Gdzie znajduje się ludzkie serce?

Ludzkie serce znajduje się w środku klatki piersiowej, za mostkiem, nieco w lewo. Siedzi między płucami i znajduje się tuż przed kręgosłupem (kręgosłupem).

Serce ma rozmiar pięści. Jeśli chcesz zlokalizować dokładne miejsce serca, powinieneś podeprzeć prawą rękę zamkniętą w środku klatki piersiowej. Następnie powinieneś przejść trochę w lewo. Jest serce.

W bardzo rzadkich przypadkach serce pochyla się na prawą stronę. Jest to stan kliniczny zwany zwężeniem mięśnia sercowego i ma wrodzony charakter.

Dokładne położenie serca

Serce jest chronione wewnątrz ciała przez klatkę piersiową. Żebra tworzą klatkę piersiową, która łączy kręgosłup z tyłu i mostek z przodu.

Aby zrozumieć, gdzie znajdują się różne części serca, musisz zlokalizować i policzyć żebra.

Pierwsze żebra nie są łatwe do znalezienia, ponieważ ukrywają się za obojczykami.

W każdym razie możesz znaleźć drugie żebra za pomocą dotyku i użyć ich do policzenia i zlokalizowania następnych.

Górna część mostka to rozcięcie pod szyją, które widać podczas patrzenia w lustro.

Po zlokalizowaniu tego punktu po prostu przesuń palce w lewo lub w prawo, aby dotknąć drugiego żebra.

Od tego momentu w dół są pozostałe. Aby poznać dokładną lokalizację serca, policz do szóstego żebra.

Jak powstaje serce?

Warstwy serca są tkankami, które tworzą ścianę tego narządu i są wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia.

U ludzi, innych ssaków i ptaków serce dzieli się na cztery komory lub jamy: lewe i prawe górne atrium oraz lewą i prawą dolną komorę.

Prawy przedsionek i prawa komora są znane jako prawe serce i prawe przedsionek i prawa komora jako prawe serce.

Mięsień sercowy jest najsilniejszą tkanką w organizmie. Odpowiada za pompowanie natlenionej krwi uzyskanej z płuc do reszty ciała, a robi to poprzez układ krążenia.

Serce jest zamknięte w osierdziu, które jest podwójną warstwą. Osierdzie łączy silne więzadła z przeponą, kręgosłupem i innymi częściami.

Jest najgrubszą i najbardziej zewnętrzną warstwą serca i oddziela ją od innych narządów. Wiele ważnych naczyń krwionośnych jest otoczonych lub owiniętych w tę warstwę.

Wewnątrz serce jest puste i podzielone na cztery komory. Dwie górne komory nazywane są lewymi i prawymi przedsionkami. Dwie niższe nazywane są lewą i prawą komorą.

Dlaczego nachyla się ku lewej stronie ciała?

Istnieją pewne teorie dotyczące tego pytania. Najbardziej zasłużona jest ta, która mówi, że lewa komora jest większa, ponieważ pompuje krew do całego ciała, podczas gdy prawa komora przenosi krew tylko do płuc, które są bardzo blisko niej.

Większy ciężar lewej komory byłby powodem, dla którego serce pochyla się na tę stronę.

Inne teorie uważają, że ta sama ewolucja ssaków doprowadziła do oddalenia się serca od centrum. Musiałem znaleźć więcej miejsca, ponieważ w środku jest ograniczony mostek.

Czy serce może boleć?

Ważne jest, aby wiedzieć, że serce nie ma wrażliwości nerwowej na ból, w przeciwieństwie do ścian klatki piersiowej.

Ból nie może być odczuwany bezpośrednio w sercu. Bóle spowodowane nieprawidłowościami nie odpowiadają położeniu serca w klatce piersiowej.

Bóle wynikające z braku dopływu krwi do serca zaczynają się od złożonego procesu. Wiele razy nie odczuwasz bólu w klatce piersiowej.

Znaczenie znajomości położenia serca

Prawidłowe zlokalizowanie serca pomaga poznać nasilenie objawów kardiologicznych, poznać pilną potrzebę pomocy medycznej.

Wiele osób obawia się, że ból w klatce piersiowej jest objawem choroby serca. Nie zawsze tak jest, chociaż tego rodzaju ból nie powinien być ignorowany.

Kiedy odczuwasz ból lub ucisk w miejscu, gdzie znajduje się serce, niekoniecznie oznacza to, że masz atak serca.

W ten sam sposób może się zdarzyć, że ktoś odczuwa ból w innej części klatki piersiowej, różny od położenia serca, i to jest atak serca. Powód bólu niekoniecznie musi być związany z lokalizacją bólu.