Jakie są postawy obywateli?

Postawy obywatelskie to te indywidualne zachowania, które sprzyjają rozwojowi kultury demokratycznej i uczestniczącej, i które odzwierciedlają zdolności każdej jednostki do wnoszenia dobrych pomysłów, wartości i dobrych obyczajów.

Postawy obywatelskie całej populacji są zawsze regulowane kodeksem współistnienia, który szanuje i ustanawia minimalne standardy oparte na wartościach i zasadach ludzkich, które są nabywane zasadniczo w rodzinie i szkole.

Postawy obywateli odzwierciedlają i świadczą o wartościach etycznych i ludzkich każdej osoby i mają na celu poprawę i stabilizację współżycia społecznego.

Znaczenie nabywania postaw obywatelskich

Aby prawidłowo wykonywać obywatelstwo, korzystać z praw i wypełniać obowiązki, konieczne jest zaszczepienie od dzieciństwa pewnych wartości, które budują odpowiedzialnego i zaangażowanego obywatela.

Przykłady postaw obywatelskich

Obroń tożsamość

Znajomość historii regionu i kraju, w którym żyje człowiek, jest ważna dla budowania tożsamości i rozwijania poczucia przynależności. Chodzi o różnicowanie mocnych i słabych stron oraz dobra i zła kraju.

Bądź na bieżąco

Ważne jest, aby znać prawa i obowiązki określone w konstytucji krajowej każdego kraju, a także międzynarodowe prawa humanitarne.

Nie chodzi o powtarzanie lekcji historii i geografii na pamięć, ale o internalizację tej wiedzy dla właściwego wykonywania obywatelstwa.

Uczestnictwo

Dobry obywatel jest informowany i zaangażowany w sprawy społeczne, aby uzyskać lepsze wyniki nie tylko dla siebie, ale również dla środowiska społecznego.

Weź udział w różnych otwartych kanałach w swoim środowisku, takich jak szkoła, firma, w której pracujesz, klub itp.

Rebelia przez właściwe tory

Obywatel, który broni swojej tożsamości, informuje się i aktywnie uczestniczy, buntuje się przeciwko temu, co uważa za niesprawiedliwe, wykorzystując mechanizmy protestu, sformułowane w konstytucji i nie lekceważąc praw innych.

Obrona etyki

Poprzez ćwiczenie etyki obywatel może odróżnić to, co jest właściwe od tego, co jest złe, co jest właściwe od tego, co jest złe.

Ważne jest różnicowanie wartości etycznych wspólnych dla wszystkich członków społeczeństwa i jasne, że etyka zawsze poprzedza władzę, naukę i technologię.

Ochrona dobra publicznego

Dobra postawa obywatela zawsze dąży do wspólnego dobra i obrony niechronionych i bezbronnych. Dobro wspólne jest zawsze ważniejsze niż zysk indywidualny.

Jak nauczyć się dobrych postaw obywatelskich?

Dobre postawy obywatelskie uczy się w młodym wieku, w rodzinie iw szkole.

Przestrzenie do dyskusji w salach lekcyjnych i tworzenie projektów, które angażują dzieci w tworzenie bardziej sprawiedliwych i wspierających modeli, mają zasadnicze znaczenie dla ćwiczenia wzbogacających postaw obywatelskich.

Bycie tolerancyjnym, ochrona środowiska, stosowanie empatii wobec innych i bycie odpowiedzialnym za wspólne przestrzenie są dobrymi postawami obywatelskimi i indywidualnymi, które pomagają budować bardziej sprawiedliwe i egalitarne społeczeństwo, gdzie wszyscy jego członkowie działają z zaangażowaniem i odpowiedzialnością.