geografia

geografia - Co to jest region geograficzny?

Co to jest region geograficzny?

Region geograficzny to obszar ziemi o wspólnych cechach, który można zdefiniować za pomocą naturalnych lub sztucznych cech. Język, rząd lub religia mogą definiować region, np. Lasy, przyrodę lub klimat. Sam region geograficzny jest zdefiniowany jako część powierzchni Ziemi z jedną lub wieloma podobnymi cechami, które sprawiają, że jest unikalny na innych obszarach. Regionalna geog

geografia - Bioregion oceaniczny: prowincje, klimat, fauna i flora

Bioregion oceaniczny: prowincje, klimat, fauna i flora

Bioregion oceaniczny to nazwa, która otrzymuje jeden z bioregionów lub królestw świata i obejmuje szereg wysp położonych głównie na Oceanie Spokojnym. Pomimo swojej nazwy jest uważany za najmniejszy region na świecie i nie obejmuje dużych ciał lądowych, takich jak Australia czy Nowa Zelandia (należą one do australijskiego bioregionu). W bioregionie

geografia - Jakie informacje o terytorium meksykańskim mogą zapewnić globalny świat?

Jakie informacje o terytorium meksykańskim mogą zapewnić globalny świat?

Informacje o terytorium Meksyku, które możemy uzyskać z globu ziemskiego, znajdują odzwierciedlenie w pozycji astronomicznej i geograficznej, topografii, reliefie oraz morzach i rzekach, które przecinają i kąpią kraj Ameryki Środkowej. Globy ziemskie są trójwymiarowymi reprezentacjami planety Ziemia, zwanymi „terráqueos”, ponieważ składają się z ziemi i wody. W przeciwieństwie

geografia - Co oddziela jeden kontynent od drugiego?

Co oddziela jeden kontynent od drugiego?

Kontynenty są oddzielone od siebie przez granice geograficzne, którymi mogą być morza, góry, oceany, cieśniny lub wyimaginowane linie. Te rozgraniczenia są czystym stworzeniem ludzkim, które zostały zmodyfikowane na przestrzeni wieków. W rzeczywistości istnieją różne opinie na temat liczby kontynentów, które tworzą świat. Podczas gdy niek

geografia - Subaryjskie sierra: geografia, klimat, fauna i flora

Subaryjskie sierra: geografia, klimat, fauna i flora

Subandyjskie pasma górskie są tworzone przez system górski (kordony) na północy Argentyny, o wysokości 2500 metrów na średnim poziomie morza, i wychodzą z prowincji Skocznie, Jujuy i Tucumán, na granicy z Boliwią (północ ), do doliny rzeki Salí (południe). Jest to obszar będący częścią Andów Środkowych w Ameryce i łączący wschodnią Kordylierę z równiną Chaqueña. Jego najwyższy punkt, Cerro

geografia - 5 Vertientes z Kolumbii Principales

5 Vertientes z Kolumbii Principales

Główne zbocza Kolumbii , ze względu na ich duże, rozległe i bogate rzeki, są rozmieszczone w całym kraju Ameryki Południowej. Kolumbia ma pięć głównych działów wodnych, które stanowią przełom Karaibów, Pacyfiku, Orinoko, Amazonki i Catatumbo. Kolumbia jest krajem położonym w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. Ten subkontynent charak

geografia - Jak powstaje planeta Ziemia?

Jak powstaje planeta Ziemia?

Planeta Ziemia jest utworzona przez wewnętrzną strukturę (rdzeń, skorupa, płaszcz), płyty tektoniczne, hydrosfera (morza, oceany) i atmosfera. Jest to trzecia planeta Układu Słonecznego i chociaż jest piąta pod względem wielkości i masy, jest również najbardziej gęstą ze wszystkich i tak zwanych planet ziemskich. Ma kształt kul

geografia - Prądy konwekcyjne: definicja, badania i repliki

Prądy konwekcyjne: definicja, badania i repliki

Prądy konwekcyjne to ciągły ruch, który stale wykonują płytki ziemskie. Chociaż mają tendencję do występowania na dużą skalę, istnieją badania, które pokazują, że istnieją również na mniejszą skalę. Planeta Ziemia jest utworzona przez jądro, płaszcz i skorupę ziemską. Płaszcz jest warstwą, którą możemy znaleźć między jądrem a skorupą. Głębokość tego zależy od punktu pl

geografia - Jakie są dziedziny badań geografii?

Jakie są dziedziny badań geografii?

Główne kierunki geografii można podzielić na geomorfologiczne, hydrograficzne, klimatologiczne, biologiczne i ludzkie. Termin „ geografia ” pochodzi od greckiego słowa gea ( co oznacza „ziemia”) i grafenu (co oznacza „opis”). Geografia jest nauką odpowiedzialną za badanie, opis i interpretację elementów składających się na planetę Ziemię, zarówno fizycznych (obszary i obszary naturalne, różnice w krajobrazie, zjawiska naturalne, fakty geograficzne, ciała wodne) między innymi) jako biologiczny (fauna i flora). Podobnie geografia odpowiada

geografia - Co to jest fakt geograficzny?  Charakterystyka i typy

Co to jest fakt geograficzny? Charakterystyka i typy

Fakty geograficzne to wszystkie formy obserwowane na powierzchni ziemi, charakteryzujące się trwałością, niechęcią do zmian i formowaniem się przez złożone procesy o długim czasie trwania. Fakty geograficzne mogą być dwojakiego rodzaju, w zależności od czynnika, który je wytwarza: egzogenny lub endogenny. Z kolei czynni

geografia - 11 typów głównych map

11 typów głównych map

Różne typy map można znaleźć w dwóch najczęściej używanych kartografiach: mapie fizycznej i mapie elektronicznej. Klasy map odpowiadają różnym potrzebom związanym z lokalizacją i obserwacją fizycznej przestrzeni do skalowania, a te stoki zostały opracowane w miarę ewolucji człowieka. Mapy, jako dwuwy

geografia - Jakie są strefy termiczne Ziemi?

Jakie są strefy termiczne Ziemi?

Strefy termiczne Ziemi to różne regiony geograficzne sklasyfikowane według ich temperatury i aspektów klimatycznych. Znane są również jako strefy biogeograficzne, a ich klasyfikacja jest przedstawiona w uproszczony sposób w trzech dużych grupach: strefy ciepłe, strefy umiarkowane i strefy zimne. Strefy t

geografia - Jaka jest ulga Wenezueli?

Jaka jest ulga Wenezueli?

Ulga Wenezueli charakteryzuje się wysokimi górami, które tworzą najwyższe szczyty kraju na północy. Zjeżdżając powoli na południe, niektóre doliny tworzą aż do przybycia na równiny Wenezueli, gdzie płynie wiele rzek, głównie rzeka Orinoko, która wyróżnia się tworząc deltę. Na skrajnym zachodzie i dzieląc granicę z Brazylią i Gujaną, pojawia się seria nagłych płaskowyżów. Wenezuela znajduje się w północ

geografia - Region wybrzeża górskiego: położenie, flora, fauna, klimat

Region wybrzeża górskiego: położenie, flora, fauna, klimat

Nadbrzeżny region górski to terytorium położone na północny zachód lub północny zachód od Wenezueli. Ogranicza się do północy i zachodu z Morzem Karaibskim, na południu z depresją Marabina, a na wschodzie z depresją Yaracuy. Stany Vargas, Miranda, Táchira, Mérida, Carabobo, Sucre, Nueva Esparta, Zulia, Falcón, Aragua i Anzoátegui stanowią ten region. Wenezuela znajduje

geografia - Ulga pustyni: główne cechy

Ulga pustyni: główne cechy

Zwolnienie pustyni zazwyczaj ma równiny lub równiny, różnorodność wydm i płaskowyżów. W niektórych przypadkach, gdy pustynie zbliżają się do wybrzeży lub występuje trochę więcej wody, można zobaczyć uadis i salinas. Pustynie są suchymi strefami lądowymi, które charakteryzują się rzadkimi opadami z rzadką roślinnością i fauną. Deszcze na ogół nie przekra

geografia - Jakie naturalne regiony Indii i Meksyku przechodzą zwrotnik raka?

Jakie naturalne regiony Indii i Meksyku przechodzą zwrotnik raka?

Zwrotnik raka przekracza 3 kontynenty, które obejmują łącznie 16 krajów. Wśród nich mamy Meksyk i Indie. Wtedy poznamy naturalne regiony, które przecinają Zwrotnik Raka w obu krajach. Zwrotnik Raka jest wyimaginowanym okręgiem, który biegnie wokół kuli Ziemi, równolegle do linii równika. Znajduje się

geografia - Czym jest przestrzeń rolna?

Czym jest przestrzeń rolna?

Obszar rolniczy jest jednostką techniczno-ekonomiczną, w której odbywa się działalność rolnicza, hodowlana i leśna. Obejmuje zarówno ziemie przeznaczone lub nadające się do wypasu, jak i te przeznaczone na uprawy warzyw. Przestrzeń rolnicza, zwana także krajobrazem rolniczym, to terytorium wpisane w środowisko wiejskie, które ma odpowiednie powierzchnie do praktyki i rozwoju działalności sektora rolnego. Przestrzeń ta s

geografia - Jakie są naturalne regiony Meksyku?

Jakie są naturalne regiony Meksyku?

Głównie Meksyk ma pięć naturalnych regionów : wilgotny las, suchy las, las, krzewy i pastwiska, a wreszcie region morski. Naturalny region jest określony przez pewne cechy, takie jak klimat, teren, obecność wody, roślinności i przyrody. Na całym świecie Meksyk jest krajem o dużej bioróżnorodności. Różnorodność b

geografia - Jak obliczana jest gęstość zaludnienia?  (Z przykładami)

Jak obliczana jest gęstość zaludnienia? (Z przykładami)

Obliczanie gęstości zaludnienia odbywa się poprzez podzielenie liczby mieszkańców terytorium przez jego rozszerzenie. Formuła jest następująca: Gęstość zaludnienia = liczba mieszkańców / przedłużenie terytorium (wyrażona w km 2) Gęstość zaludnienia to liczba, która ustanawia związek między terytorium a liczbą osób, które go zamieszkują. Dane oferowane przez gęs

geografia - 10 Charakterystyka Europy społecznej, politycznej i gospodarczej

10 Charakterystyka Europy społecznej, politycznej i gospodarczej

Charakterystyka Europy , podobnie jak każdego innego kontynentu, jest tak szeroka, że ​​należy ją podzielić na kilka sekcji, aby lepiej zrozumieć idiosynkrazję, w tym przypadku „starego kontynentu”. Europa jest drugim najmniejszym kontynentem na świecie, po Oceanii iz kolei jest trzecim najbardziej zaludnionym po Azji i Afryce. Szacuje się, ż

geografia - Jaki jest związek między szerokościami geograficznymi a klimatem?

Jaki jest związek między szerokościami geograficznymi a klimatem?

Związek między szerokością geograficzną a klimatem staje się widoczny, gdy pierwsza koncepcja modyfikuje drugą z kontrastami temperatur lub ciśnienia atmosferycznego, które powodują, że energia i masa w ziemskiej atmosferze są inaczej rozdzielane. Z biegiem lat składniki atmosfery ziemskiej przedstawiały zmiany w swojej strukturze, między innymi z powodu zanieczyszczenia i ścinania drzew. Wpłynęło to na

geografia - Jaka jest lokalizacja geograficzna otomii?

Jaka jest lokalizacja geograficzna otomii?

Otomie to rdzenna ludność Meksyku z centralnego regionu góralskiego. Położenie geograficzne tego miasta zmieniało się z czasem, więc warunki i miejsce jego powstania wciąż nie jest do końca jasne. Dolina Mezquital w stanie Hidalgo jest uważana za obszar o największej koncentracji Otomii, jednak ta grupa etniczna ma stosunkowo duże grupy w innych miejscach, takich jak stan Guanajuato i stan Michoacán. Zważywszy na

geografia - 6 kategorii geograficznej analizy przestrzeni

6 kategorii geograficznej analizy przestrzeni

Kategorie analizy przestrzeni geograficznej to te wszystkie klasyfikacje, za pomocą których można skategoryzować analizę przestrzeni geograficznej, aby ułatwić ich zrozumienie, a zwłaszcza pracę, gdy się pojawi. Definicja przestrzeni geograficznej jest niezwykle szeroka, ale zazwyczaj jest rozumiana przez całą tę fizyczną przestrzeń, w której można badać, jakie są ich cechy geograficzne. W przestrzeni geo

geografia - Jakie są regiony kulturowe Oceanii?

Jakie są regiony kulturowe Oceanii?

Regiony kulturowe Oceanii to Australazja (Australia i Nowa Zelandia), Mikronezja, Polinezja i Melanezja. Oceania składa się z Australii, wysp Nowej Zelandii i Nowej Gwinei, a także wulkanicznych archipelagów Mikronezji, Melanezji i Polinezji. Oceania jest wyspiarskim kontynentem położonym na Oceanie Spokojnym i ma powierzchnię 9 008 458 kilometrów kwadratowych, co czyni Oceanię kontynentem o najmniejszej powierzchni planety. Różne r

geografia - Jaki rodzaj ulgi dominuje w Meksyku?

Jaki rodzaj ulgi dominuje w Meksyku?

Meksyk charakteryzuje się głównie górską ulgą . Wysoki płaskowyż jest zdefiniowany jako wysoki płaskowyż położony pomiędzy dwoma lub więcej pasmami górskimi opracowanymi w różnym czasie. W Meksyku terytorium to znane jest jako meksykański Wysoki Płaskowyż i jest otoczone przez Sierra Madre Oriental i Sierra Madre Occidental. Sierra Madre Occid

geografia - Jak wygląda ulga Kolumbii?

Jak wygląda ulga Kolumbii?

Kolumbijska płaskorzeźba charakteryzuje się głównie przemierzaniem z południa na północ przez system górski Andów, który jest podzielony na trzy pasma górskie: zachodni, środkowy i wschodni. Ponadto wyróżniają się archipelagi i duże rzeki. Kolumbia ma obszar kontynentalny o powierzchni 1.141.748 kilometró

geografia - Jaka jest ulga dla Azji?

Jaka jest ulga dla Azji?

Zwolnieniem Azji jest badanie całej powierzchni kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji występujących w Azji. Ulga jest odpowiedzialna za badanie wszystkich form skorupy ziemskiej, podkreślając dowolny rodzaj powierzchni, jak również ulgę oceaniczną, która występuje w postaci dołów. Geografia fiz

geografia - Hydrografia Azji: morza, jeziora i rzeki

Hydrografia Azji: morza, jeziora i rzeki

Hydrografia Azji jest niezwykle bogata, z wieloma morzami, jeziorami i rzekami o różnej wielkości i lokalizacji oraz z charakterystycznymi cechami. Hydrografia to gałąź geografii odpowiedzialna za badanie wszystkich części wód na planecie Ziemia. Główny nacisk położony jest na zasoby wodne zlokalizowane na kontynentach, chociaż może również badać oceany. Azja jest najwię

geografia - Klimat Afryki według regionów i ich charakterystyka

Klimat Afryki według regionów i ich charakterystyka

Klimat Afryki obejmuje szereg klimatów, takich jak klimat tropikalnej sawanny, klimat monsunowy, klimat półpustynny, suchy klimat, klimat oceaniczny i klimat równikowy. Ze względu na położenie wzdłuż szerokości subtropikalnych i równikowych, zarówno na półkuli północnej, jak i południowej, na tym kontynencie można znaleźć różne rodzaje klimatu. Afryka znajduje się

geografia - 5 traktatów granicznych Peru z innymi krajami

5 traktatów granicznych Peru z innymi krajami

Traktaty graniczące z Peru z innymi krajami to porozumienia zawarte w celu ustanowienia posterunków granicznych, korzystania z ich absolutnej suwerenności, a tym samym utrzymania harmonii i zdrowych stosunków politycznych. Republika Peru jest trzecim co do wielkości krajem w Ameryce Południowej. Ma 7