Funkcje wodoru w ciele ludzkim

Wśród funkcji wodoru w organizmie człowieka najważniejsze jest utrzymywanie go w stanie nawodnionym. Jest to możliwe, ponieważ woda składa się z dwóch wiązań wodorowych i jednego tlenu (H2O), które są absorbowane przez komórki ciała.

Wodór jest pierwiastkiem, który jest obecny we wszystkich płynach ludzkiego ciała, pozwalając na transport i eliminację toksyn i odpadów.

Odpowiada również za to, że stawy pozostają nasmarowane, a układ odpornościowy jest zdrowy i zdolny do wykonywania swoich funkcji.

Wodór jest pierwiastkiem, który najczęściej można znaleźć we wszechświecie, potwierdzając 90% istniejących atomów.

Generalnie, gdy mówimy o zastosowaniach wodoru, robimy to, aby mówić o broni wojskowej i przemyśle motoryzacyjnym. Jednak wodór jest elementem, który odgrywa podstawową rolę w istnieniu życia w świecie, jaki znamy.

Innymi słowy, wodór jest obecny wszędzie i we wszystkich żywych organizmach zamieszkujących Ziemię, dlatego można powiedzieć, że jego znaczenie leży w samym początku życia.

Może jesteś zainteresowany cyklem wodorowym i jego najważniejszymi fazami.

Wodór i jego funkcje

Znany jako pierwszy i najlżejszy element układu okresowego, wodór jest pierwiastkiem występującym głównie w stanie gazowym. Podobnie wiadomo, że jest to mdły element, który nie ma zapachu i koloru i jest wysoce łatwopalny.

Jest to ogromny element powszechnie spotykany w całym wszechświecie, chociaż w atmosferze ziemskiej można go znaleźć w małych stężeniach.

Można go jednak znaleźć w dużych ilościach w połączeniu z innymi pierwiastkami. W ten sposób wodór stanowi około 90% istniejących na świecie atomów.

Jego najważniejsza funkcja nie tylko dla ludzkiego ciała, ale dla wszystkich ciał tworzących wszechświat polega na tym, że zależy on od tworzenia większości materii, która tworzy planetę i częściowo wszechświata, jaki znamy.

Z drugiej strony najważniejszym i niezbędnym elementem utrzymania człowieka jest woda, a woda składa się z dwóch części wodoru i jednej z tlenu (H2O). Woda jest podstawowym zasobem niezbędnym do przetrwania każdej formy życia na ziemi.

Wodór znajduje się nie tylko w wodzie, jest również częścią całego żywego materiału planety i niektórych minerałów, na których istota ludzka również musi przeżyć.

W ten sposób można powiedzieć, że wodór jest niezbędny dla ludzi, ponieważ jest częścią wszystkich żywych organizmów, z którymi jest powiązany i z których konsumuje substancje jako żywność.

W ten sposób możemy znaleźć wodór w substancjach takich jak cukry, białka, skrobie i tłuszcze, które są częścią ludzkiej diety i są niezbędne do ich przetrwania.

Z drugiej strony istnieją również związki, które powodują powstawanie pewnych zasobów energii powszechnie stosowanych we współczesnym świecie, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny (Advameg, 2017).

Nieskończone źródło energii

Część wielu funkcji, które spełnia wodór, umożliwiających istnienie ludzkiego życia i rozwój życia, jakie znamy.

Wodór ma ogromny potencjał jako nieograniczone źródło czystej i zrównoważonej energii. W ten sposób zostały one wykorzystane w przemyśle motoryzacyjnym.

Stosowanie wodoru jako alternatywnego źródła energii jest bardzo atrakcyjne, jednak jest niezwykle kosztowne, dlatego jego stosowanie nie jest powszechne, a jego stosowanie staje się nieopłacalne w wielu gospodarkach.

Jednak nadal jest uważany za jeden z najważniejszych zasobów energetycznych na przyszłość.

Obecnie naukowcy i organizacje prowadzą badania w celu zmniejszenia kosztów wykorzystania jako źródła czystej i nieograniczonej energii, która pomaga zmniejszyć efekt cieplarniany (Johnston, 2016).

Ludzkie ciało

Woda

Jednym z najważniejszych sposobów wykorzystywania wodoru przez organizm jest woda.

Płyn składający się z dwóch części wodoru ma kluczowe znaczenie dla organizmu, ponieważ stanowi 60% tego płynu. Oznacza to, że wszystkie płyny ustrojowe są częściowo złożone z cząstek wodoru (Anne Marie Helmenstine, 2017).

Dzięki atomom wodoru komórki organizmu mogą być uwodnione, toksyny i odpady mogą być z niego wyeliminowane, składniki odżywcze mogą być transportowane do komórek, które ich potrzebują, stawy są smarowane, a układ odpornościowy organizmu może pozostać zdrowe i chronić organizm przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (Wingerd, 2014).

Energia

Wodór odgrywa również zasadniczą rolę w produkcji energii w organizmie. Aby organizm mógł funkcjonować, musi mieć energię w postaci adenozynotrifosforanu (ATP).

Ciało zyskuje energię poprzez spożywanie pokarmów bogatych w substancje takie jak węglowodany. Po spożyciu organizm wykorzystuje enzymy do rozbijania żywności na bardziej podstawowe substancje, takie jak glukoza.

Związki te są następnie rozkładane na prostsze cząstki poprzez procesy utleniania beta i glikolizy, które dają organizmowi Acetyl CoA, który następnie rozkłada się na wodór, tlen i węgiel (Sun, Ohta i Nakao, 2015).

W ten sposób jony wodoru mogą być transportowane do mitochondriów komórek, gdzie będą wykorzystywane do tworzenia ATP i dostarczania energii do całego ciała (SHERWOOD, 2009).

Starzenie się

Niektórzy eksperci uważają, że wodór jest odpowiedzialny za spowolnienie procesu starzenia się organizmu.

Uważa się, że starzenie się tkanek organizmu jest spowodowane przez substancje zwane wolnymi rodnikami. W wielu tkankach organizmu wodór jest magazynowany w zbiornikach.

Ten wodór chroni nas przed szkodami, jakie mogłyby wyrządzić wolne rodniki. Niestety, wraz z wiekiem osady te wysychają, wystawiając tkanki na działanie wolnych rodników i widoczne efekty starości (Helmenstine, 2015).