Dlaczego żywe istoty są systemami otwartymi?

Żywe istoty są systemami otwartymi z powodu ich interakcji ze środowiskiem, które je otacza. Aby to zrozumieć, najpierw należy zdefiniować system. Który jest jakimkolwiek organizmem, rzeczą lub procesem, który dzięki swoim właściwościom może być badany.

W zależności od rodzaju żywej istoty i jej zachowania podczas interakcji z zewnętrzem, możemy sklasyfikować systemy na kilka sposobów.

Rodzaje systemów w żywych istotach

Otwórz

To on nieustannie wymienia energię i materię ze środowiskiem, które ją otacza i jej otoczenie.

Weź wszystko, co zajmuje miejsce w przestrzeni i ma masę i objętość. Wykorzystuje energię do przeprowadzenia fizycznych lub chemicznych zmian w swojej materii.

Zamknięte

Ten, kto wymienia energię z otaczającym ją środowiskiem, ale nie ma znaczenia. Charakterystyczny, który odróżnia go od poprzedniego.

Na białym tle

Nazywany jest izolowanym systemem, który nie wymienia energii ani materii ze środowiskiem, które go otacza.

Powiedziawszy to, wiemy, że żywa istota jest systemem, ponieważ można ją badać, a także wiemy, że jest ona uważana za system otwarty dzięki temu, że wymienia energię i materię z otoczeniem.

Charakterystyka istot żywych

Metabolizm

Proces, w którym organizmy wychwytują energię z otaczającego je środowiska i przekształcają ją w energię dla swoich funkcji życiowych.

Ta wymiana energii odbywa się poprzez składniki otaczające żywą istotę, takie jak woda, światło, tlen itd.

Homeostaza

Jest powszechnie znany jako zdolność każdej istoty do utrzymania stałego środowiska wewnętrznego.

Aby zapewnić utrzymanie pewnych parametrów, takich jak temperatura, pH, poziom składników odżywczych i objętość wody w ilościach lub środkach sprzyjających przetrwaniu wielu gatunków, stosuje się mechanizmy. Na przykład wydalanie potu, który pozwala skórze ostygnąć, a tym samym obniżyć temperaturę całego ciała.

Aby utrzymać objętość wody, żywe istoty absorbują ją ze środowiska w ilościach, które pozwalają im wykonywać podstawowe procesy.

Ponadto niektóre zwierzęta są wystawione na działanie promieni słonecznych, aby zwiększyć temperaturę, dlatego homeostaza jest uważana za wymianę materii, energii lub obu we wszystkich żywych istotach.

Adaptacja

To adaptacja żywych istot do otaczającego ich środowiska. Ten mechanizm jest sposobem, w jaki żywe istoty akceptują i rozwijają się w otaczających je warunkach środowiskowych.

Drażliwość

To zdolność wszystkich żywych istot do reagowania na bodźce otoczenia, które je otacza.

Ta cecha jest jedną z najbardziej determinujących do obserwacji wymiany energii. Najbardziej reprezentatywnym przykładem jest skurcz źrenicy oka, aby otrzymać dużą ilość światła, aby zapobiec uszkodzeniu nerwu wzrokowego i dokładniej zogniskować obrazy.

Ponadto bodźce mogą być fizyczne lub wrażliwe, więc wymiana jest znacząca u tych istot.

Odżywianie

Zdefiniowana jako zdolność do przyswajania składników odżywczych z pożywienia, to znaczy włączania ich do komórek do późniejszego wykorzystania w funkcjonowaniu jednostek komórkowych, organów i układów.

Kolejny z najbardziej istotnych przykładów podtrzymujących klasyfikację istot żywych jako systemów otwartych, ponieważ wszystkie żywe istoty na planecie muszą w taki czy inny sposób przyswajać składniki odżywcze.

Czy to przez fotosyntezę, fagocytozę, czy proces trawienia, niezbędna jest asymilacja ze środowiska do organizmu.

Wydalanie

Jest to proces, w którym istota odrzuca produkty uboczne swoich procesów, które nie są konieczne lub stanowią zagrożenie dla ich przetrwania.

Przykładem tej funkcji jest pot, kał i mocz, które są wymianą materii, która głównie eliminuje toksyny.

Mimo wszystko rozumiemy, dlaczego żywe istoty są uważane za systemy otwarte, ponieważ stale wymieniają materię i energię ze środowiskiem, które je otacza.