Czym jest kultura fizyczna? Najważniejsze funkcje

Kultura fizyczna to styl życia, który poszukuje optymalnego stanu umysłu i ciała. Jego głównym celem jest odsunięcie człowieka od siedzącego trybu życia, najgorszego wroga dobrego samopoczucia.

Jest to automatycznie związane z wychowaniem fizycznym i chociaż odpowiada to jednemu aspektowi kultury fizycznej, nie jest jedynym.

Kultura fizyczna nie odnosi się tylko do edukacji w zakresie aktywności fizycznej. Obejmuje połączenie ćwiczeń, dobrego odżywiania i zdrowych nawyków.

W ten sposób tworzy zrównoważony związek między zdrowiem fizycznym i psychicznym, co prowadzi do integralnego samopoczucia.

Tło

Kultura fizyczna pojawiła się w Niemczech w połowie XIX wieku i została zabrana przez niemieckich imigrantów do Stanów Zjednoczonych pod koniec tego samego wieku.

Narodził się z troski o pracowników biurowych, którzy większość czasu spędzali siedząc przy biurkach wykonując monotonną pracę.

Troska o ten brak aktywności fizycznej spowodowała powstanie systemu przekonań skupionego na integralnym samopoczuciu. Następnie kultura fizyczna została włączona do wojskowych systemów szkoleniowych.

Na początku XX wieku ta praktyka stała się popularna. Zaczęły się pojawiać gimnazja, książki i akademie, które uczyły kultury fizycznej jako sposobu życia.

Równowaga między ciałem a umysłem

Centrum tej praktyki to dwumian ciała i umysłu. Jego teza głosi, że integralne samopoczucie można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszystkie części istoty są w równowadze.

Aby pielęgnować ciało, które jest pierwszą częścią dwumianu, poszukuje się wykonywania ćwiczeń i czynności o różnym charakterze. Obejmuje treningi sercowo-naczyniowe, podnoszenie ciężarów, aerobik i między innymi.

Rodzaj aktywności określają potrzeby i możliwości fizyczne jednostki.

Szczególną uwagę zwraca się również na żywność i odżywianie, dzięki specjalnym dietom, które zapobiegają szkodliwym dla organizmu połączeniu.

Druga część dwumianu, umysł, jest chroniona przed stresem, niepokojem i wszelkimi odczuciami, które go destabilizują.

W tym celu wykonywane są takie czynności, jak medytacja i joga. Zachęcają również do zabawy, które pomagają oczyścić umysł.

Pola pokładowe

Do kultury fizycznej podchodzi się z różnych stron. W ten sposób buduje się styl życia, który obejmuje wszystkie niezbędne aspekty.

Wychowanie fizyczne

Kultura fizyczna musi być nauczana i kultywowana w jednostce. Dlatego wychowanie fizyczne jest kluczowym narzędziem tego stylu życia.

Nie chodzi tylko o nauczanie ćwiczeń i aktywności fizycznej. Podstawą jest zrozumienie, jakie są potrzeby każdego ciała, aby zapewnić to, czego potrzebujesz, aby być zdrowym.

Obszar ten obejmuje aspekt fizyczny, który obejmuje aktywność fizyczną i odżywianie. Pod uwagę brany jest również aspekt mentalny, gdy poszukuje się katharsis poprzez zabawy.

Zdrowie

Ciało i umysł są również kultywowane przez zdrowie. Opieka nad żywnością jest istotną częścią tego stylu życia. Szczególną troską jest utrzymanie zrównoważonej diety.

Unikają również spożywania substancji szkodliwych dla organizmu, takich jak tytoń, alkohol lub wszelkiego rodzaju narkotyki.

Z tej dziedziny zajmuje się również psychiką. Lęk jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Aby pomóc utrzymać kontrolę nad lękiem, proponujemy utrzymać zdrowy rytm życia i ćwiczyć medytację.