sztuka

sztuka - Realizm: kontekst historyczny, cechy charakterystyczne, przedstawiciele i ich prace

Realizm: kontekst historyczny, cechy charakterystyczne, przedstawiciele i ich prace

Realizm był ruchem artystycznym zapoczątkowanym we Francji w połowie XIX wieku, po romantyzmie i przed naturalizmem. Ruch ten powstał około 1850 r., Po rewolucji 48, w formie protestów ze względu na warunki pracy i jakość życia, które wówczas napotkały. Ten nurt ma ścisły związek z romantyzmem, ponieważ choć artyści, którzy stworzyli realizm, wzięli poprzedni prąd jako inspirację, tło tego było całkowicie przeciwne romantyzmowi: artyści byli przeciwni upiększaniu rzeczywistości i nadal reprezentowali aspekty z przeszłości Głównym celem realizmu było uchwycenie w jego pracach aspektów codzienneg

sztuka - 15 najważniejszych funkcji kinowych

15 najważniejszych funkcji kinowych

Najważniejsze cechy teatru są ściśle związane z elementami wspólnymi dla każdej pracy lub przedstawienia. Termin teatr wywodzi się z greckiego słowa theatron , co oznacza „miejsce do patrzenia”. Dlatego pierwotnie teatr odnosił się zarówno do miejsca, jak i szczególnej formy percepcji. W dzisiejszych

sztuka - Taniec Guacamayas: pochodzenie i cechy charakterystyczne

Taniec Guacamayas: pochodzenie i cechy charakterystyczne

Taniec guacamayas jest jednym z tych artystycznych przejawów Gwatemali, które przekroczyły linię czasu, odmawiając przekroczenia progu nowoczesności. Podobnie jak taniec, muzyka czy obraz, które możemy znaleźć w wielkich konstrukcjach Majów, są przykładem tej miłości na tysiąclecia. W okresie przedkolumbijskim Verapaz był częścią terytorium utworzonego przez cywilizację Majów, powstrzymując hiszpańskie prześladowania. Wiadomo, że pomimo wiel

sztuka - 15 najważniejszych kompozytorów gwatemalskich

15 najważniejszych kompozytorów gwatemalskich

Gwatemalscy kompozytorzy są ważną częścią kultury tego kraju. Najważniejsze z nich to między innymi Martha Bolaños lub José Castañeda. Gwatemala jest czymś więcej niż tylko dziedzictwem Majów i jego kastylijskim wpływem. To jego geografia, flora, fauna, religia, gastronomia, to także jego imprezy, pisarze, malarze i oczywiście jego muzyka. Muzyka gwatemals

sztuka - 8 najważniejszych cech awangardy

8 najważniejszych cech awangardy

Awangarda charakteryzuje się wykraczaniem poza swój czas; eksploracja nowych technik i materiałów artystycznych, które przed ich czasem nie zostały zbadane (Edukacja, 2017). Tematy wybrane w awangardzie próbowały objąć wykorzystanie nowych technik i metod artystycznych, które pomogłyby artystom tworzyć lepszą sztukę. W ten sposób

sztuka - Czym jest praca teatralna?  (Funkcje)

Czym jest praca teatralna? (Funkcje)

Sztuka jest formą literacką służącą inscenizacji teatralnej. Odnosząc się do części pisemnej, sztuka ma strukturę zaprojektowaną do inscenizacji sytuacji, którą pisarz chce wykonać poprzez spektakle i scenografię. Pisarze sztuk nazywani są dramaturgami. W nim dramaturg pisze wszystkie dialogi, które powiedzą bohaterowie. Mogą to być rozmo

sztuka - Jak znaleźć film bez znajomości nazwy: 10 wskazówek

Jak znaleźć film bez znajomości nazwy: 10 wskazówek

Wyszukiwanie filmu bez znajomości nazwy jest obecnie możliwe. Dzięki niewielkim i bardzo mglistym informacjom można znaleźć ten film fabularny, który jest interesujący dzięki rozwojowi systemów z zaawansowanymi algorytmami, które potrafią odszyfrować szczegóły szybciej i wydajniej niż najpopularniejsze wyszukiwarki w Internecie. Pytania tak ni

sztuka - Czym jest abstrakcja organiczna?

Czym jest abstrakcja organiczna?

Ekstrakcja organiczna to subtelność abstrakcji, kontrast sztuki figuratywnej, która była wielką tendencją w połowie XX wieku. Charakteryzował się schematyzacją form bez uciekania się do obiektu, zastępując go nieokreślonymi i / lub niejednoznacznymi formami. Niektóre z tych subtelności abstrakcji były abstrakcją geometryczną zapoczątkowaną w Paryżu w 1912 r. Przez wystawę kubist

sztuka - Czym są wartości estetyczne?  20 Podstawowych kryteriów

Czym są wartości estetyczne? 20 Podstawowych kryteriów

Wartości estetyczne są cnotami przedmiotu, zdarzenia lub osoby, które mogą generować różne osądy lub inspirować pozytywne lub negatywne reakcje. Cechy dzieła sztuki, naturalny krajobraz, osoba lub sytuacja mogą pozwolić nam na osądy, werbalne lub niewerbalne, o tym, co postrzegamy jednym z naszych zmysłów. Cenne cechy l

sztuka - Jaka była odzież Zapotec?

Jaka była odzież Zapotec?

Sukienka Zapoteków zmieniała się z czasem. Pomimo wpływów innych narodów, Zapoteci czują się głęboko dumni ze swoich tradycji, więc ich manifestacje kulturowe są nadal utrzymywane i celebrowane. Zapotekowie to rdzenni mieszkańcy Meksyku zamieszkujący stan Oaxaca i część otaczających go stanów; zwłaszcza w Przesmyku Tehuantepec. Dowody archeologic

sztuka - 9 elementów Teatru Głównego

9 elementów Teatru Głównego

Głównymi elementami teatru są aktorzy, tekst lub scenariusz, publiczność, kostiumy, makijaż, scenografia, oświetlenie, dźwięk i reżyser. „ Teatr ” można konceptualizować na dwa sposoby. Pierwszy to gatunek literacki napisany przez dramaturgów, którego głównym celem jest oferowanie dialogów między postaciami w celu reprezentowania ich przed publicznością. Z tego powodu ten rodz

sztuka - Współczesna tragedia: pochodzenie i charakterystyka

Współczesna tragedia: pochodzenie i charakterystyka

Współczesna tragedia jest formą ekspresji dramatycznej, pisanej prozą lub wierszem, uznawaną za nurt po tragedii klasycznej, obecną w wielu wyrazach artystycznych, głównie w teatrze, poezji i literaturze. Tragedia jako gatunek wywodzi się ze starożytnej Grecji, ukutej i rozwiniętej po raz pierwszy przez Arystotelesa i od tego czasu ewoluowała w różnych prądach wraz z rozwojem historii ludzkości. Tragedia, klas

sztuka - 7 cech najbardziej wybitnego impresjonizmu

7 cech najbardziej wybitnego impresjonizmu

Cechy impresjonizmu , stosowane do malarstwa jako najbardziej referencyjnej sztuki, wyróżniają się światłem, kolorem i pociągnięciem pędzla. Dla wielu tylko wspomniane malarstwo i fotografia oraz zdjęcia są technikami artystycznymi, w których można odzwierciedlić to zjawisko. Impresjonizm jest ruchem artystycznym, który przejawia się głównie w malarstwie, przyjmując nazwę malarstwa impresjonistycznego . Ruch ten powstaje

sztuka - Czym jest sztuka zbiorowa?

Czym jest sztuka zbiorowa?

Sztuka zbiorowa to sojusz między dwoma lub więcej artystami, którzy dzielą ideologie i punkty widzenia, pracując samodzielnie, aby osiągnąć wspólne cele; Cele te mogą się różnić w zależności od intencji wypowiedzi. Cechą charakterystyczną zbiorowych grup artystycznych jest to, że w wielu przypadkach można je łączyć w zarysowany język estetyczny. Oznacza to, że chociaż

sztuka - Czym jest krajobraz kulturowy?

Czym jest krajobraz kulturowy?

Krajobraz kulturowy to sztuczne dzieło sztuki zbudowane przez człowieka z naturalnej przestrzeni. UNESCO definiuje to jako „połączoną reprezentację dzieła Natury i Człowieka”. Podczas gdy w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy w 2000 r. Jest ona zdefiniowana „jako wynik działania i interakcji czynników naturalnych i / lub ludzkich”. Jest to bardzo z

sztuka - Czym są gatunki Dancistic?

Czym są gatunki Dancistic?

Gatunki taneczne to te wszystkie przejawy lub formy, które wyłaniają się z tańca, każdy o specyficznych cechach, i które nadały tej sztuce całą gamę wariacji, które stawiają ją jako jedną z najpopularniejszych form artystycznej ekspresji na całym świecie., Podobnie jak inne sztuki, taniec ewoluował wraz z historią, a człowiek uczynił z niego ważną część życia w społeczeństwie, kulturowo i znacznie więcej. Szacuje się, że taniec narod

sztuka - 3 etapy baroku: wczesny, pełny i późny

3 etapy baroku: wczesny, pełny i późny

Sceny barokowe to odrębne okresy charakterystyczne dla tego ruchu artystycznego i kulturalnego z taką obecnością w historii sztuki. Barok urodził się w Europie, rozwijając się głównie we Włoszech na początku XVII wieku, aż do połowy XVIII wieku. Mimo że pochodził z Europy, ruch ten miał ogromny wpływ na kolonie amerykańskie istniejące do tej pory. Barokowy ruch obej

sztuka - Co to jest obraz graficzny?

Co to jest obraz graficzny?

Obrazowy obraz jest wizualną reprezentacją, której formy można rozpoznać za pomocą jednego z naszych zmysłów, łącząc je z figurami, które istnieją w rzeczywistości; obrazy figuratywne to reprezentacje najbliższe środowiskom postrzeganym przez człowieka. W grafice są reprezentowane emocje, pejzaże, przedmioty, a przede wszystkim ludzie, których wierna reprezentacja jest jedną z podstaw obrazu figuratywnego i sztuki. W figuratywnych obr

sztuka - 8 tematów realizmu, aby zrozumieć ruch

8 tematów realizmu, aby zrozumieć ruch

Tematy realizmu charakteryzują się przede wszystkim bliskością artysty i jego kontekstu. Ruch ten, urodzony między 1840 a 1880 rokiem, wyróżniał się odrzucając romantyczne idee tamtych czasów i starając się reprezentować rzeczywistość w możliwie najbardziej obiektywny sposób. Realizm wywodzi się z Francji w ramach oświecenia i rewolucji przemysłowej. Głównymi bohaterami

sztuka - 3 główne gatunki modernistyczne

3 główne gatunki modernistyczne

Wśród gatunków modernizmu znajdują się poezja, proza ​​i dramat. Każdy z gatunków obejmuje różne podkategorie wyrażeń literackich. W ten sposób poezja zawiera teksty i ody; proza ​​może zawierać historie i powieści; dramatyczny z kolei obejmuje teatr. Wszystkie gatunki modernizmu są gatunkami literackimi. Gatunki literackie to

sztuka - Architektura Chavín: charakterystyka i najważniejsze dzieła

Architektura Chavín: charakterystyka i najważniejsze dzieła

Architektura Chavín była prehistoryczną architekturą prowadzoną w Andach Peru, która wykazywała pewne techniki konstrukcyjne o wysokim ukierunkowaniu artystycznym i duchowym. Główne stanowisko archeologiczne, w którym znaleziono ich relikty, znane jest jako Starożytna Świątynia. Architektura Chavín powstała na północnych andyjskich wyżynach Peru od 900 rpne do 300 rpne Architektura Chavín wpłynęła na inne cywilizacje wzdłuż peruwiańskiego wybrzeża. Najbardziej znanym miejs

sztuka - 14 ważnych ekwadorskich malarzy i ich dziedzictwo

14 ważnych ekwadorskich malarzy i ich dziedzictwo

Ekwadorscy malarze są ważnym ogniwem kultury narodowej dzięki ich wspaniałemu dziedzictwu obrazowemu. Od jego twórców baroku, takich jak Manuel Samaniego, po przedstawicieli neo-figuratywnych, takich jak Oswaldo Viteri, wszystkie miały znaczenie w sztuce Ekwadoru. Należy zauważyć, że w okresie kolonialnym powstała Szkoła Quiteña, która zyskała wielki prestiż w XVII i XVIII wieku. Taka była jego

sztuka - Czym są instrumenty membranowe?  (Klasyfikacja)

Czym są instrumenty membranowe? (Klasyfikacja)

Membranofony to wszystkie instrumenty muzyczne, w których dźwięk jest produktem wibracji napiętej membrany. Termin „membrana” składa się z dwóch korzeni: membrany i gramofonu. Słowo „membrana” pochodzi z łaciny i oznacza „cienką skórę jak pergamin”. Z drugiej strony słowo „phono” pochodzi z greckiego „phono” i oznacza „dźwięk lub głos”. Membrana jest znana jako łatka. Zwykle

sztuka - Odzież Huayno: charakterystyka i współczesne wpływy

Odzież Huayno: charakterystyka i współczesne wpływy

Odzież Huayno , jeden z najpopularniejszych rodzajów muzyki popularnej w Andach, ma bogatą historię i bardzo szczególne cechy. Huayno to muzyka prezentowana głównie w Peru i Boliwii, choć jest także obecna w niektórych częściach Argentyny, Ekwadoru i Chile. Ubiór ich tańców jest pod silnym wpływem kultur tych krajów. W Peru istnieje

sztuka - 5 słynnych ekwadorskich karykaturzystów

5 słynnych ekwadorskich karykaturzystów

Ekwadorscy rysownicy zaznaczyli historię poprzez swoją sztukę i przekazy. Są to Bonil, Asdrubal de la Torre, Galo Galecio, Marcelo Chamorro i Roque Maldonado. Karykaturyści to ci artyści, którzy rysują bajki, aby wywołać humorystyczny wpływ. Royal Spanish Academy (RAE) definiuje termin karykatury jako: „ Rysunek, który przesadza i deformuje fizyczne cechy osoby ”. Wykonywane są

sztuka - Dlaczego mówi się, że Piękno jest nieokreślone?

Dlaczego mówi się, że Piękno jest nieokreślone?

Mówi się, że piękno jest nieokreślone, ponieważ różni filozofowie i uczeni sztuki nie byli w stanie wyciągnąć wniosków w tej samej definicji. Wśród nich są Platon, Sokrates i Nietzsche. Każdy dał swój punkt widzenia społeczeństwu. Na przykład w jednym z największych dzieł Platona Hippias Major (390 pne) próbował podać definicję piękna. Jednak z jego punktu widze

sztuka - Jakie i jakie są ruchy awangardowe?

Jakie i jakie są ruchy awangardowe?

Ruchy awangardowe to nurt zmian dokonanych w literaturze, sztuce i polityce. Przeprowadzono je po pierwszej wojnie światowej (1914-1918). Istnieje kilka ruchów awangardowych. W literaturze wyróżnia się ultraizm; w sztuce wyróżnia się futuryzm i kubizm. Według historyków awangarda była myślicielami, którzy od 1910 r. Starali się

sztuka - Czym jest Parlament Teatralny?  Typy i znaczenie

Czym jest Parlament Teatralny? Typy i znaczenie

Parlament teatralny to fragment scenariusza, który zostanie zinterpretowany przez jednego z aktorów spektaklu. Według Królewskiej Akademii Hiszpańskiej parlament w sztuce jest interwencją mówioną i dość obszerną postacią. Parlamenty mogą być również interpretowane przez trzeciego narratora (na przykład lektora). Każda interwenc

sztuka - Co to jest Gwiazda Ostwald lub Krąg Chromatyczny?  Główne cechy

Co to jest Gwiazda Ostwald lub Krąg Chromatyczny? Główne cechy

Gwiazda Ostwalda lub koło chromatyczne to tryb reprezentacji kolorów oparty na teorii ogłoszonej przez niemieckiego naukowca i filozofa Wilhema Ostwalda. Dziś, choć istnieją nowe modele, takie jak RGB lub nowy chromatyczny okrąg składający się z dwunastu kolorów, gwiazda Ostwalda jest nadal używana w niektórych sektorach, takich jak farbowanie włosów. William Ostwa

sztuka - 18 najbardziej odpowiednich rodzajów dzieł teatralnych

18 najbardziej odpowiednich rodzajów dzieł teatralnych

Istnieją różne rodzaje sztuk , tradycyjna tragedia, komedia i satyra; te trzy formy są dziedzictwem greckiego teatru. Istnieją między innymi opera, zarzuela, melodramat i monolog. Pochodzenie rodzajów tradycyjnych dzieł jest tajemnicą nawet w naszych czasach. Wiadomo jednak, że w piątym wieku przed naszą erą rozprzestrzenili się w całej cywilizacji greckiej jako sposób uczczenia boga Dionizosa. Prace ewoluowa