Anatomia i fizjologia

anatomia i fizjologia - Pronator Muscles: Typy i powiązane zespoły

Pronator Muscles: Typy i powiązane zespoły

Mięśnie pronatora to dwa mięśnie odpowiedzialne za przechylanie kości promieniowej przez kość łokciową lub w pozycji leżącej (do góry nogami). Istnieją dwa rodzaje mięśni pronatorów: okrągły mięsień pronatora (teres) i czworoboczny mięsień pronatora. Słowo pronator pochodzi z łacińskiego Pronusm, co oznacza „pochylanie się do przodu lub leżenie twarzą w dół”. Pronation to ruch ręki, nadgarst

anatomia i fizjologia - Kosmetyki jelitowe: definicja, struktura i znaczenie

Kosmetyki jelitowe: definicja, struktura i znaczenie

Kosmki jelitowe w anatomii i fizjologii, są to przedłużenia ściany jelita cienkiego, w których zachodzi wchłanianie pokarmu. Są to specjalne struktury, w których przyswajane są składniki odżywcze, które uzupełniają funkcję fałdów jelitowych. W rzeczywistości znajdują się w nich i działają jako poprzeczne projekcje głębszych warstw komórek błony śluzowej, które osiągają długość do 1 milimetra. Dużo mniejsze niż kosmki jelito

anatomia i fizjologia - Linfa: Główne funkcje i charakterystyka

Linfa: Główne funkcje i charakterystyka

Limfa jest lekko alkalicznym płynem, który działa jako płyn śródmiąższowy w ludzkim ciele, to znaczy płynie w pustej przestrzeni między jedną komórką a drugą. Limfa jest kierowana do naczyń limfatycznych, przez które może przepływać i ostatecznie wracać do krwiobiegu. W tej linii jedną z funkcji limfy jest pomoc w oczyszczeniu komórek ciała, zbieranie odpadów i organizmów zakaźnych lub potencjalnie szkodliwych. Ta płynna część krwi jes

anatomia i fizjologia - Narząd lemieszowo-nosowy: charakterystyka, struktura i funkcja

Narząd lemieszowo-nosowy: charakterystyka, struktura i funkcja

Narząd lemieszowy , znany również jako narząd Jacobsona, jest organem pomocniczym zmysłu węchu u niektórych kręgowców. Ten narząd znajduje się w kości vomer, która znajduje się między nosem a ustami. Organ Jacobsona zawiera w swoim wnętrzu neurony czuciowe odpowiedzialne za wykrywanie różnych związków chemicznych. Ogólnie, komórki n

anatomia i fizjologia - Splot szyjki macicy: lokalizacja, gałęzie i funkcje

Splot szyjki macicy: lokalizacja, gałęzie i funkcje

Splot szyjny to zestaw włókien nerwowych unerwiających niektóre części szyi i tułowia. Znajduje się w tylnej części szyi i dociera do połowy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Tworzą go brzuszne gałęzie pierwszych czterech nerwów szyjnych, to znaczy, przechodzą z segmentu C1 do C4. Istnieją jednak

anatomia i fizjologia - Etapy rozwoju embrionalnego i płodowego

Etapy rozwoju embrionalnego i płodowego

Podczas różnych etapów rozwoju embrionalnego zapłodnione jajo staje się blastocystą, a następnie embrionem i wreszcie płodem. Istnieją trzy ogólne fazy ciąży. Okres ciąży następuje od zapłodnienia, kiedy komórka jajowa spotyka się z plemnikiem, aż do implantacji zarodka w macicy. Zarodkowy etap ciąży to okres po wszczepieniu, podczas którego wszystkie główne narządy i struktury powstają w rosnącym ssaku. Gdy embrion zostanie w pe

anatomia i fizjologia - Via Piramidal: Trakty, struktura i urazy

Via Piramidal: Trakty, struktura i urazy

Droga piramidalna lub piramidalna to grupa włókien nerwowych, które rodzą się w korze mózgowej i kończą w rdzeniu kręgowym. Kierują dobrowolną kontrolą mięśni całego ciała. Ta trasa obejmuje dwa odcinki: korowo-rdzeniowy i korowo-rdzeniowy. Pierwsze kończy się w pniu mózgu, a drugie w rdzeniu kręgowym. Ścieżka piramidaln

anatomia i fizjologia - Dermatoma: co to jest, rodzaje i znaczenie kliniczne

Dermatoma: co to jest, rodzaje i znaczenie kliniczne

Dermatom to obszar skóry unerwiony przez pojedynczy nerw rdzeniowy. W szczególności są one kontrolowane przez neurony czuciowe, które powstają ze zwoju nerwu rdzeniowego. Jest osiem nerwów szyjnych, dwanaście nerwów piersiowych, pięć nerwów lędźwiowych i pięć nerwów krzyżowych. Każdy z tych nerwów pozwala nam odczuć temperaturę, dotyk, nacisk, a nawet ból. Informacje wędrują z

anatomia i fizjologia - Nerw promieniowy: anatomia, funkcje i znaczenie kliniczne

Nerw promieniowy: anatomia, funkcje i znaczenie kliniczne

Nerw promieniowy jest nerwem obwodowym w ludzkim ciele, który unerwia tylną część kończyn górnych. Pochodzi z tylnego zwoju splotu ramiennego i otrzymuje wkład z korzeni nerwów rdzeniowych C5, C6, C7, C8 i T1. Zapewnia zarówno funkcję motoryczną, jak i czuciową ręki i przedramienia oraz unerwienie czuciowe ręki. Anatomia Nerw

anatomia i fizjologia - Willis Polygon: Lokalizacja, anatomia i funkcje

Willis Polygon: Lokalizacja, anatomia i funkcje

Wielokąt Willisa , zwany także pierścieniem Willisa lub kręgiem tętniczym mózgu, jest strukturą tętniczą w postaci siedmiokąta, który znajduje się w podstawie mózgu. Strukturę tę tworzą dwie grupy tętnic: tętnice szyjne wewnętrzne i układ kręgowo-podstawny. Ten ostatni składa się z dwóch tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej. Ta sieć jest zorganizowan

anatomia i fizjologia - Co to jest i jaka jest częstość oddechów?

Co to jest i jaka jest częstość oddechów?

Częstość oddechów to liczba oddechów osoby w ciągu jednej minuty. U dorosłych wynosi zwykle od 12 do 16 oddechów na minutę. Częstość oddechów jest również znana jako częstotliwość wentylacji lub częstotliwość oddychania. Jest mierzona, gdy osoba jest wypoczęta i siedzi. Zwykle częstość oddechów jest wskaźnikiem dysfunkcji płuc; Pacjenci, którzy częściej oddychają w spoczynku, często mają więcej przewlekłych problemów zdrowotnych. Większość dorosłych oddycha znaczni

anatomia i fizjologia - Części serca i jego funkcje

Części serca i jego funkcje

Części serca są podstawą tego organu odpowiedzialnego za pompowanie krwi do całego układu krążenia. Serce, rozmiar zamkniętej pięści każdej osoby, znajduje się w klatce piersiowej, między płucami. Dwie trzecie serca znajdują się po lewej stronie ciała, a druga trzecia jest po prawej stronie. Jeśli chodzi o p

anatomia i fizjologia - Sok trzustkowy: charakterystyka, funkcje i skład

Sok trzustkowy: charakterystyka, funkcje i skład

Sok trzustkowy jest klarownym płynem wydzielanym przez trzustkę złożoną głównie z wody, elektrolitów i enzymów. Trzustka odgrywa ważną rolę w trawieniu pokarmu i to właśnie enzymy znajdujące się w soku trzustkowym pozwalają organizmowi rozkładać węglowodany, białka i tłuszcze. Skład soku trzustkowego Sok trzustkowy składa się z: wody, soli mineralnych, enzymów, amylazy, lipazy, nieaktywnych prekursorów enzymatycznych, trypsynogenu i chymotrypsynogenu oraz prokarboksypeptydazy. Alkaliczny charakter soku

anatomia i fizjologia - Czym jest otwarty i zamknięty układ krążenia?

Czym jest otwarty i zamknięty układ krążenia?

Otwarty i zamknięty układ krążenia to dwa różne sposoby transportu żywych istot przez ich ciała. Jest to jeden z kilku sposobów klasyfikowania układu krążenia. Główne klasyfikacje to: Pojedynczy lub podwójny obieg; Zależy to od tego, ile razy krew przechodzi przez serce. Cyrkulacja kompletna lub niekompletna; czy natlenowana krew jest mieszana z krwią beztlenową. Zamknięty lub ot

anatomia i fizjologia - Co i jakie są płaskie kości?  Funkcje i typy

Co i jakie są płaskie kości? Funkcje i typy

Płaskie kości są jednym z pięciu typów, w których klasyfikowane są kości, których głównymi funkcjami jest zapewnienie ochrony obszaru i zaoferowanie szerokiego obszaru, aby umożliwić utrwalenie mięśni. Kości te charakteryzują się utworzeniem przez arkusze gąbczastej tkanki kostnej, które są pokryte zwartą tkanką kostną. Wśród płaskich kości s

anatomia i fizjologia - Funkcje wodoru w ciele ludzkim

Funkcje wodoru w ciele ludzkim

Wśród funkcji wodoru w organizmie człowieka najważniejsze jest utrzymywanie go w stanie nawodnionym. Jest to możliwe, ponieważ woda składa się z dwóch wiązań wodorowych i jednego tlenu (H2O), które są absorbowane przez komórki ciała. Wodór jest pierwiastkiem, który jest obecny we wszystkich płynach ludzkiego ciała, pozwalając na transport i eliminację toksyn i odpadów. Odpowiada również za

anatomia i fizjologia - Dlaczego na gazach pojawiają się gazy podczas trawienia?

Dlaczego na gazach pojawiają się gazy podczas trawienia?

Czasami gazy powstają podczas trawienia, ponieważ bakterie tworzące mikrobiotę jelitową są odpowiedzialne za wytwarzanie tych gazów podczas działania układu trawiennego. Następnie ciało ludzkie uwalnia te gazy dwiema drogami: przełykiem, który nazywa się odbijaniem, lub przez odbyt, iw tym przypadku nazywa się wzdęciem. Jakkolwiek wst

anatomia i fizjologia - Co to jest bezpośrednie oddychanie?

Co to jest bezpośrednie oddychanie?

Bezpośrednie oddychanie jest jednym z różnych rodzajów oddychania wraz z oddychaniem przez dyfuzję krwi, oddychanie tchawicze, oddychanie za pomocą skrzeli i oddychanie płuc. Są one klasyfikowane jako proste lub złożone oddychanie, zgodnie z różnymi mechanizmami ekstrakcji tlenu z ich otoczenia. Oddychanie

anatomia i fizjologia - Czym są mikrokosmki?

Czym są mikrokosmki?

Mikrokosmki są przedłużeniami lub mikroskopijnymi wypukłościami w postaci palców, które znajdują się na powierzchni niektórych komórek ciała, zwłaszcza jeśli znajdujesz się w ciekłym medium. Przedłużenia, których kształt i wymiary mogą się różnić (chociaż zwykle mają średnicę 0, 1 μm i wysokość 1 μm), mają część cytoplazmatyczną i oś utworzoną przez włókna aktynowe. Mają też inne białka, takie jak: fimbrin

anatomia i fizjologia - Tchawica: funkcje, struktura, rozwój i patologie

Tchawica: funkcje, struktura, rozwój i patologie

Tchawica jest przewodem oddechowym istot kręgowców (zarówno ludzi, jak i zwierząt), których istotną funkcją jest umożliwienie przepływu powietrza do oddychania. W odniesieniu do układu oddechowego jest częścią aparatu, który tworzy krtań na jednym końcu i na początku płuc. Tchawica jest elastyczną i nieregularną rurką chrzęstną o długości od 10 do 13 cm i szerokości 1 i 2 cm. Rozciąga się od dolnej c

anatomia i fizjologia - Gdzie ciało ludzkie otrzymuje energię?

Gdzie ciało ludzkie otrzymuje energię?

Energia uzyskiwana przez ludzkie ciało pochodzi z pożywienia, które spożywa, a które są przeznaczone do wytwarzania biomolekuł pełniących funkcje życiowe. Wszystkie części ludzkiego ciała (głównie mięśnie, mózg, serce i wątroba) potrzebują energii do funkcjonowania. Ta energia pochodzi z jedzenia, które ludzie jedzą. Aby zbudować biomole

anatomia i fizjologia - Jakie są segmenty płucne?

Jakie są segmenty płucne?

Segmenty płuc to części lub podziały płuc o specyficznych cechach i funkcjach. Ten podział występuje dzięki rozwidleniu oskrzeli. Segmenty płuc mogą być również uważane za jednostki makroskopowe płuc, zaopatrzone w oskrzela (segmentalne oskrzela) i gałąź komplementarną tętnicy płucnej. Każdy z tych segmen

anatomia i fizjologia - Czym są mechanoreceptory?

Czym są mechanoreceptory?

Mechanoreceptory są receptorami sensorycznymi , które znajdują się w ludzkiej skórze i są wrażliwe na nacisk mechaniczny. W ludzkiej skórze występuje 5 typów mechanoreceptorów: Ciałka Pacini. Ciałka Meissnera. Ciałka Krause. Zakończenia nerwowe Merkel. Ciałka Ruffiniego Każdy z tych receptorów jest odpowiedzialny za inną funkcję i razem pozwalają rozpoznać wszystkie możliwe odczucia, które są ustalane przez połączenie między zewnętrznym bodźcem a wewnętrzną interpretacją, która ma miejsce dzięki centralnemu układowi nerwowemu. Z perspektywy ogólnej mechanorecep

anatomia i fizjologia - Nawadnianie serca Jak to się dzieje?

Nawadnianie serca Jak to się dzieje?

Nawadnianie serca odbywa się dzięki krążeniu krwi przez układ sercowo-naczyniowy, który umożliwia dotlenienie tkanek niezbędnych dla zdrowia układu krążenia. W przypadku braku tego nawadniania tkanka umiera z powodu braku tlenu i składników odżywczych. Układ krążenia lub układu sercowo-naczyniowego jest regulowany przez mechanizmy homeostatyczne. Serce jest główn

anatomia i fizjologia - Czym są łuki gardłowe?

Czym są łuki gardłowe?

Łuki gardłowe są strukturami z rowkami umieszczonymi w parach po sześć po obu stronach gardła, utworzonych w procesie embrionalnym chordanów. Łuki można postrzegać jako zaokrąglone krawędzie, oddzielone od siebie odpowiednimi rozszczepami gardłowymi. Struktury te są zwykle identyfikowane przez ich wyliczenie, w sensie głowowym, cyframi rzymskimi. Pierwszy łuk

anatomia i fizjologia - Rodzaje czaszek w człowieku

Rodzaje czaszek w człowieku

Rodzaje czaszek istoty ludzkiej można sklasyfikować zgodnie z ewolucją, w zależności od rasy i ostatecznie, zgodnie z formacją genetyczną. Czaszka jest strukturą kości, która tworzy głowę u większości kręgowców, działając jako „pudełko” dla ważnych narządów, takich jak mózg, lub zmysły jako oczy i język. Elementy tworzące centralny

anatomia i fizjologia - Czym jest Eminencja Tenar?  Mięśnie i funkcje

Czym jest Eminencja Tenar? Mięśnie i funkcje

Stąd eminencja to zestaw czterech mięśni umiejscowionych u podstawy kciuka ludzkiego ciała. Ta grupa mięśni jest odpowiedzialna za delikatne ruchy kciuka. Mięśnie, które składają się na dłoń, są zgrupowane w trzech strefach lub regionach, a mianowicie: Stąd eminencja, którą tu wyjaśnimy. Wyróżnienie hipot

anatomia i fizjologia - Jak działa system immunologiczny?

Jak działa system immunologiczny?

Układ odpornościowy składa się z szeregu tkanek, płynów i narządów, między innymi skóry, szpiku kostnego lub krwi. Układ odpornościowy lub układ odpornościowy jest naturalną obroną organizmu przed czynnikami zewnętrznymi. Ciało walczy i niszczy czynniki zakaźne, które atakują go, zanim spowodują jakiekolwiek uszkodzenia. Jeśli układ odpornoś

anatomia i fizjologia - Coating Epithelial Tissue: Definicja i typy

Coating Epithelial Tissue: Definicja i typy

Wyściółka nabłonkowa pokrywa powierzchnię ciała zwierząt. Tkanki nabłonkowe lub nabłonkowe to te utworzone przez jedną lub kilka warstw komórek, które pokrywają wszystkie powierzchnie ciała. Nabłonki są grupami komórek z dużą ilością związku między nimi przez nexusy międzykomórkowe. Te wąskie połączenia za

anatomia i fizjologia - Czym jest aparat Juxtaglomerular?

Czym jest aparat Juxtaglomerular?

Zestawienie parato jest strukturą nerkową, która reguluje funkcjonowanie każdego nefronu. Nefrony są podstawowymi jednostkami strukturalnymi nerki, odpowiedzialnymi za oczyszczanie krwi, gdy przechodzi przez te narządy. Aparat przeciwkomórkowy znajduje się w części rurkowej nefronu i tętniczce doprowadzającej. Kanalik ne