Jakie są wymiary istoty ludzkiej?

Wymiary człowieka obejmują wszystkie te obszary, które zawierają potencjały kobiet i mężczyzn. Rozwój tych możliwości przekłada się na osobisty, integralny i całkowity rozwój człowieka.

Natura człowieka obejmuje obszary biologiczne, psychologiczne i społeczne, dlatego uważa się, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną.

Ideałem jest to, że człowiek może rozwinąć się w pełni we wszystkich jego wymiarach, co umożliwi indywidualny integralny wzrost, a nawet będzie promować globalny rozwój gatunku, biorąc pod uwagę, że postęp będzie promowany.

Rozwój istot jest sformułowany w tych trzech aspektach (biologicznym, psychologicznym i społecznym), istnieją różne elementy, które są częścią istoty człowieka i które pozwalają mu rozwijać się i rozwijać we wszystkich tych obszarach.

W biopsychospołecznej naturze człowieka można znaleźć inne wymiary, które potwierdzają predyspozycje mężczyzn i kobiet do zmierzenia się z różnymi sytuacjami.

Niektóre z nich to wymiary fizyczne, społeczne, duchowe, poznawcze, komunikacyjne, estetyczne, emocjonalne i etyczne.

Charakterystyka wymiarów człowieka

Fizyka

Fizyczny wymiar ma związek z cielesną naturą istoty ludzkiej. Być może wymiar człowieka jest bardziej strukturalny, ponieważ ciało jest podstawowym narzędziem funkcjonowania człowieka w każdej dziedzinie.

Wymiar ten przejawia się poprzez zwrócenie uwagi na troskę o ciało, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w celu uniknięcia działań, które mogą go zaszkodzić.

Rozwijanie cielesnego wymiaru istoty ludzkiej oznacza faworyzowanie dobrej diety i posiadanie wystarczającej aktywności fizycznej, aby utrzymać ciało w formie, zawsze biorąc pod uwagę, że ciało jest podstawową strukturą, przez którą manifestują się inne wymiary.

Możesz być zainteresowany 19 zdrowymi nawykami na lepsze życie (dzieci i dorośli).

Społeczne

Mówiąc o wymiarze społecznym, człowiek jest brany pod uwagę jako część grupy, a relacje istniejące między członkami tej grupy są brane pod uwagę.

Chociaż istota ludzka jest z definicji istotą indywidualną, jest także istotą społeczną, ponieważ ma predyspozycje do nawiązywania relacji z innymi istotami ludzkimi, generowania więzi uczuciowych, a nawet organizowania się w społeczeństwach.

Może jesteś zainteresowany Jak budować relacje międzyludzkie w miejscu pracy: 7 porad.

Duchowy

Duchowy wymiar istoty ludzkiej jest związany z jego intencją zrozumienia znaczenia jego istnienia.

Poprzez ten wymiar człowiek stara się przekroczyć fizyczne aspekty siebie i skupia się na tych zjawiskach, które wykraczają poza to, co może wyjaśnić.

Niektórzy ludzie łączą ten wymiar z ich ideą Boga lub jakiejś nadprzyrodzonej istoty; inni odnoszą się do faktu utrzymywania pozytywnych myśli, które generują dobre samopoczucie; a inni odnoszą się do kultywowania tak zwanego „wewnętrznego ja”, tego bardzo głębokiego osobistego odniesienia, które każda osoba utrzymuje w sobie.

Być może interesują cię wartości duchowe: czym są i przykłady.

Poznawczy

Człowiek ma wymiar poznawczy; to znaczy jest predysponowany do poszukiwania i zdobywania wiedzy w różnych obszarach. Część ciągłego poszukiwania przez człowieka wrodzonego postępu znajduje odzwierciedlenie w jego zainteresowaniu kultywowaniem intelektu.

Wymiar poznawczy ujawnia zdolność istot ludzkich do tworzenia nowych zasad, przekształcania własnej rzeczywistości i tworzenia nowych scenariuszy.

Uzyskana wiedza przekłada się na cele osiągnięte i będące w toku, ostatecznie dla gatunku ludzkiego jako całości.

Możesz być zainteresowany 17 ćwiczeniami stymulacji poznawczej dla osób starszych.

Komunikatywny

Wymiar komunikacyjny jest powiązany ze zdolnością istot ludzkich do tworzenia systemów znaków i symboli, dzięki którym możliwe jest oddziaływanie z rówieśnikami.

Poprzez swój wymiar komunikacyjny jest w stanie wyrazić swoje idee, myśli, troski i zainteresowania, a także jest w stanie pogłębić swoje relacje z innymi ludźmi.

W wyniku tej interakcji między ludźmi powstają w wielu przypadkach przemiany rzeczywistości.

Dzieje się tak dlatego, że możliwe jest dzielenie się punktami widzenia z różnymi ludźmi, angażowanie się w rozmowy i generowanie przestrzeni, przez które powstaje intelektualne wzbogacenie i być może zmiana paradygmatu.

Może jesteś zainteresowany Dlaczego ważna jest komunikacja między ludźmi?

Estetyka

Człowiek jest predysponowany do doceniania piękna tego, co go otacza, a także do reagowania na to. Postrzeganie czegoś uważanego za piękne może generować emocje i uczucia, które uznają wartość czegoś harmonijnie pięknego.

Estetyczny wymiar istoty ludzkiej znajduje odzwierciedlenie na przykład w tworzeniu dzieł sztuki lub innych artystycznych i kulturowych manifestacji, które starają się odzwierciedlić piękno kształtów, kolorów, faktur i innych elementów.

Może jesteś zainteresowany Co to są wartości estetyczne? 20 Podstawowych kryteriów.

Emocjonalny

Emocjonalny wymiar człowieka reaguje na jego zdolność do prowadzenia działań wynikających z generowania stanu psychicznego, który łączy go sentymentalnie z konkretną sytuacją.

Emocje są generowane w odpowiedzi na niektóre wewnętrzne lub zewnętrzne bodźce, a rozwój emocjonalnego wymiaru istoty ludzkiej oznacza samowiedzę, i to, co nazwano „inteligencją emocjonalną”.

Inteligencja emocjonalna ma do czynienia z rozpoznawaniem emocji generowanych przez daną osobę w danym czasie i kontrolowaniem tych przedwczesnych reakcji, które mogą się pojawić, aby móc reagować w najlepszy sposób przez większość czasu.

Rozwój wymiaru emocjonalnego ma do czynienia z rozpoznawaniem własnych emocji i emocji ludzi wokół i, w zależności od nich, próbuje działać w możliwie najwygodniejszy sposób.

Możesz być zainteresowany 10 dynamiką inteligencji emocjonalnej dla dzieci i dorosłych.

Etyka

Etyka odpowiada na zdolność jednostki do rozpoznawania prawidłowych działań i poszukiwania generowania możliwie najlepszego dobra.

Wymiar etyczny człowieka odpowiada na tę potrzebę ustanowienia kodeksów zachowania, które wskazują, kiedy lepiej jest działać, a kiedy nie, i jak wykonać to działanie.

Wymiar etyczny ma związek z uznaniem drugiego, z regulacją własnego zachowania w stosunku do społeczeństwa, oraz z ciągłym poszukiwaniem narzędzi, które umożliwiają promowanie szacunku wśród ludzi.

Może cię interesuje Co to jest etyka w społeczeństwie?