Czym jest Light Energy?

Energia światła lub energia światła odnosi się do energii, która jest transportowana przez fale świetlne.

Światło składa się z fal świetlnych, rodzaju fal elektromagnetycznych emitowanych przez gorące przedmioty, takie jak żarówki lub słońce. Z kolei fale te są tworzone przez fotony, które są małymi pakietami energii.

Gdy atomy tworzące obiekt są ogrzewane, ich elektrony są wzbudzane iw rezultacie wytwarzają dodatkową energię.

Ta energia jest uwalniana w postaci fotonów. Dzięki temu zjawisku, gdy obiekt jest podgrzewany, wytwarzane są fotony, które będą się zwiększać, gdy obiekt stanie się gorętszy.

Fale świetlne są obiektem materialnym, który porusza się szybciej: prędkość światła wynosi około 300 000 kilometrów na sekundę w próżni.

Być może jesteś zainteresowany 10 najbardziej wyróżniającymi się cechami światła.

Właściwości energii świetlnej

Refrakcja

Refrakcja odnosi się do zmiany ruchu światła, gdy medium, w którym się porusza, przesuwa się.

Energia światła może poruszać się różnymi środkami, takimi jak powietrze, woda, a nawet próżnia, zmieniając jej prędkość w każdym z tych mediów.

Ta właściwość może być obserwowana przez ludzkie oko i wyjaśnia wiele codziennych zjawisk, takich jak mruganie gwiazd.

We wszechświecie światło przemieszcza się w próżni, więc kiedy wchodzi w atmosferę ziemską, zmienia medium. W tej zmianie fale świetlne zmieniają prędkość i ulegają załamaniu, dlatego pojawia się migotanie obserwowane z ziemi.

Odbicie

Odbicie odnosi się do zmiany kierunku fal świetlnych, gdy zderzają się z obiektem i odbijają. Ta właściwość jest bardzo ważna, ponieważ dzięki odbiciu światła można obserwować obiekty, które nie mają własnego światła.

Właściwość tę można sprawdzać codziennie, na przykład wyłączając lampę w pokoju. Wszystkie obiekty nie są już widoczne, ponieważ światło przestaje na nich odbijać.

Dyfrakcja

Dyfrakcja odnosi się do zmiany kierunku fal świetlnych, gdy napotykają przeszkodę lub przechodzą przez szczelinę. Występują również w falach dźwiękowych lub płynach.

Ta właściwość jest stosowana w działaniu obiektywów kamer. Fale świetlne wchodzą przez mały otwór, a właściwość dyfrakcji powoduje ich rozproszenie wewnątrz komory.

Zakłócenia

Zakłócenia występują, gdy dwie lub więcej fal pokrywają się i ich efekty sumują się. Efekty te mogą być konstruktywne lub destrukcyjne w zależności od punktu fali, w której się znajdują.

Konstruktywna interferencja występuje, gdy fale świetlne znajdują się w punktach, w których zbiegają się dwa grzbiety, dlatego częstotliwości fal są sumowane.

Z drugiej strony destrukcyjna interferencja występuje, gdy dolina zbiega się z grzebieniem. W tym przypadku amplitudy są odejmowane i mogą całkowicie zniknąć.

Znaczenie energii świetlnej

Energia świetlna odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju różnych procesów naturalnych i sztucznych, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach.

Fotosynteza

Fotosynteza jest jedną z najważniejszych funkcji pełnionych przez energię świetlną w przyrodzie. W tym procesie rośliny przekształcają energię słońca w pożywienie dla roślin, a z kolei wytwarzają tlen, który daje życie innym żywym istotom.

Z drugiej strony światło jest ważnym źródłem witamin dla ludzi. Dzięki energii światła wytwarzana jest fotobiogeneza, proces, w którym wytwarzana jest witamina D, niezbędna do rozwoju kości istot ludzkich.

Wizja

Żywe organizmy mogą widzieć wokół siebie przedmioty dzięki oczom, ale oczy działają dzięki światłu. Fale świetlne stymulują oczy, tak że odbierają obrazy, gdy pada na nie światło, a informacje są przesyłane do mózgu.

Dlatego energia świetlna jest fundamentalna w wizji człowieka i wszystkich żywych zwierząt.

Kolory

Kolory postrzegane oczami są również możliwe dzięki energii światła. Światło jest zrobione z różnych widm, a każde z nich może być odbierane przez inny kolor.

Mieszanina wszystkich kolorów widma wytwarza białe światło, a białe światło dzieli się na wszystkie kolory widma poprzez zjawisko dyspersji.

Jest to zjawisko, które można obserwować codziennie w tęczy. Dzieje się tak, gdy białe światło jest rozproszone przez małe krople wody obecne w powietrzu po deszczu.

Widmo elektromagnetyczne

Istnieją różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, a światło jest tylko jednym z nich. Oprócz fal świetlnych widmo elektromagnetyczne składa się z fal radiowych i telewizyjnych.

Z kolei istnieją różne rodzaje fal świetlnych. Każda fala ma inną długość i to określa jej cechy.

Im dłuższa długość fali, tym mniejsza ilość energii świetlnej, jaką ona niesie. Wręcz przeciwnie, gdy fale są krótkie i ciasne, przenoszą większą ilość energii.

Najkrótsze fale są znane jako promienie gamma, a następnie promienie rentgenowskie i ultrafioletowe. Są to te, które niosą więcej energii, dlatego, chociaż nie mogą być uchwycone przez ludzkie oko, mogą przejść przez skórę.

Oznacza to wielkie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Gdy promienie te przechodzą przez skórę, mogą wpływać na DNA komórek, z negatywnym wpływem na organizm.

Najdłuższe fale świetlne to promienie podczerwone. Są to te, które przenoszą mniej energii świetlnej i nie są widoczne dla ludzkiego oka.

Między promieniami ultrafioletowymi a promieniami podczerwonymi istnieje szereg fal o średniej długości, które są jedynymi, które mogą być postrzegane przez ludzkie oko. Fale te są znane jako „światło widzialne”.