridge (Annular Protuberance): Anatomia i funkcje

Varolium Bridge (Annular Protuberance): Anatomia i funkcje

Most Varolium , znany również jako most pnia mózgu i pierścieniowa wypukłość, jest obszarem mózgu, który znajduje się w pniu mózgu. W szczególności most Varolium znajduje się między rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem, a jego główną funkcją jest łączenie tych dwóch struktur mózgu. Podobnie most Varolium cha

neuronauka - Neurony dopaminergiczne: charakterystyka, funkcje i drogi

Neurony dopaminergiczne: charakterystyka, funkcje i drogi

Neurony dopaminergiczne to komórki mózgu odpowiedzialne za wytwarzanie dopaminy i przekazywanie jej do innych komórek układu nerwowego. Ten typ neuronów uczestniczy w wielu różnych procesach biologicznych. Główne to ruch, motywacja i funkcja intelektualna. Tak więc zwyrodnienie tych komórek mózgowych może powodować wiele różnych stanów, w tym schizofrenię i chorobę Parkinsona. Obecnie wiedza na

neuronauka - Neurony wielobiegunowe: charakterystyka, funkcje i typy

Neurony wielobiegunowe: charakterystyka, funkcje i typy

Neurony wielobiegunowe są rodzajem neuronów charakteryzujących się posiadaniem jądra, aksonu i dużej liczby dendrytów. Morfologia tych komórek pozwala im na integrację dużej ilości informacji i łączenie się z szeroką gamą neuronów mózgowych. W tym sensie neurony wielobiegunowe wyróżniają się jako najbardziej obfite neurony w ośrodkowym układzie nerwowym. Podobnie komórki te ob

neuronauka - Caudate Nucleus: cechy, funkcje i powiązane choroby

Caudate Nucleus: cechy, funkcje i powiązane choroby

Jądro ogoniaste jest strukturą mózgu, która jest częścią jąder podstawnych. Stanowi masę szarej substancji. Ta masa znajduje się w głębi półkul mózgowych. Ten region mózgu jest szczególnie związany z procesami ruchu. Czynności te są przeprowadzane w sposób pośredni, to znaczy odbierają impulsy z kory mózgowej, aby następnie przekazać informacje do kory motorycznej przez jądra wzgórza. Jądro ogoniaste znajduje s