fizyczny

fizyczny - Jaki jest kierunek w fizyce?

Jaki jest kierunek w fizyce?

Kierunek w fizyce to ustalona linia, która przebiega przez ciało lub obiekt podczas ruchu. Kierunek ma wielkie znaczenie szczególnie w eksperymentach mechanicznych, ponieważ w nim bada się ruch ciała i gdzie się porusza (biorąc pod uwagę zmienną czasu). W dziedzinie fizyki kierunek jest częścią elementów ruchu, ponieważ reprezentuje linię, na której spoczywa poruszający się obiekt lub ciało. Kierunek ciała moż

fizyczny - Prasa hydrauliczna: charakterystyka, typy, zastosowania

Prasa hydrauliczna: charakterystyka, typy, zastosowania

Prasa hydrauliczna jest maszyną zdolną do użycia znacznie mniejszej siły. Kieruje się zasadą Pascala. Prasa ta jest zwykle używana w różnych gałęziach przemysłu, takich jak motoryzacja i jest najczęściej używana na całym świecie od ponad 30 lat ze względu na jej skuteczność i szybkość wykonywania pracy. Instrument ten jest

fizyczny - Galileo Galilei i Wolny upadek

Galileo Galilei i Wolny upadek

Galileo Galilei i jego badania dotyczące swobodnego spadania stały się jednym z najważniejszych eksperymentów w świecie fizyki. Galileusz nie przeprowadził jednego, lecz kilka eksperymentów, aby pokazać, że dwa ciała znajdujące się w swobodnym spadku, niezależnie od ich wagi, będą podróżować w tym samym czasie. Chociaż teorie do

fizyczny - Czym jest ruch falowy?  Główne cechy

Czym jest ruch falowy? Główne cechy

Ruch falowy jest propagacją fali w ośrodku, który nie zawiera oporu na ścieżce i który podlega jednorodnemu polu grawitacyjnemu. Ruch falowy nie przenosi materii za pomocą fal elektromagnetycznych lub mechanicznych. Fale zakłócają pewną właściwość medium poprzez między innymi gęstość, pole elektromagnetyczne, ciśnienie. Ten typ ruchu możn

fizyczny - Czym jest ramię dźwigni?

Czym jest ramię dźwigni?

Ramię dźwigni jest prostopadłą odległością, która istnieje od osi obrotu do linii działania siły. Wielkość ustalona dla badania tego procesu wynosi τ = N m. Ramię dźwigni jest związane z momentem siły występującym w danym punkcie. Odległość ustalona przez ramię dźwigni działa jako czynnik wzmocnienia siły, co można zaobserwować ogólnie w dźwigniach. Ta zależność ostatecznie wyt

fizyczny - Czym jest równowaga rotacyjna?

Czym jest równowaga rotacyjna?

Równowaga obrotowa to ta, która powstaje, gdy ciało przechodzi ruch obrotowy lub rotacyjny. Zjawisko to występuje, gdy momenty wywierane przez siły działające na ciało są zerowe. To znaczy, gdy suma wszystkich momentów jest równa zero. Te typy równowagi występują, gdy ciało nie ulega żadnej zmianie podczas ruchu obrotowego na niego wywieranego. Elementy rotac

fizyczny - Co i jakie są cząstki subatomowe?

Co i jakie są cząstki subatomowe?

Cząstki subatomowe to te, które są mniejsze niż atom. Istnieją cząstki kompozytowe i cząstki elementarne; Z drugiej strony, istnienie cząstek wirtualnych jest również znane. Cząstki wirtualne to te, które stanowią środkowy krok do rozpadu niestabilnej cząstki i istnieją przez bardzo krótki czas. W dziedzinie fi

fizyczny - 10 Przykłady drugiego prawa Newtona w życiu codziennym

10 Przykłady drugiego prawa Newtona w życiu codziennym

W drugim prawie Newtona , znanym jako podstawowa zasada dynamiki, naukowiec stwierdza, że ​​im większa masa przedmiotu, tym większa siła będzie potrzebna do jego przyspieszenia. Oznacza to, że przyspieszenie obiektu jest wprost proporcjonalne do siły działającej na niego i odwrotnie proporcjonalnej do siły obiektu. Wiemy, że ob

fizyczny - Eugen Goldstein: Odkrycia i wkłady

Eugen Goldstein: Odkrycia i wkłady

Eugen Goldstein był czołowym niemieckim fizykiem, urodzonym w dzisiejszej Polsce w 1850 roku. Jego praca naukowa obejmuje eksperymenty ze zjawiskami elektrycznymi w gazach i promieniach katodowych. Goldstein zidentyfikował istnienie protonów jako równych i przeciwnych ładunków dla elektronów. Odkryc

fizyczny - Ruch wahadłowy: proste wahadło, prosty ruch harmoniczny

Ruch wahadłowy: proste wahadło, prosty ruch harmoniczny

Wahadło to obiekt (najlepiej masa punktowa) zawieszony przez nitkę (najlepiej bez masy) stałego punktu, który oscyluje dzięki sile grawitacji, tej tajemniczej niewidzialnej sile, która między innymi utrzymuje się we wszechświecie. Ruch wahadłowy jest tym, który występuje w obiekcie z jednej strony na drugą, zwisający z włókna, kabla lub nici. Siły, które in

fizyczny - Potrójny punkt: charakterystyka wody, cykloheksanu i benzenu

Potrójny punkt: charakterystyka wody, cykloheksanu i benzenu

Punkt potrójny jest terminem z zakresu termodynamiki, który odnosi się do temperatury i ciśnienia, w których występują jednocześnie trzy fazy substancji w stanie równowagi termodynamicznej. Ten punkt istnieje dla wszystkich substancji, chociaż warunki, w których są one uzyskiwane, różnią się znacznie między poszczególnymi substancjami. Potrójny punkt m

fizyczny - Izomeria: typy i przykłady izomerów

Izomeria: typy i przykłady izomerów

Izomeria odnosi się do istnienia dwóch lub więcej substancji, które mają ten sam wzór cząsteczkowy, ale których struktura jest różna w każdym ze związków. W tych substancjach, znanych jako izomery, wszystkie elementy są prezentowane w tej samej proporcji, ale tworzą strukturę atomów, która jest różna w każdej cząsteczce. Słowo izomer pochodz

fizyczny - Wave Theory of Huygens Light

Wave Theory of Huygens Light

Fala teorii Huygensa światła definiuje światło jako falę, podobną do dźwięku lub fal mechanicznych wytwarzanych w wodzie. Z drugiej strony Newton potwierdził, że światło zostało utworzone przez cząstki materiału, do których nazywał ciałka. Światło zawsze wzbudzało zainteresowanie i ciekawość istoty ludzkiej. W ten sposób od sameg

fizyczny - Zasada przenikalności sił (z rozwiązanymi ćwiczeniami)

Zasada przenikalności sił (z rozwiązanymi ćwiczeniami)

Zasada przenoszenia siły wskazuje, że równowaga lub ruch ciała sztywnego nie zmienia się, jeśli pewna siła działająca na konkretny punkt ciała zostanie zastąpiona przez inną. Aby to uwzględnić, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Pierwszym założeniem jest to, że nowa siła ma tę samą wielkość, a druga to, że stosowany jest ten sam kierunek, nawet jeśli znajduje się w innym punkcie ciała. Obie siły mają taki sam rezu

fizyczny - Paramagnetyzm: przyczyny, materiały paramagnetyczne, przykłady i różnice z diamagnetyzmem

Paramagnetyzm: przyczyny, materiały paramagnetyczne, przykłady i różnice z diamagnetyzmem

Paramagnetyzm jest formą magnetyzmu, w którym pewne materiały są słabo przyciągane przez zewnętrzne pole magnetyczne i tworzą wewnętrzne pola magnetyczne indukowane w kierunku przyłożonego pola magnetycznego. W przeciwieństwie do tego, co wielu ludzi często uważa, właściwości magnetyczne nie ograniczają się tylko do substancji ferromagnetycznych. Wszystkie substan

fizyczny - Siła spójności: charakterystyka ciał stałych, cieczy i gazów, przykłady

Siła spójności: charakterystyka ciał stałych, cieczy i gazów, przykłady

Siły spójności to międzycząsteczkowe siły przyciągania, które utrzymują niektóre cząsteczki razem. W zależności od intensywności sił kohezyjnych substancja jest w stanie stałym, ciekłym lub gazowym. Wartość sił spójności jest wewnętrzną właściwością każdej substancji. Ta właściwość jest związana z kształtem i strukturą cząsteczek każdej substancji. Ważną cechą sił spójności jest to, ż

fizyczny - Przepływ objętościowy: obliczanie i co na to wpływa

Przepływ objętościowy: obliczanie i co na to wpływa

Przepływ objętościowy pozwala określić objętość płynu, który przechodzi przez odcinek przewodu i oferuje miarę prędkości, z jaką płyn przemieszcza się przez niego. Dlatego jego pomiar jest szczególnie interesujący w dziedzinach tak różnych jak przemysł, medycyna, budownictwo i badania, między innymi. Jednak pomiar prędko

fizyczny - Fala poprzeczna: charakterystyka i przykłady

Fala poprzeczna: charakterystyka i przykłady

Fale poprzeczne to takie, w których oscylacja występuje w kierunku prostopadłym do kierunku propagacji fali. Przeciwnie, fale podłużne są falami, w których przemieszczenie przez medium zachodzi w tym samym kierunku, w którym następuje przemieszczenie fali. Należy pamiętać, że fale propagują się przez medium dzięki wibracji, którą powodują w cząstkach wspomnianego ośrodka. Następnie kierunek

fizyczny - Cząsteczki Alpha: odkrycie, charakterystyka, zastosowania

Cząsteczki Alpha: odkrycie, charakterystyka, zastosowania

Cząstki alfa (lub cząstki α) są jądrami zjonizowanych atomów helu, które w związku z tym utraciły swoje elektrony. Jądra helu składają się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Następnie cząstki te mają dodatni ładunek elektryczny, którego wartość jest dwukrotnie większa od ładunku elektronu, a jego masa atomowa wynosi 4 jednostki masy atomowej. Cząstki alfa są emitowan

fizyczny - Przyspieszenie kątowe: jak to obliczyć i przykłady

Przyspieszenie kątowe: jak to obliczyć i przykłady

Przyspieszenie kątowe jest zmianą, która wpływa na prędkość kątową z uwzględnieniem jednostki czasu. Jest reprezentowany przez grecką literę alfa, α. Przyspieszenie kątowe jest wielkością wektorową; dlatego składa się z modułu, kierunku i sensu. Jednostką pomiaru przyspieszenia kątowego w układzie międzynarodowym jest radian na sekundę do kwadratu. W ten sposób przyspiesz

fizyczny - Proces izochoryczny: wzory i rachunek, przykłady dzienne

Proces izochoryczny: wzory i rachunek, przykłady dzienne

Proces izochoryczny to dowolny proces termodynamiczny, w którym objętość pozostaje stała. Procesy te są często nazywane izometrycznymi lub izowolumicznymi. Ogólnie proces termodynamiczny może zachodzić przy stałym ciśnieniu, a następnie nazywany jest izobarycznym. Gdy występuje w stałej temperaturze, w tym przypadku mówi się, że jest to proces izotermiczny. Jeśli nie ma wym

fizyczny - Kinematyka: historia, zasady, formuły, ćwiczenia

Kinematyka: historia, zasady, formuły, ćwiczenia

Kinematyka to dziedzina fizyki (w szczególności mechaniki klasycznej), która zajmuje się badaniem ruchu ciał bez uwzględniania ich przyczyn. Koncentruje się na badaniu trajektorii ciał w czasie za pomocą wielkości, takich jak przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. Niektóre z zagadnień objętych kinematyką to prędkość, z jaką pociąg się porusza, czas potrzebny autobusowi na dotarcie do miejsca przeznaczenia, przyspieszenie wymagane przez samolot w momencie startu, aby osiągnąć prędkość niezbędną do startu, między innymi. W tym celu kinematyka wykorzys

fizyczny - 10 Charakterystyka fal

10 Charakterystyka fal

Fale charakteryzują się okresowymi i ciągłymi ruchami. Dzięki temu możliwy jest dokładny opis zachowania zjawisk, takich jak drgania cząstki lub ciała. Fale definiuje się jako propagację zakłócenia właściwości (pola magnetycznego, elektrycznego, ciśnienia itp.) Poprzez medium, którym może być powietrze, woda lub nawet próżnia, gdzie odbywa się transport energii więcej niż materia. Propagowana wielkość fi

fizyczny - Czym jest ciśnienie hydrostatyczne?

Czym jest ciśnienie hydrostatyczne?

Ciśnienie hydrostatyczne jest generowane przez płyn w spoczynku, w przeciwieństwie do ciśnienia płynu w ruchu, zwanego ciśnieniem hydrodynamicznym. Jest to właściwość o ogromnym znaczeniu na świecie, ponieważ duża część ziemi składa się z materii w stanie płynnym. Ciśnienie to wynika z ciężaru płynu w spoczynku. Każdy płyn znajdujący

fizyczny - Korpuskularny model materii: zasady, wkłady

Korpuskularny model materii: zasady, wkłady

Korpuskularny model materii jest teorią, która jest częścią fizyki klasycznej i próbuje wyjaśnić skład całej materii istniejącej we wszechświecie. Teoria ta opiera się na założeniu, że cała istniejąca materia składa się z drobnych cząstek. Model ten ma wielu obrońców od czasu jego sformułowania i nabrał znaczenia od XVII wieku. W tym sensie korpuskula

fizyczny - Elektryczność statyczna: jak to jest wytwarzane, typy, przykłady

Elektryczność statyczna: jak to jest wytwarzane, typy, przykłady

Elektryczność statyczna to nagromadzenie ładunku elektrycznego w spoczynku. Ten rodzaj elektryczności manifestuje się, gdy istnieje kontakt między tą samą liczbą protonów (cząstki subatomowe z ładunkiem dodatnim) a elektronami (cząstki subatomowe z ładunkiem ujemnym). Zwykle ten kontakt między protonami i elektronami jest generowany przez tarcie dwóch elementów o przeciwnych ładunkach. Właśnie w tym mo

fizyczny - Dynamiczna energia elektryczna: jak to jest produkowane, typy, przykłady

Dynamiczna energia elektryczna: jak to jest produkowane, typy, przykłady

Dynamiczna elektryczność , lepiej znana jako prąd elektryczny, odpowiada cyrkulacji elektronów przez przewodnik elektryczności. Zasadniczo przepływ ten wynika z różnicy potencjału elektrycznego. Źródłami energii mogą być chemikalia (baterie) i elektromechaniczne (na przykład generatory hydrauliczne). Przewodniki m

fizyczny - Energia jonizacji: potencjał, metody jej określania

Energia jonizacji: potencjał, metody jej określania

Energia jonizacji odnosi się do minimalnej ilości energii, zwykle wyrażonej w jednostkach kilodżuli na mol (kJ / mol), która jest wymagana do wytworzenia oderwania elektronu znajdującego się w atomie w fazie gazowej, który jest w swoim stanie fundamentalne Stan gazowy odnosi się do stanu, w którym jest wolny od wpływu, jaki inne atomy mogą wywierać na siebie, tak jak wszelkie interakcje międzycząsteczkowe są odrzucane. Wielkość energ

fizyczny - Closed Circuit: funkcje, jak to działa, jak to zrobić

Closed Circuit: funkcje, jak to działa, jak to zrobić

Obwód zamknięty jest konfiguracją elektryczną, która ma źródło zasilania sprzężone z jednym lub większą liczbą komponentów odbiornika, połączone materiałem przewodzącym, który pozwala na wyjście i powrót prądu. Obieg prądu przez obwód umożliwia zaspokojenie zapotrzebowania na energię połączonych ze sobą elementów. Dzięki temu pozwala na reali

fizyczny - Mieszany obwód elektryczny: cechy, jak to działa, jak to zrobić

Mieszany obwód elektryczny: cechy, jak to działa, jak to zrobić

Mieszany obwód elektryczny to taki, który wynika z połączenia dwóch podstawowych konfiguracji: obwodów szeregowych i obwodów równoległych. Są to najczęściej spotykane zespoły w życiu codziennym, ponieważ konwencjonalne sieci elektryczne powstają z połączenia obwodów sekwencyjnych i równoległych. Aby obliczyć ekwiwa