Jak zrobić indeks w programie Word krok po kroku?

Zrób indeks w słowie, służy do wyliczenia przedmiotów, które są traktowane w dokumencie, który realizujesz, a także stron, na których znajduje się każdy temat. W programie Word istnieją bardzo proste funkcje do automatycznego tworzenia indeksu za pomocą „spisu treści” lub „indeksu”.

Jeśli chcesz mieć porządek w dokumencie, konieczne jest posiadanie indeksu, który pozwoli zarówno Tobie, jak i czytelnikom szybko i łatwo śledzić określone punkty.

Word jest bardzo potężnym narzędziem jako edytor tekstu, tak bardzo, że zawiera w swoich funkcjach tworzenie indeksów automatycznych i chociaż można to zrobić ręcznie, dlaczego to zrobić, jeśli program Word ułatwia życie dzięki tym funkcjom?

Idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie wszystkich funkcji programu Word, aby zaoszczędzić czas i wysiłek przy tworzeniu dokumentu.

Słowo nazywa „spis treści” tym, co w wielu częściach świata nazywa się „indeksem”, a „indeksem” to, co zwykle nazywane jest indeksem alfabetycznym.

Chociaż oba są podobne i są bardzo przydatne podczas pracy z obszernymi dokumentami, zalecamy zachowanie kolejności stron zgodnie z kolejnością utworzonych tytułów, korzystając z funkcji „Spis treści”.

Z drugiej strony, jeśli chcesz zachować kolejność indeksu w porządku alfabetycznym, musisz użyć funkcji „Wstaw indeks”.

Krok po kroku, aby utworzyć indeks w programie Word z funkcją „Spis treści”.

Aby krok po kroku utworzyć indeks z funkcją „spis treści”, uwzględniana jest kolejność stron do utworzenia indeksu w programie Word.

Zachęcamy do wykonania tych kroków, jeśli chcesz to zrobić:

1.- Musisz otworzyć dokument, do którego chcesz utworzyć indeks.

2.- Tytuły i napisy, które masz w dokumencie, muszą być umieszczone ze stylami w sekcji Style na karcie głównej.

Musisz wybrać słowa każdego tytułu tematu, który Twoim zdaniem powinien pojawić się w indeksie, i nadać mu style, które są tytułami (te, które mówią w dolnej części „Tytuł”, „Tytuł 1”, „Tytuł 2” lub „Tytuł 3 „).

3.- Po zakończeniu kroku 2 umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić indeks. Zwykle zazwyczaj tworzy się indeks na końcu dokumentu lub tuż po okładce lub dedykacji.

4. Kliknij „

5.- Kliknij „Spis treści” i wybierz „Automatyczny stół 1” lub „Automatyczny stół 2”. To, co różni się w każdej tabeli, polega na tym, że powiesz „Treść”, a druga powie ci „Spis treści”.

6.- Gotowy! Indeks został utworzony automatycznie i uporządkowany zgodnie z kolejnością stron w dokumencie.

W przypadku wprowadzenia zmian w dokumencie należy kliknąć utworzony indeks i kliknąć „Aktualizuj tabelę”.

W ten sposób otworzy się okno, w którym należy wybrać, czy chcesz zaktualizować liczbę stron, czy chcesz zaktualizować całą tabelę w przypadku dodania kolejnych tytułów.

Po wybraniu opcji preferencji naciśnij przycisk akceptacji, a tabela zostanie zaktualizowana.

Krok po kroku, aby utworzyć indeks za pomocą funkcji „Wstaw indeks”

Użycie funkcji „wstaw indeks” do utworzenia indeksu, wartego redundancji, ma na celu uwzględnienie kolejności alfabetycznej tytułów indeksu, a nie kolejności stron, w których się pojawia. W tym celu zapraszamy do wykonania poniższych kroków:

1.- Przy otwartym dokumencie Word, do którego chcesz utworzyć indeks, znajdź kartę „Referencje” i kliknij na nią.

2. Znajdź przycisk „Zaznacz wpis” i kliknij go. Przycisk znajduje się po prawej stronie otwartego menu.

3.- W ten sposób otworzy się następujące okno:

4.- Tutaj musisz umieścić tytuł, który chcesz wyświetlić w treści indeksu.

Aby to zrobić, musisz przejść do każdego tytułu dokumentu i wybrać go ręcznie, a następnie kliknąć pole tekstowe „Wejście”.

W ten sposób zostaniesz skopiowany do tego, co właśnie wybrałeś w polu tekstowym wpisu.

5.- Musisz wybrać „opcje”, jeśli umieszczany przez Ciebie tytuł to:

- Odsyłacz (czyli łączenie tego tematu dokumentu z inną sekcją, w której jest on wspomniany).

- Bieżąca strona, w przypadku, gdy chcesz, aby pojawił się w miejscu rozpoczęcia tego tematu.

- Interwał stron, na kiedy chcesz umieścić od miejsca, w którym się zaczyna, do końca tematu.

6.- Po wybraniu tej opcji należy wybrać „Format numerów stron”, sprawdzając, czy jest on pogrubiony i / lub kursywą.

7.- Po wypełnieniu tego tytułu naciśnij „Mark”

Uwaga: Zostaniesz umieszczony w dokumencie kilka symboli, nie martw się o to, nie uszkodził tego, co zrobiłeś, są prostymi znakami Worda, aby móc je zlokalizować.

Jeśli marki przeszkadzają, po zaznaczeniu wszystkich wpisów (pamiętaj, aby zrobić to ręcznie) przejdź do Plik -> Opcje -> Pokaż, a następnie odznacz „Pokaż znaczniki formatowania”, a następnie naciśnij „OK”.

8.- Po zaznaczeniu wszystkich wpisów, które chcesz wyświetlić w indeksie, naciśnij „Wstaw indeks” (obok „Zaznacz wpis”).

9.- Na koniec otworzy się okno, w którym możesz dostosować wygląd utworzonego indeksu, po zakończeniu dostosowywania naciśnij „Akceptuj”.

10.- Gotowy! W programie Word utworzono indeks uporządkowany alfabetycznie automatycznie.

Uwaga: pod „indeksem wstawiania” znajduje się przycisk z napisem „Indeks aktualizacji”. Musisz kliknąć ten przycisk, jeśli chcesz zaktualizować dowolną modyfikację dokumentu, która ma wpływ na strony w indeksie

Referencje