Kultura sportowa: cechy i elementy

Kultura sportowa jest ogniwem społecznym, dzięki któremu grupa identyfikuje się z działalnością związaną ze sportem. Zwykle jest to związek między ludźmi o różnych ideologiach, politycznych, religijnych, a nawet różnych poziomach edukacji.

Mówiąc o kwestiach sportowych, klasyki pozostają w tle. Potwierdza się to, ponieważ chociaż osoba jest sportowcem lub zwykłym widzem, sport jest niezaprzeczalnie ogromnym zjawiskiem. Wszystko, co zostało podniesione, znajduje odzwierciedlenie w wydarzeniach sportowych.

Pokazy te reprezentują przestrzenie do tworzenia i rozpowszechniania kultury dla wszystkich zaangażowanych, bez względu na to, czy są sportowcami, czy nie. W tym sensie są one również odzwierciedleniem środowiska społecznego, w którym zostały stworzone i rozwinięte w historii.

Aby właściwie określić definicję terminu „kultura sportowa”, ważne jest, aby powrócić do etymologii dwóch słów, które składają się na ten termin, ponieważ każdemu z nich towarzyszy określony kontekst i tylko poprzez powiązanie ich ze sobą można sformułować uzasadnione podejście.

Czym jest kultura?

W języku łacińskim „kultura” oznacza „kultywuj, uprawiaj, zachowuj lub ratuj”. W połowie XIV wieku słowo to zaczęto stosować jako „kultywację poprzez edukację”. Później związany był ze społecznymi i zbiorowymi ideami i zwyczajami.

Następnie kultura jest zbiorem przekonań, wiedzy, pomysłów, zachowań, zwyczajów, symboli, nawyków i praktyk osoby, w ich rodzinie i grupie społecznej.

Elementy te są na ogół uczone w czasie, przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez doświadczenia społeczne.

Istnieją pewne aspekty kultury, które są bardziej identyfikowalne niż inne, takie jak sposób mówienia lub ubierania się. Istnieją jednak inne cechy, które są mniej zauważalne i które są zauważane tylko wtedy, gdy środowisko społeczne jest dokładnie rozważane.

Czym jest sport?

Początkowo słowo „sport” pochodzi z łacińskiego deportare, co oznacza „nieść lub przenieść coś z miasta”. Z czasem jego znaczenie było różne, kojarzone z rekreacją lub zabawą. Wreszcie doszła do obecnej koncepcji, która definiuje ją jako gry i ćwiczenia fizyczne związane z rozrywką.

Sport to aktywność obecna we wszystkich kulturach. Jest to indywidualna lub grupowa, nieformalna lub regulowana praktyka ćwiczeń fizycznych. Może mieć różne cele, takie jak rekreacja, poszukiwanie stanu zdrowia lub celów zawodowych.

Istnieją również inne działania, które mimo że wymagają bardziej umysłowego niż fizycznego wysiłku, jak w przypadku szachów, nadal są traktowane jako sport.

A ponieważ istnieje wiele stylów uczenia się w zależności od upodobań i umiejętności, istnieją sporty dla wszystkich

W każdym razie sport wykracza poza aktywność fizyczną. Kontempluje fronty społeczne tak zróżnicowane, że nadały mu wymiar kulturowy głęboko zakorzeniony w codziennym życiu społeczeństwa światowego.

Co oznacza kultura sportu?

Jak wspomniano powyżej, kultura jest globalna, jest to jeden fakt z różnymi aspektami. Jednym z tych aspektów jest ten, który obejmuje sport jako zjawisko społeczne, które w wielu przypadkach przenosi duże masy ludności. Wtedy możesz mówić o kulturze sportowej.

Kulturę sportową dają dwa czynniki, jeden społeczny i jeden edukacyjny. Dzięki temu rozwój ludzki jest ukształtowany z cielesnej interakcji jednostek w określonym środowisku.

Zasadnicze znaczenie ma zrozumienie, że sport rodzi się w społeczeństwie iw tym kierunku jest kierowany. Jedną z zalet uprawiania sportu jest to, że jeśli osoba chce uczestniczyć w drużynie sportowej lub zamierza ją zintegrować, przyjmie zasady i zachowania grupy.

Sport jako aktywność społeczna ułatwia umiejętności i rozwój sportowca w kontekście indywidualnym i grupowym. Pozwala to na przyjęcie i zrozumienie wartości i postaw społecznych. Podobnie jest to zasób, który uczy obywateli angażowania się i skutecznego uczestnictwa w ich społeczności.

W tym aspekcie kultura sportowa pokonuje odległości między osobami lub grupami społecznymi. Działa również jako ogniwo zmiany społecznej i wzmacnia indywidualną formację.

Czynniki sportowe

W sporcie istnieją pewne czynniki, które zasługują na uznanie za fundamentalne w celu określenia poziomu uwagi, jaką ta aktywność otrzymuje w społeczeństwie.

Stopień konkurencji w społeczeństwie

Sport promuje tworzenie więzi, które pozwalają ludziom identyfikować się w ramach kolektywu. Odbywa się to na różnych poziomach, takich jak lokalne, regionalne lub krajowe.

Ponadto, jest to traktowane jako wielka zaleta z punktu widzenia interesów publicznych i politycznych w populacji.

Stopień złożoności organizacyjnej

Zdecydowana większość sportów została wykorzystana jako narzędzia do nauczania, integracji i nawet rehabilitacji.

Dokonano tego w różnych typach organizacji: od szkół i uniwersytetów po szpitale i więzienia. Jest również stosowany w różnych systemach studiów, zarówno formalnych, jak i nieformalnych.

Wartość roku

Jednym z podstawowych powodów, dla których sport powinien być brany pod uwagę w każdym rodzaju instytucji lub społeczności, jest gwarancja dobrego samopoczucia i zdrowia, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. W tym sensie wiele zostało zbadanych i sprawdzonych w dziedzinie naukowej.

Elementy kultury sportowej

Żartobliwy element

Ta cecha zawsze towarzyszyła ludziom. Jedną z głównych form uczenia się w pierwszych latach życia jest gra.

Ćwiczenie pozwala osobie zbliżyć się do rzeczywistości, aby ją zrozumieć. Ułatwia również przyzwyczajenie do obowiązków dorosłości i lepiej komunikuje się z innymi.

Element agonistyczny

Jednym ze sposobów promowania instynktu samodoskonalenia w osobie jest konkurencyjność. Ta praktyka jest korzystna, o ile jest dobrze ukierunkowana podczas rozpoczynania aktywności sportowej. Doświadczenie rywalizacji poprzez sport jest sposobem na przygotowanie się do środowiska i przeciwności społecznych.

Element regulacyjny

We wszystkich sportach obowiązują zasady i przepisy, które decydują o prawidłowym wykonywaniu czynności, jak również w samym życiu. Bez zasad szacunek i współistnienie byłyby zapomniane w chaotycznym i egoistycznym społeczeństwie.

Element symboliczny

Symbolika obecna w sporcie ogólnie przypomina wiele aspektów rzeczywistości, ponieważ pochodzą z tego, czy są przyjemne, czy nie.

W ten sposób sportowiec staje w obliczu tych aspektów i przygotowuje się, a ci, którzy wchodzą z nim w interakcję, mogą poradzić sobie z tymi sytuacjami później.

Znaczenie i efekty

W kulturze sportowej w wielu przypadkach ważną rzeczą jest sportowiec zamiast sportu. W ostatnim czasie fakt ten był bardzo istotny w kształtowaniu antydyskryminacyjnej kultury między innymi w kwestiach płci, religii, narodowości.

Staje się to oczywiste, gdy fani czują wielką sympatię ze swoim zespołem. Widać to wyraźnie, gdy głównych graczy uważa się za bohaterów regionalnych lub narodowych.

Wielu sportowców skorzystało ze sławy i prestiżu, którym cieszy się, by protestować lub domagać się roszczeń socjopolitycznych.

Zwykle łączą się z konglomeratami, które walczą o ograniczenie takich kwestii, jak rasizm, luka społeczna lub akceptacja i włączenie innych kultur.

Kultura sportowa dzisiaj

Obecnie nadal istnieją hierarchiczne struktury w sporcie. Przypuszcza się, że mężczyźni są tymi, którzy generalnie grają w piłkę nożną lub ćwiczą sztuki walki. Zamiast tego dziewczęta są przydzielane do siatkówki, pływania lub gimnastyki.

Poza tym, że sport jest nadal bardziej nastawiony na mężczyzn, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i zawodowych, ważne jest podkreślenie, że we wszystkich dziedzinach społecznych istnieje inicjacja kobiet.

Dlatego świat sportu ma przedstawicielki kobiet w kategoriach, które wcześniej były wyraźnie stronnicze.

Walki o równość płci zmotywowały wiele kobiet do bycia wspaniałymi sportowcami, aby przełamywać luki i uprzedzenia.

Nadal istnieje pewna dyskryminacja sportowa wobec osób niepełnosprawnych, a także wobec kobiet i grup etnicznych lub ze szczególnymi cechami mniejszości.

Jednak każdego dnia społeczeństwo lepiej przyswaja fakt, że te czynniki nie muszą wpływać na wyniki sportowe.

Kultura sportowa jest stale kształtowana zgodnie z zachowaniami, pomysłami, zwyczajami i tradycjami społeczeństwa.

Z tego powodu konieczne jest podkreślenie znaczenia promowania wartości, postaw i umiejętności niezbędnych do życia przez sport od dzieciństwa.

Referencje