Anatomia i fizjologia

anatomia i fizjologia - Osteoid Osteoma: objawy, przyczyny i leczenie

Osteoid Osteoma: objawy, przyczyny i leczenie

Osteomaid kostny jest jednym z pierwotnych nowotworów tkanki kostnej. Jest łagodny, samoograniczający się, bez tendencji do złośliwości. Ten nowotwór może pojawić się w każdym typie tkanki kostnej, ale ma predyspozycje do wyglądu długich kości, takich jak kość udowa. Zwykle jest bezobjawowy; jednak najbardziej charakterystycznym objawem jest ból. Znaczenie wiedzy

anatomia i fizjologia - Ludzki system wydalniczy: części i funkcje

Ludzki system wydalniczy: części i funkcje

Układ wydalniczy to taki, który jest odpowiedzialny za usuwanie wszystkich odpadów metabolicznych wytwarzanych przez aktywność komórkową, takich jak substancje chemiczne, dwutlenek węgla i nadmiar wody i ciepła. System ten składa się ze specjalistycznych struktur i sieci kapilarnych, które uczestniczą w procesie wydalania. Komórki lud

anatomia i fizjologia - Nukleoplazm: charakterystyka, struktura i funkcje

Nukleoplazm: charakterystyka, struktura i funkcje

Nukleoplazm jest substancją, w której zanurzone są DNA i inne struktury jądrowe, takie jak jąderka. Jest on oddzielony od cytoplazmy komórkowej za pomocą błony rdzeniowej, ale może wymieniać z nią materiały poprzez pory jądrowe. Jego głównymi składnikami są woda i szereg cukrów, jonów, aminokwasów oraz białek i enzymów zaangażowanych w regulację genów, wśród nich ponad 300 białek innych niż histony. W rzeczywistości jego skład

anatomia i fizjologia - Pęcherzyki płucne: charakterystyka, funkcje, anatomia

Pęcherzyki płucne: charakterystyka, funkcje, anatomia

Pęcherzyki płucne to małe worki znajdujące się w płucach ssaków, otoczone siecią naczyń włosowatych. Pod mikroskopem, w zębodole, można rozróżnić światło pęcherzyka i jego ścianę, składające się z komórek nabłonkowych. Zawierają również włókna tkanki łącznej, które nadają im charakterystyczną elastyczność. W nabłonku pęcherzykowym można rozr

anatomia i fizjologia - Joint Capsule: Charakterystyka, składniki i funkcje

Joint Capsule: Charakterystyka, składniki i funkcje

Kapsułka stawowa jest zwartą, włóknistą strukturą tkanki łącznej, która znajduje się wokół stawu. Jest ściśle związany z kośćmi i innymi otaczającymi strukturami, takimi jak chrząstka, ścięgna, powięź i mięśnie, z których część przyczynia się do jej powstawania. Złącza są uszczelnione wewnątrz tej kapsułki. Zapewnia bierną i aktywną stabiln

anatomia i fizjologia - Cefalocaudal: anatomia, ocena i ocieplenie

Cefalocaudal: anatomia, ocena i ocieplenie

Termin cephalocaudal odnosi się do anatomicznej orientacji, która biegnie od głowy do stóp. W dziedzinie medycyny jego zastosowanie nie ogranicza się do faktu anatomicznego, ponieważ ma on również użyteczność kliniczną podczas uporządkowanej oceny pacjenta, w radiologii dla wycinków tomograficznych lub w eko-sonograficznej ocenie płodu. Jest to słowo

anatomia i fizjologia - Mięśnie prążkowane: cechy, funkcje i klasyfikacja

Mięśnie prążkowane: cechy, funkcje i klasyfikacja

Mięsień prążkowany to rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wydłużonych, cylindrycznych komórek zwanych włóknami mięśniowymi, co odpowiada 90% całkowitej masy mięśniowej ciała i 40-50% całkowitej masy ciała. Te włókna mięśniowe mają jednolitą średnicę. Ponadto, ich długość może być zmienna bez dotarcia do pełnej długości mięśnia, jeśli nie przeciwnie, są one nałożone na siebie rozmieszczone w oddzielnych wiązkach od siebie przez tkankę łączną. Każdy zeszyt powstaje w wyniku połączenia wielu

anatomia i fizjologia - Mięśnie antygrawitacyjne: typy i ich funkcje, pochodzenie i wstawienie

Mięśnie antygrawitacyjne: typy i ich funkcje, pochodzenie i wstawienie

Mięśnie antygrawitacyjne lub antygrawitacyjne to grupa grup mięśni, których podstawową funkcją jest wspieranie siły grawitacji, aby utrzymać pewną pozycję u zdrowej osoby. Zestaw pęczków mięśniowych pełni funkcje przeciwdziałające regulacji na korzyść osi postawy. Ten zestaw działa w synergiczny i harmonijny sposób, aby pokonać siłę grawitacji i zapewnić stabilność i równowagę. Znaczenie mięśni antygrawita

anatomia i fizjologia - Spontaniczna kość: charakterystyka, funkcje i histologia

Spontaniczna kość: charakterystyka, funkcje i histologia

Kość gąbczasta , znana również jako kość beleczkowata, jest jednym z dwóch rodzajów tkanki kostnej, które można znaleźć w organizmie człowieka. Znajduje się na końcach długich kości (nasadach), z twardszą zwartą kością, która go otacza. Jest również wewnątrz kręgów, żeber, czaszki i kości stawów. Macierz kostna jest zorganizo

anatomia i fizjologia - Podwzgórze: funkcje, anatomia i choroby

Podwzgórze: funkcje, anatomia i choroby

Podwzgórze jest strukturą mózgu o niewielkich rozmiarach, która znajduje się pod wzgórzem i jest częścią dna trzeciej komory mózgu. Pochodzi z greckiego „ὑπό”, co oznacza „pod” i „θάλαμος”, które oznaczałoby „wzgórze” (termin odnoszący się do „łóżka”). Struktura ta ma kształt stożka i wystaje w dół

anatomia i fizjologia - System powłokowy: cechy, funkcje, choroby

System powłokowy: cechy, funkcje, choroby

System powłokowy składa się ze skóry i dołączonych struktur zwanych fanerami, takich jak włosy, paznokcie, pot i gruczoły łojowe, a u niektórych zwierząt łuski lub pióra. System ten jest obecny w organizmie ludzkim, kręgowcach i stawonogach oraz spełnia funkcję izolowania ciała od zewnątrz. Skóra lub osłona

anatomia i fizjologia - 4 supehyoidalne mięśnie i ich funkcje

4 supehyoidalne mięśnie i ich funkcje

Mięśnie naddźwiękowe tworzą grupę utworzoną przez cztery mięśnie umiejscowione w przednim obszarze szyi powyżej kości gnykowej, które włożone do niej mocują ją do czaszki. Są one częścią podziału przedniej grupy mięśniowej szyi, topograficznie podzielonej przez obecność kości gnykowej, aby ułatwić jej badanie. Razem ta grupa mięśni ucze

anatomia i fizjologia - Mięśnie podczerwone: charakterystyka i funkcje

Mięśnie podczerwone: charakterystyka i funkcje

Mięśnie podeszwowe to grupa mięśni składająca się z czterech smukłych, zgniecionych mięśni, które leżą poniżej kości gnykowej. Mięśnie te są zlokalizowane z dala od kręgosłupa, przed gruczołem tarczowym i przewodem krtaniowym. Aby zlokalizować mięśnie podeszwowe metodą palpacyjną, należy zacząć od umieszczenia palców na bocznej krawędzi tchawicy, stamtąd lekko ślizgając się w kierunku mostkowo-obojczykowo-sutkowego i podążając za różnymi włóknami mięśni między kością gnykową a mostkiem, obojczyk i łopatka. Konieczne będzie, aby pacjent połykał, aby mieć

anatomia i fizjologia - Przesmyk fauców: anatomia, funkcje, choroby

Przesmyk fauców: anatomia, funkcje, choroby

Przesmyk lub przesmyk ustno- gardłowy jest najwęższą i tylną częścią jamy ustnej, która ma nieregularny kształt i ustanawia komunikację między jamą ustną a jamą ustno-gardłową. Nazywany jest także „tylnym ujściem ust”, niektóre bibliografie przypominają kształtem litery „M” i są ograniczone korzeniem języka poniżej, łuki palatoglossalne po obu stronach i wolna krawędź podniebienia miękkiego z Uvula powyżej. Jest ograniczona przez formacje mięś

anatomia i fizjologia - Jakie są płaty płucne?

Jakie są płaty płucne?

Płatki płucne są dobrze zdefiniowanymi sekcjami, w których płuca są podzielone, wyznaczone przez serię fałd w błonie, która pokrywa te narządy. Płat odnosi się do wystającej i zaokrąglonej części narządu, co oznacza wyraźny podział lub przedłużenie tego, i które można określić bez użycia mikroskopu. Płat oznacza podział narz

anatomia i fizjologia - Jakie są warstwy serca?

Jakie są warstwy serca?

Warstwy serca są tkankami, które tworzą ścianę tego narządu i są wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia. U ludzi, innych ssaków i ptaków serce dzieli się na cztery komory lub jamy: lewe i prawe górne atrium oraz lewą i prawą dolną komorę. Prawe przedsionek i prawa komora są znane jako prawe serce i lewe przedsionek i lewa komora jako lewe serce. Serce jest wydrą

anatomia i fizjologia - Układ krążenia: funkcje, części, typy, choroby

Układ krążenia: funkcje, części, typy, choroby

Układ krążenia składa się z szeregu narządów, które zarządzają przepływem krwi przez wszystkie tkanki, umożliwiając między innymi transport różnych materiałów, takich jak składniki odżywcze, tlen, dwutlenek węgla, hormony. Składa się z serca, żył, tętnic i naczyń włosowatych. Jego główna funkcja polega

anatomia i fizjologia - Mięśnie skroniowe: funkcje, pochodzenie, wstawienie, nawadnianie

Mięśnie skroniowe: funkcje, pochodzenie, wstawienie, nawadnianie

Mięsień skroniowy jest mięśniem pary o kształcie trójkątnym, który znajduje się po obu stronach czaszki, zajmując tymczasową dolinę i dużą część obszaru tymczasowej kości. Ten płaski mięsień otrzymuje również nazwę mięśnia skroniowego lub krocza i jest częścią grupy mięśniowej znanej jako mięśnie do żucia, ze względu na jego potężne działanie jako winda szczękowa. Istnieją patologie związane z mięśnie

anatomia i fizjologia - Jama brzuszna: anatomia i narządy, funkcje

Jama brzuszna: anatomia i narządy, funkcje

Jama brzuszna jest przestrzenią ciała, która zajmuje obszar brzucha, znajdujący się między przeponą a otworem miednicy. Jest to największa wnęka ludzkiego ciała i zawiera główne narządy układu pokarmowego, moczowego i płciowego. Do badania i oceny klinicznej w dziedzinie medycyny brzuch musi być topograficznie podzielony zewnętrznie na 9 ćwiartek lub regionów, przy użyciu czterech wyimaginowanych linii, dwóch pionowych i dwóch poziomych. Istnieje dziewięć wy

anatomia i fizjologia - Automatyzacja serca: anatomia, jak jest produkowana

Automatyzacja serca: anatomia, jak jest produkowana

Automatyzm serca to zdolność komórek mięśnia sercowego do samodzielnego bicia. Ta właściwość jest unikalna dla serca, ponieważ żaden inny mięsień ciała nie jest w stanie sprzeciwić się rozkazom podyktowanym przez centralny układ nerwowy. Niektórzy autorzy uważają chronotropizm i automatyzm serca za synonimy fizjologiczne. Tylko wyższe organ

anatomia i fizjologia - 22 najbardziej znanych i ważnych biologów historii

22 najbardziej znanych i ważnych biologów historii

Pozostawiamy Ci kompilację najbardziej znanych i ważnych biologów wszechczasów, wraz z ich najbardziej charakterystycznymi wkładami w świat nauki. Praca biologa polega na badaniu organizmów żywych i ich związku z naturą. Starają się zrozumieć mechanizmy żywych istot poprzez badanie ich pochodzenia, zwyczajów i struktury genetycznej. Dziedzina bio

anatomia i fizjologia - Rugoscopia: podstawy, klasyfikacja i zastosowania

Rugoscopia: podstawy, klasyfikacja i zastosowania

Rugoscopy to badanie podniebienia rugas w celu identyfikacji osoby. Niedoskonałości podniebienia (rugas) to grzbiety lub elewacje poprzeczne znajdujące się w przedniej jednej trzeciej podniebienia twardego, za górnymi zębami i brodawką sieczną. Są to nieregularności odczuwane czubkiem języka na niebie ust. Liczne ba

anatomia i fizjologia - Helicasa: cechy, struktury i funkcje

Helicasa: cechy, struktury i funkcje

Helikaza odnosi się do grupy enzymów typu proteolityczno-hydrolitycznego bardzo ważnych dla wszystkich żywych organizmów; nazywane są także białkami motorycznymi. Przemieszczają się przez cytoplazmę komórki, przekształcając energię chemiczną w pracę mechaniczną poprzez hydrolizę ATP. Jego najważniejsz

anatomia i fizjologia - Jedzenie bolusa: gdzie i jak się tworzy, podróż

Jedzenie bolusa: gdzie i jak się tworzy, podróż

Bolus pokarmowy to substancja, która powstaje w procesie trawienia, gdy pokarm jest odbierany przez gąbki i jest przez nich miażdżony. W tym kroku podkreśl także działanie różnych enzymów w ślinie, które pomagają w degradacji zużytego materiału. Podczas kruszenia żywności stosunek objętości powierzchni wzrasta. Dzięki większej o

anatomia i fizjologia - Pąki smakowe: struktura, funkcje, rodzaje i zaburzenia

Pąki smakowe: struktura, funkcje, rodzaje i zaburzenia

Kubki smakowe to małe narządy zmysłów zlokalizowane w tkance nabłonkowej języka kręgowców lądowych. Pełnią funkcję emitowania sygnałów do mózgu na bodźce docierające do wnętrza jamy ustnej, co przekłada się na smaki takie jak słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami (Bernays i Chapman, 2016). Kubki smakowe mogą mi

anatomia i fizjologia - Co to jest zamknięty obieg?

Co to jest zamknięty obieg?

Zamknięty krążenie to system, który transportuje krew przez organizm organizmu za pomocą systemu naczyń krwionośnych. Serce pompuje bogatą w tlen krew przez tętnice w całym ciele, a krew wypełniona odpadami i pozbawiona tlenu wraca do serca przez żyły. Układ krążenia jest jednym z systemów transportowych, przez które składniki odżywcze, gazy i inne cząsteczki są transportowane w ciele zwierząt. Istnieją dwa główne t

anatomia i fizjologia - 3 rodzaje serc żywych istot

3 rodzaje serc żywych istot

Rodzaje serc żywych istot można sklasyfikować jako dwuizbowe, trójkamerowe i z czterema kamerami. Kiedy odwołujemy się do anatomii różnych gatunków królestwa zwierząt, serce stało się wyraźnym przykładem ewolucji. Krótko mówiąc, kręgowce mają układ krążenia, który różnił się od siebie w czasie. Chociaż w ekosystemach nad

anatomia i fizjologia - Organy szczątkowe: cechy i przykłady w człowieku

Organy szczątkowe: cechy i przykłady w człowieku

Szczątkowe organy to pozostałości struktur, które niegdyś pełniły pewną funkcję dla przodka badanego gatunku, ale obecnie narząd nie spełnia już żadnej widocznej roli. Dlatego też znaczenie tych organów dla organizmu, który je niesie, jest marginalne lub praktycznie zerowe. W przyrodzie istnieje wiele przykładów organów szczątkowych. Wśród najbardziej

anatomia i fizjologia - Osocze krwi: trening, komponenty i funkcje

Osocze krwi: trening, komponenty i funkcje

Osocze krwi stanowi w dużej części frakcję wodną krwi. Jest to tkanka łączna w fazie ciekłej, która jest mobilizowana przez naczynia włosowate, żyły i tętnice zarówno u ludzi, jak iw innych grupach kręgowców w procesie krążenia. Funkcją plazmy jest transport gazów oddechowych i różnych składników odżywczych, których komórki potrzebują do funkcjonowania. W ludzkim ciele osocze jes

anatomia i fizjologia - Pęcherzyk nasienny: cechy, funkcje, histologia i choroby

Pęcherzyk nasienny: cechy, funkcje, histologia i choroby

Pęcherzyki nasienne , znane również pod nazwą gruczołów nasiennych, są strukturami odpowiedzialnymi za produkcję około połowy objętości płynu nasiennego u mężczyzn. Składają się z rury złożonej i zwiniętej na sobie. Anatomicznie znajduje się w rejonie zwanym wykopem miednicy. Znajduje się za pęcherzem moczowym i przed odbytnicą. Jest przymocowany do pr