matematyka

matematyka - Jakie są dywizery 60?

Jakie są dywizery 60?

Aby wiedzieć, które dzielniki wynoszą 60 , wygodnie jest zdać sobie sprawę, że są one również nazywane „czynnikami” liczby, która w konkretnym przypadku, który nas dotyczy, wynosi 60 lat. Jego dzielniki to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60, umieszczając je w ścisłej kolejności. Zauważmy ponadto,

matematyka - 9 najbardziej prostokątnych cech prostokąta

9 najbardziej prostokątnych cech prostokąta

Prostokąt charakteryzuje się płaską figurą geometryczną, która ma cztery boki i cztery wierzchołki. Z tych czterech boków jedna para ma tę samą miarę, podczas gdy druga para ma miarę, która różni się od miary pierwszej pary. Ta figura jest wielokątem typu równoległoboku, ponieważ przeciwległe boki prostokąta są równoległe i mają takie same wymiary. Kąty tworzące prostokąty

matematyka - Czym jest Nieruchomość Clausura?  (z przykładami)

Czym jest Nieruchomość Clausura? (z przykładami)

Właściwość clausurativa jest podstawową właściwością matematyczną, która jest spełniana, gdy operacja matematyczna jest realizowana za pomocą dwóch liczb, które należą do określonego zestawu, a wynikiem tej operacji jest inna liczba, która należy do tego samego zestawu. Jeśli dodamy liczbę -3, która należy do rzeczywistych, z liczbą 8, która również należy do rzeczywistych, otrzymujemy w rezultacie liczbę 5, która również należy do wartości rzeczywistych. W tym przypadku mówimy, że właści

matematyka - Hipparco de Nicea: Biografia i wkłady

Hipparco de Nicea: Biografia i wkłady

Hipparch z Nicei był greckim astronomem i matematykiem, który wniósł fundamentalny wkład w rozwój astronomii jako nauk matematycznych i podstaw trygonometrii. Uważany jest za twórcę trygonometrii, ale najbardziej znany jest z przypadkowego odkrycia precesji równonocy. Chociaż jest powszechnie zaliczany do największych naukowców starożytności, niewiele wiadomo o jego życiu, a tylko jedno z jego wielu pism wciąż istnieje. Wiedza o pozosta

matematyka - Po co jest matematyka?  7 Ważne zastosowania

Po co jest matematyka? 7 Ważne zastosowania

Matematyka służy niezliczonym funkcjom i wdrożeniom we wszystkich obszarach ludzkiego rozumowania, w tym humanistycznych specjalistów, chociaż jego główny wkład ma zastosowanie w karierze zawodowej, takiej jak inżynieria, administracja czy ekonomia. Matematyka to nauka badająca ilości, byty abstrakcyjne i ich związki, a także formy i logikę elementów. Oznacza to, ż

matematyka - Jakie są rodzaje integralności?

Jakie są rodzaje integralności?

Typy całek , które znajdujemy w obliczeniach, to: Całki nieokreślone i Całki Zdefiniowane. Chociaż całki określone mają znacznie więcej zastosowań niż całki nieokreślone, należy najpierw nauczyć się rozwiązywać całki nieokreślone. Jednym z najbardziej atrakcyjnych zastosowań całek określonych jest obliczenie objętości bryły rewolucji. Oba typy całek mają te sa

matematyka - Jakie są części płaszczyzny kartezjańskiej?

Jakie są części płaszczyzny kartezjańskiej?

Części płaszczyzny kartezjańskiej składają się z dwóch rzeczywistych, prostopadłych linii, które dzielą płaszczyznę kartezjańską na cztery obszary. Każdy z tych regionów nazywany jest kwadrantami, a elementy płaszczyzny kartezjańskiej nazywane są punktami. Płaszczyzna wraz z osiami współrzędnych nazywana jest płaszczyzną kartezjańską na cześć francuskiego filozofa René Descartesa, który wynalazł geometrię analityczną. Aby skonstruować płaszczyznę kart

matematyka - Jakie są dzielniki 30?

Jakie są dzielniki 30?

Możesz szybko wiedzieć, które są dzielnikami 30 , a także dowolnej innej liczby (niezerowej), ale podstawową ideą jest dowiedzieć się, w jaki sposób dzielniki liczby są obliczane w ogólny sposób. Podczas omawiania dzielników należy zachować ostrożność, ponieważ można szybko ustalić, że wszystkie dzielniki 30 to 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 i 30, ale co z negatywami tych liczb? ? Czy są dzielnikami,

matematyka - Ile setnych pasuje do jednej dziesiątej?

Ile setnych pasuje do jednej dziesiątej?

Zanim dowiesz się, ile setnych pasuje do jednej dziesiątej, należy wyjaśnić pojęcia dziesiątych i setnych. Pojęcie, z którego powstają te słowa, jest ułamkiem dziesiętnym. Wykorzystanie ułamków dziesiętnych jest bardziej codzienne niż można sobie wyobrazić. Mogą być stosowane od ceny produktu w sklepie do wagi koszyka owoców w supermarkecie. Przecinek na obrazie

matematyka - Działy, w których Rezydencja ma 300: Czym są i jak są zbudowane

Działy, w których Rezydencja ma 300: Czym są i jak są zbudowane

Istnieje wiele działów, w których reszta to 300 . Oprócz cytowania niektórych z nich, pokazana zostanie technika, która pomaga zbudować każdą z tych podziałów, która nie zależy od liczby 300. Ta technika jest dostarczana przez algorytm podziału Euklidesa, który stwierdza, że: przy dwóch liczbach całkowitych „n” i „b”, gdzie „b” różni się od zera (b ≠ 0), są tylko liczby całkowite „q” i «R», takie, że n = bq + r, gdzie 0 ≤ «r» <| b | Liczby „n”, „b”, „q” i „r” nazywane są odpowiednio dywidendą, dzielnikiem, ilorazem i resztą (lub resztą). Należy zauważyć, że wymagając, aby pozostała część wyn

matematyka - Jak obliczyć strony i kąty trójkąta?

Jak obliczyć strony i kąty trójkąta?

Istnieje kilka sposobów obliczania boków i kątów trójkąta . Zależą one od rodzaju trójkąta, z którym pracujesz. W tej okazji pokażemy, jak obliczyć boki i kąty trójkąta prostokątnego, zakładając, że pewne dane trójkąta są znane. Elementy, które zostaną wykorzystane to: - Twierdzenie Pitagorasa Biorąc pod uwagę trójkąt prostokątny z nogami „a”, „b” i przeciwprostokątną „c”, prawdą jest, że „c² = a² + b²”. - Powierzchnia trójkąta Wzór na obliczenie pola dow

matematyka - Historia trygonometrii: główna charakterystyka

Historia trygonometrii: główna charakterystyka

Historia trygonometrii sięga drugiego tysiąclecia a. C., w studiowaniu matematyki egipskiej i w matematyce Babilonu. Systematyczne badanie funkcji trygonometrycznych rozpoczęło się w matematyce hellenistycznej i dotarło do Indii w ramach hellenistycznej astronomii. W średniowieczu kontynuowano badania trygonometrii w matematyce islamskiej; od tego czasu został zaadaptowany jako osobny temat na łacińskim zachodzie, począwszy od renesansu. Rozwój no

matematyka - Jaka jest ilość Vector?  (Z przykładami)

Jaka jest ilość Vector? (Z przykładami)

Ilość wektorowa lub wektor jest zdefiniowana jako ta, dla której konieczne jest określenie zarówno jej wielkości, jak i modułu (z odpowiednimi jednostkami) i jego kierunku. W przeciwieństwie do ilości wektorowej, wielkość skalarna ma tylko wielkość (i jednostki), ale nie ma kierunku. Niektóre przykłady wielkości skalarnych to między innymi temperatura, objętość obiektu, długość, masa i czas. Różnica między ilości

matematyka - Jaka jest różnica między wspólną frakcją a liczbą dziesiętną?

Jaka jest różnica między wspólną frakcją a liczbą dziesiętną?

Aby określić, jaka jest różnica między ułamkiem wspólnym a liczbą dziesiętną, wystarczy obserwować oba elementy: jeden reprezentuje liczbę wymierną, a drugi zawiera całą część i część dziesiętną w swojej konstytucji. „Wspólna frakcja” to wyrażenie ilości podzielonej przez inną, bez wpływu na wspomniany podział. Matematycznie, wspólny ułamek j

matematyka - Jaki jest okres funkcji y = 3sen (4x)?

Jaki jest okres funkcji y = 3sen (4x)?

Okres funkcji y = 3sen (4x) wynosi 2π / 4 = π / 2. Aby jasno zrozumieć przyczynę tego stwierdzenia, musimy znać definicję okresu funkcji i okres funkcji sin (x); Przydatne będą również informacje o wykresach funkcji. Funkcje trygonometryczne, takie jak sinus i cosinus (sin (x) i cos (x)), są bardzo przydatne w matematyce i inżynierii. Słowo okre

matematyka - Jaki jest maksymalny wspólny dzielnik 4284 i 2520?

Jaki jest maksymalny wspólny dzielnik 4284 i 2520?

Największy wspólny dzielnik 4284 i 2520 to 252. Istnieje kilka metod obliczania tej liczby. Metody te nie zależą od wybranych liczb, więc mogą być stosowane w ogólny sposób. Koncepcje maksymalnego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności są ściśle powiązane, co będzie widoczne później. Tylko pod nazwą m

matematyka - Co to jest icozagon?  Charakterystyka i właściwości

Co to jest icozagon? Charakterystyka i właściwości

Ikagon lub izodekagon to wielokąt o 20 bokach. Wielokąt jest płaską figurą utworzoną przez skończoną sekwencję segmentów linii (więcej niż dwie), które otaczają obszar płaszczyzny. Każdy segment linii nazywany jest bokiem, a przecięcie każdej pary boków nazywane jest wierzchołkiem. W zależności od li

matematyka - Jakie jest ogólne równanie linii, której nachylenie wynosi 2/3?

Jakie jest ogólne równanie linii, której nachylenie wynosi 2/3?

Ogólne równanie linii L jest następujące: Ax + By + C = 0, gdzie A, B i C są stałymi, x jest zmienną niezależną e i zmienną zależną. Nachylenie linii, oznaczane ogólnie literą m, przechodzące przez punkty P = (x1, y1) i Q = (x0, y0) jest następnym ilorazem m: = (y1-y0) / (x1 -x0). Nachylenie linii reprezentuje w pewien sposób nachylenie; bardziej formalnie stwierdzono, że nachylenie linii jest styczną kąta, który tworzy z osią X. Należy zauważyć, że

matematyka - 5 Problemy multiplikatywne dla dzieci

5 Problemy multiplikatywne dla dzieci

Dzieci w szkole podstawowej uczą się mnożnikowych problemów , po nauczeniu się operacji dodawania i odejmowania, zwanych także dodawaniem i odejmowaniem. Ważne jest, aby nauczyć dzieci, że mnożenie liczb całkowitych jest naprawdę sumą, ale ważne jest, aby nauczyć się mnożyć, aby te dodatki były szybsze i łatwiejsze. Istotne jest, aby

matematyka - Jakie są dywizery 24?

Jakie są dywizery 24?

Aby wiedzieć, które są dzielnikami 24, a także jakiejkolwiek liczby całkowitej, rozkład następuje w czynnikach pierwszych wraz z kilkoma dodatkowymi krokami. Jest to dość krótki proces i łatwy do nauczenia. Kiedy wcześniej wspomniano o czynnikach pierwszych, należy odnieść się do dwóch definicji: czynników i liczb pierwszych. Pierwotna faktor

matematyka - Czym jest Edge of a Cube?

Czym jest Edge of a Cube?

Krawędź sześcianu jest jego krawędzią: jest to linia łącząca dwa wierzchołki lub narożniki. Krawędź to linia, w której przecinają się dwie twarze figury geometrycznej. Powyższa definicja jest ogólna i dotyczy każdej figury geometrycznej, a nie tylko sześcianu. Gdy jest to postać płaska, krawędzie odpowiadają bokom tej figury. Nazywa się równoległo

matematyka - Tło historyczne geometrii analitycznej

Tło historyczne geometrii analitycznej

Historyczne tło geometrii analitycznej sięga XVII wieku, kiedy Pierre de Fermat i René Descartes zdefiniowali swoją podstawową ideę. Jego wynalazek nastąpił po modernizacji algebry i algebraicznej notacji François Viète. To pole ma swoje podstawy w starożytnej Grecji, zwłaszcza w dziełach Apolloniusza i Euklidesa, którzy mieli wielki wpływ na tę dziedzinę matematyki. Podstawową ideą

matematyka - Pryzmat trapezowy: charakterystyka i sposób obliczania objętości

Pryzmat trapezowy: charakterystyka i sposób obliczania objętości

Pryzmat trapezoidalny jest pryzmatem takim, że zaangażowane wielokąty są trapezami. Definicja pryzmatu jest geometrycznym ciałem, które jest utworzone przez dwa równe wielokąty i równoległe do siebie, a pozostałe ich powierzchnie są równoległobokami. Pryzmat może mieć różne formy, które zależą nie tylko od liczby boków wielokąta, ale od samego wieloboku. Jeśli wielokąty zaang

matematyka - Jakie są wielokrotności 5?

Jakie są wielokrotności 5?

Wielokrotność 5 jest wiele, w rzeczywistości jest ich nieskończona liczba. Na przykład są liczby 10, 20 i 35. Interesującą rzeczą jest znalezienie podstawowej i prostej reguły, która pozwala szybko zidentyfikować, czy liczba jest wielokrotnością 5, czy nie. Jeśli spojrzysz na tabliczkę mnożenia 5, nauczaną w szkole, zobaczysz pewną szczegółowość liczb po prawej stronie. Wszystkie wyniki końc

matematyka - Jaka jest lokalizacja liczb całkowitych i dziesiętnych?

Jaka jest lokalizacja liczb całkowitych i dziesiętnych?

Położenie liczb całkowitych i dziesiętnych jest oddzielone przecinkiem, nazywanym przecinkiem dziesiętnym. Część całkowita liczby rzeczywistej jest zapisywana na lewo od przecinka, a część dziesiętna liczby jest zapisywana po prawej stronie. Uniwersalna notacja do pisania liczby z częścią całkowitą i częścią dziesiętną oddziela te części przecinkiem, ale są miejsca, w których używają kropki. Na poprzednim obrazie widzi

matematyka - Jakie są części frakcji?

Jakie są części frakcji?

Części ułamka są podzielone na trzy, które są: jego licznikiem, poziomym lub ukośnym słupkiem i jego mianownikiem. Dlatego, jeśli chcemy oznaczyć ułamek „ćwiartka”, notacja wynosi 1/4, gdzie liczba powyżej paska jest licznikiem, a ta poniżej jest mianownikiem. Kiedy mówimy o ułamkach, naprawdę mówimy o częściach, w których całość musi być podzielona. Liczby, które składają się

matematyka - 7 najbardziej istotnych typów błędów pomiarowych

7 najbardziej istotnych typów błędów pomiarowych

Rodzaje błędów pomiarowych mogą być losowe, systematyczne, lekceważące lub znaczące, między innymi. Jest znany jako błąd pomiaru różnicy między uzyskaną wartością a rzeczywistą wartością mierzonego obiektu. Czasami błąd jest tak minimalny, że uznaje się go za nieistotny. Oznacza to, że różnica między wartościami rzeczywistymi i zmierzonymi jest pomijalna i nie wpływa na wynik. W innych przypadkach błędy s

matematyka - Ile rozwiązań ma równanie kwadratowe?

Ile rozwiązań ma równanie kwadratowe?

Równanie kwadratowe lub równanie drugiego stopnia mogą mieć zerowe, jedno lub dwa rzeczywiste rozwiązania, w zależności od współczynników, które pojawiają się we wspomnianym równaniu. Jeśli pracujesz nad liczbami złożonymi, możesz powiedzieć, że każde równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Rozpoczęcie równania

matematyka - 12 najbardziej odpowiednich przykładów skalarnej wielkości

12 najbardziej odpowiednich przykładów skalarnej wielkości

Przykłady skalarnych wielkości są obecne w życiu codziennym. Są to wielkości fizyczne, które określa tylko liczba rzeczywista, która wyraża jej miarę wraz z odpowiednimi jednostkami. Wręcz przeciwnie, wielkość wektora to taka, która oprócz posiadania liczby rzeczywistej i jednostek miary, wymaga również adresu i sensu, które należy całkowicie określić. Najczęstsze przykłady

matematyka - Do czego służą liczby?  6 głównych zastosowań

Do czego służą liczby? 6 głównych zastosowań

Liczby służą nieskończoności zadań na świecie. W większości procesów, obiektów i miejsc liczby są zaangażowane, choć nie zawsze w oczywisty sposób. Jego głównym zastosowaniem jest umożliwienie zliczania obiektów. Trudniej jest znaleźć sytuacje, w których liczby nie są zaangażowane. Stanowią one centralną