Anatomia i fizjologia

anatomia i fizjologia - Czym jest rów Pterygopalatine?

Czym jest rów Pterygopalatine?

Rzodkiew jamisto-skrzydłowa jest przewodem w postaci odwróconej kropli, która znajduje się między kościami szczęki, podniebienia i kości klinowej. Pomimo małej wnęki, ważne konsekwencje nerwu szczękowego, włókien zwojowych i zakończeń tętnicy szczękowej przechodzą przez tę jamę, umożliwiając komunikację między różnymi przestrzeniami czaszki i szkieletu twarzy. Charakterystyka i element

anatomia i fizjologia - 4 główne różnice między urządzeniem a systemem

4 główne różnice między urządzeniem a systemem

Różnica między aparatem a systemem podstawowym to zakres, który obejmuje każdy z nich, będący wspólną cechą organizacji elementów i ich główną różnicą, typem elementów każdej grupy. Terminy aparat i system są powszechnie używane zamiennie, bez uwzględnienia możliwych różnic, które występują głównie w języku hiszpańskim. System ma jednak szereg cech,

anatomia i fizjologia - Czym jest endostio?  Charakterystyka, funkcje i typy

Czym jest endostio? Charakterystyka, funkcje i typy

Endosteum jest ustrukturyzowaną błoną, która pokrywa ściany jamy szpikowej kościowatej beleczki (gąbczastej części kości), kanałów Haversa i wewnętrznych ścian zwartych kości długich. Można go zdefiniować jako cienką warstwę tkanki łącznej, która obejmuje zarówno wewnętrzną zwartą część kości, jak i gąbczastą wewnętrzną część kości. Błona ta składa się z tkanki łącznej

anatomia i fizjologia - Co to jest hematoza?  (Wymiana gazowa)

Co to jest hematoza? (Wymiana gazowa)

Hematoza to proces polegający na wymianie gazowej między pęcherzykami płucnymi a otaczającymi je naczyniami włosowatymi płuc. Jest to jedna z procedur układu oddechowego. Jeśli proces hematozy nie występuje, oddychanie nie jest możliwe. Wdychany tlen przemieszcza się z pęcherzyków płucnych do krwi wewnątrz naczyń włosowatych, a dwutlenek węgla przenosi się z krwi w naczyniach włosowatych do powietrza wewnątrz pęcherzyków płucnych. Oznacza to, że celem te

anatomia i fizjologia - Do czego służy krew?

Do czego służy krew?

Krew służy do przenoszenia tlenu do komórek i tkanek, dostarcza niezbędnych składników odżywczych do komórek, usuwa dwutlenek węgla lub transportuje hormony. Oznacza to, że spełnia kilka ważnych funkcji w organizmie. Dodatkowo reguluje temperaturę ciała i zawiera przeciwciała, które chronią organizm przed infekcjami. Ma także wyspec

anatomia i fizjologia - Co to jest wydalanie komórek?

Co to jest wydalanie komórek?

Wydalanie komórek jest procesem, w którym komórki wydalają przez błonę substancje, które nie są już przydatne. Dwutlenek węgla, woda i amoniak to substancje odpadowe, które są zwykle wytwarzane przez komórki. Jednakże, w zależności od rodzaju organizmu, na przykład w przypadku roślin istnieją dodatkowe substancje, takie jak garbniki. Reakcje chemiczne

anatomia i fizjologia - Rodzaje mięśni człowieka

Rodzaje mięśni człowieka

Rodzaje mięśni to klasyfikacja różnych tkanek, które tworzą ciało. Mięśnie są tkankami miękkimi, które mają różne kształty, rozmiary i funkcje. Razem stanowią prawie połowę masy ciała i są odpowiedzialne za umożliwienie mobilności i stabilności w kończynach i innych częściach ciała. Mięśnie składają się z włó

anatomia i fizjologia - Jakie są dołączone gruczoły?

Jakie są dołączone gruczoły?

Dołączone gruczoły to organy, które produkują i wydzielają płyny. Możemy je znaleźć w układzie pokarmowym, męskim układzie rozrodczym i żeńskim układzie rozrodczym. Zgodnie z systemem, z którym związany jest przyłączony gruczoł, rodzaj wydzielanej cieczy i funkcja, którą wypełnia, będą się różnić. W układzie pokarmowym płyny

anatomia i fizjologia - Jakie są włókna Muciny?

Jakie są włókna Muciny?

Włókna mucyny są bardzo drobnymi nitkami białka obecnego w wydzielinach ślinowych i śluzowych. Pojawienie się mucyny jest jak galaretowaty śluz, który działa jako środek poślizgowy i ochronny w układach rozrodczym, trawiennym, moczowym i wydalniczym. Gruczoły nabłonkowe, które, oprócz innych funkcji i obok keratyny, chronią ciało za pomocą skóry, są również odpowiedzialne za wytwarzanie mikro białek, wśród których znajduje się mucyna. Pojawienie się włókien mucy

anatomia i fizjologia - Jaka jest najmniejsza kość w ludzkim ciele?

Jaka jest najmniejsza kość w ludzkim ciele?

Najmniejszą kością w ludzkim ciele jest łącznik, jeden z tych, które tworzą łańcuch kosteczek słuchowych ucha środkowego. Te trzy kości są w rzeczywistości trzema najmniejszymi i leżą za błoną bębenkową. Ciało ludzkie składa się z całego złożonego układu szkieletowego, zbudowanego ze związków i różnic. Kości, które składają się na

anatomia i fizjologia - Co to jest Egestion?

Co to jest Egestion?

Spożycie to proces uwalniania lub wydalania niestrawionych materiałów lub żywności przez organizm w postaci kału1. W organizmach jednokomórkowych materiały są po prostu wydalane przez komórkę, podczas gdy w organizmach wielokomórkowych pokarm podąża ścieżką układu pokarmowego, aż zostanie wydalony przez odbyt. Egestión nie musi

anatomia i fizjologia - Czym są kanaliki Seminiferous?

Czym są kanaliki Seminiferous?

Kanaliki nasienne są maleńkimi kanałami zlokalizowanymi w jądrach, gdzie następuje kiełkowanie, dojrzewanie i transport plemników do sieci jąder. Probówki nasienne zajmują od 85 do 90% objętości jąder i pełnią głównie funkcje zewnątrzwydzielnicze w męskim układzie rozrodczym. Są one zlokalizowane w szczególności wewnątrz płatów jąder. Każdy płat zawiera od 1 d

anatomia i fizjologia - Czym jest trawienie mechaniczne?

Czym jest trawienie mechaniczne?

Trawienie mechaniczne to grupa procesów, które wraz z trawieniem chemicznym stanowią ogólny proces trawienia żywności w naszym organizmie. Jest szczególnie odpowiedzialny za kruszenie, transport i mieszanie żywności w przewodzie pokarmowym, bez udziału w modyfikacji jej składu chemicznego. Układ pok

anatomia i fizjologia - Czym jest glikogenoliza?

Czym jest glikogenoliza?

Glikogenoliza , zwana również glikogenolizą, jest procedurą, dzięki której glikogen ulega rozkładowi w organizmie w celu szybkiego wytworzenia glukozy. Glikogen charakteryzuje się tym, że jest elementem znajdującym się w cytozolu, który jest cieczą, która jest częścią komórek. Poprzez glikogen organizm jest w stanie zarezerwować energię z glukozy. Glikogen znajduje

anatomia i fizjologia - Jakie są dobrowolne ruchy ludzkiego ciała?

Jakie są dobrowolne ruchy ludzkiego ciała?

Wszystkie dobrowolne ruchy (chodzenie, pisanie, mówienie, żucie, oddychanie, spanie, płacz) są możliwe dzięki układowi nerwowemu, skomplikowanej sieci neuroprzekaźników, które wysyłają i odbierają sygnały elektryczne do lub z mózgu, gdzie są przetwarzane i przekształcane w działanie, W konkretnym przypadku ruchu powstaje dzięki skurczowi mięśni i ruchowi kości i stawów, które im towarzyszą. Z każdym ruchem urucham

anatomia i fizjologia - Co by się stało w jelitach, gdyby gazy nie zostały wydalone?

Co by się stało w jelitach, gdyby gazy nie zostały wydalone?

To, co wydarzyłoby się w jelitach, gdyby gazy nie zostały wydalone, to zapalenie przewodu pokarmowego, powietrze gromadziłoby się w okolicy brzucha, byłby duży ból, a nawet zaangażowanie jelita grubego. Ludzkie ciało gromadzi dwa rodzaje gazów. Niektóre są usuwane przez usta, są to zady. Inne, całkow

anatomia i fizjologia - 8 konsekwencji dengi w najbardziej istotnym człowieku

8 konsekwencji dengi w najbardziej istotnym człowieku

Niektóre konsekwencje dengi u ludzi obejmują wysoką gorączkę, ból głowy, wymioty, biegunkę, wysypkę oraz bóle mięśni i stawów. W niektórych przypadkach choroba może rozwinąć się w gorączce krwotocznej dengi, powodując krwawienie i niski poziom płytek krwi; lub w zespole szoku, z niskim poziomem ciśnienia krwi. Denga rozprzestrzeni

anatomia i fizjologia - Czym są mimowolne ruchy człowieka?

Czym są mimowolne ruchy człowieka?

Mimowolne ruchy istoty ludzkiej są zbiorem reakcji mięśniowych, które są wykonywane bez świadomego ich wykonywania. Ogólnie rzecz biorąc, ruchy te przejawiają się między innymi w drżeniach, tikach, skurczach. Ruchy mimowolne mogą być dwojakiego rodzaju: pierwotne i wtórne. Mówi się, że są one pierwotne, gdy nie są wynikiem innych warunków. Jest to przypadek p

anatomia i fizjologia - 8 płynów głównych

8 płynów głównych

Płyny ustrojowe to płyny, które powstają w organizmie. Należą do nich między innymi krew, mocz, ślina, łzy, śluz, żółć i pot. Te płyny znajdujące się w organizmie odgrywają główną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Każda z płynów ustrojowych odgrywa ważną rolę. Płyny te znajdują się w przedziałach płynowych ciała. Główne przedziały płynne są wewną

anatomia i fizjologia - Jakie organizmy zamieszkują ludzkie ciało?  Główne cechy

Jakie organizmy zamieszkują ludzkie ciało? Główne cechy

Organizmami zamieszkującymi ludzkie ciało są bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki. W sumie mikrobiom istniejący w ludzkim ciele zamieszkuje ponad 100 miliardów mikroorganizmów. Zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz ciało ludzkie jest wydobywane w różnych mikroskopijnych formach życia. Na przykła

anatomia i fizjologia - Rodzaje głównych mutacji genetycznych lub chromosomalnych

Rodzaje głównych mutacji genetycznych lub chromosomalnych

Rodzaje mutacji genetycznych lub chromosomalnych są zróżnicowane. Odnoszą się do zmian w kolejności lub liczbie genów w chromosomach. Mogą one zostać przekazane potomstwu, jeśli wpływają na jaja i plemniki. Jeśli tak jest, mówimy o odziedziczonej mutacji, ale jeśli dzieje się to bez rodzica cierpiącego na mutację, jest to mutacja de novo. Ogólnie rzecz bi

anatomia i fizjologia - 5 organów zmysłów i ich główne funkcje

5 organów zmysłów i ich główne funkcje

5 narządów zmysłów to oczy, skóra, nos, uszy i język. Jego główne funkcje mają związek z interakcją między ciałem ludzkim a bodźcami otoczenia. Informacje dostarczane przez zmysły w postaci impulsów nerwowych pozwalają człowiekowi poruszać się bezpiecznie i niezależnie. Dzięki organom zmysłów ludzie mogą postrzegać światło, dźwięk, temperaturę, smaki i zapachy. Bodźce te stają się impulsami

anatomia i fizjologia - Aparatura lokomotoryczna: znaczenie, funkcje i części (z obrazami)

Aparatura lokomotoryczna: znaczenie, funkcje i części (z obrazami)

Układ ruchowy, układ ruchowy lub układ mięśni szkieletowych to układ organiczny, który daje organizmowi zdolność poruszania się za pomocą układów mięśniowych i szkieletu. Znaczenie układu lokomocyjnego polega na tym, że odpowiada on za kształt, stabilność, ruch i wsparcie ciała. Powstaje układ kostno-stawowy i układ mięśniowy; kości szkieletu, chrząstki, mięśni, ścięgien, więzadeł, stawów i tkanki łącznej, które utrzymują organy na miejscu i łączą tkanki ciała. Kości układu kostnego chronią organy wew

anatomia i fizjologia - Gdzie znajduje się ludzka wątroba?

Gdzie znajduje się ludzka wątroba?

Ludzka wątroba jest na prawo od brzucha. Jest to duży i mięsisty organ o wadze około 1, 5 kg. Jest czerwonawo brązowy i ma gumowatą teksturę. Wątroby nie można dotykać, ponieważ znajduje się za żebrami. Ma dwie duże sekcje zwane płatami prawym i lewym. Woreczek żółciowy znajduje się za wątrobą, wraz z częściami trzustki i jelit. Wątroba i te inne nar

anatomia i fizjologia - Gdzie znajduje się ludzkie serce?

Gdzie znajduje się ludzkie serce?

Ludzkie serce znajduje się w środku klatki piersiowej, za mostkiem, nieco w lewo. Siedzi między płucami i znajduje się tuż przed kręgosłupem (kręgosłupem). Serce ma rozmiar pięści. Jeśli chcesz zlokalizować dokładne miejsce serca, powinieneś podeprzeć prawą rękę zamkniętą w środku klatki piersiowej. Następnie powinieneś

anatomia i fizjologia - Gdzie jest DNA?

Gdzie jest DNA?

DNA znajduje się w komórkach. W zależności od tego, czy są organizmami prostymi czy złożonymi, mogą znajdować się w jądrze lub w mitochondriach. DNA jest cząsteczką zwaną kwasem dezoksyrybonukleinowym, z biologicznymi instrukcjami, dzięki czemu każdy gatunek jest unikalny. DNA przekazuje instrukcje, które są aktywowane podczas reprodukcji. W ten sposób kot

anatomia i fizjologia - Oskrzela: charakterystyka, funkcje i choroby

Oskrzela: charakterystyka, funkcje i choroby

Oskrzeliki są małymi gałęziami oskrzeli, przewodzącymi układ oddechowy, które gwarantują, że powietrze dociera do wszystkich części płuc. Układ oddechowy składa się z pary płuc i tchawicy. Kiedy oddychamy, przyciągamy powietrze przez usta lub nos, który przechodzi przez gardło, krtań i tchawicę, które są głównymi drogami oddechowymi. Tchawica składa się z p

anatomia i fizjologia - Czym są seks komórki?  Główne cechy

Czym są seks komórki? Główne cechy

Komórki płciowe są odpowiedzialne za tworzenie zarodka podczas rozmnażania płciowego. Ten zarodek przekształci się później w nowy organizm. Te komórki są różne dla każdej z dwóch płci. Komórki płciowe otrzymują różne nazwy dla gatunków zwierząt i roślin: oosfera i pyłek roślinny oraz oocyt (znany również jako jajo) i plemniki u zwierząt. Komórki płciowe spotykają s

anatomia i fizjologia - Endokardium: główne funkcje i cechy charakterystyczne

Endokardium: główne funkcje i cechy charakterystyczne

Endokardium jest najbardziej wewnętrzną warstwą wielu warstw, które wyścielają serce. Ten cienki arkusz pokrywa wszystkie przedziały i wszystkie zawory serca. Endokardium tworzy prosty nabłonek zwany śródbłonkiem. Jest to podtrzymywane przez wewnętrzne i zewnętrzne warstwy podśródbłonkowe odpowiednio gęstej lub luźnej tkanki łącznej. Śródbłonek tworzy

anatomia i fizjologia - Czym jest osteologia?  Najważniejsze funkcje

Czym jest osteologia? Najważniejsze funkcje

Osteologia to gałąź anatomii odpowiedzialna za badanie układu kostnego i jego poszczególnych składników, tj. Kości. U ludzi układ kostny składa się z około 206 kości. Liczba ta może się różnić ze względu na istnienie kości sezamoidalnych, obecnych w mięśniach rąk i stóp, których rozmieszczenie różni się w zależności od człowieka. Przedmiotem badań tej nauki j