literatura

literatura - Jakie są części ważnego wiersza?  (Struktura)

Jakie są części ważnego wiersza? (Struktura)

Głównymi częściami wiersza są tytuł, wiersz, wiersz, rytm, miernik i autor. Poezja jest gatunkiem literackim, który wykorzystuje estetyczne i rytmiczne cechy języka, takie jak eufonia (dźwięk słów uważanych za przyjemne) i metryki (zbiór regularności w wersetach), aby wywoływać znaczenia lub uczucia, często ukryte lub symboliczne Wiersz jest literackim produktem poezji, to znaczy wiersz jest tekstem literackim, który spełnia cechy charakterystyczne dla gatunku poezji. Główną cechą klasy

literatura - Jaka jest struktura legendy?

Jaka jest struktura legendy?

Struktura legendy jest podzielona na wprowadzenie, rozwój i wynik. Legendy to krótkie opowiadania, które zazwyczaj opierają się na wydarzeniach i prawdziwych postaciach, które są upiększane i przesadzane w narracji. Ogólnie rzecz biorąc, legendy obejmują stwory mitologiczne i wydarzenia nadprzyrodzone. Jednak sp

literatura - 10 najważniejszych cech dadaizmu

10 najważniejszych cech dadaizmu

Dadaizm był ruchem artystycznym początku XX wieku, który odrzucił ideę ruchów artystycznych. Zaczęło się w Zurychu podczas pierwszej wojny światowej jako wspólny wysiłek malarzy, pisarzy i dramaturgów, a także innych rodzajów artystów. Motywowała go potrzeba zaakceptowania okropności wojny. Dadaizm podważał

literatura - Jakie są podstawowe elementy oświadczenia?  (z przykładami)

Jakie są podstawowe elementy oświadczenia? (z przykładami)

Podstawowe elementy wypowiedzi to modlitwa, forma i intencja. Wypowiedź jest podstawową jednostką dyskursu i stanowi jednostkę analizy pragmatyki (dyscyplina pomocnicza lingwistyki, która odpowiada za studiowanie mowy, tj. Używanego języka). Ogólnie rzecz biorąc, uważa się, że zdanie jest równe zdaniu. Jednak ta i

literatura - Co i czym są podgrupy liryczne?

Co i czym są podgrupy liryczne?

Podgrupy liryczne to wszystkie klasyfikacje, w których można przejawiać gatunek liryczny, w których emocje są formowane w różnych postaciach literackich, które wzmacniają ich zrozumienie. Liryka to gatunek literacki, w którym autor przekazuje uczucia z pewną głębią i może manifestować się na różne sposoby. Ogólnie liryka je

literatura - 9 Przykłady ważnych zasobów literackich

9 Przykłady ważnych zasobów literackich

Zasoby literackie odnoszą się do typowych struktur używanych przez pisarzy w ich pracy, aby przekazać czytelnikom swoje wiadomości w prosty sposób. Służą do tworzenia określonych efektów stylu w tekście. Stosowane prawidłowo różne zasoby literackie pomagają czytelnikom docenić, zinterpretować i przeanalizować dzieło literackie autora. Głównym zadaniem t

literatura - 10 najważniejszych pisarzy renesansu

10 najważniejszych pisarzy renesansu

Jednymi z najbardziej znanych pisarzy renesansowych byli Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Nicolas Machiavelli lub Martin Luther. Renesans był ruchem kulturalnym, który widział rozwój edukacji, literatury, sztuki i nauki. Renesans dostrzegł napływ nowych pomysłów i nowych praktyk i pozostawił głębokie dziedzictwo kulturowe. Renesans by

literatura - Jakie są 4 elementy powieści?

Jakie są 4 elementy powieści?

Elementy powieści nazywane są zestawem aspektów charakteryzujących powieść. Powieść jest najpopularniejszym rodzajem literackiej podgatunku dzisiaj i była przedmiotem wielu nowości, typologii, rozszerzeń i odmian. Być może z tego powodu Słownik Królewskiej Akademii Hiszpańskiej, RAE, skromnie definiuje ją jako narracyjną pracę literacką w pewnym stopniu (Real Academia Española, 2017). Termin „powieść” po

literatura - Jakie są elementy bajki?

Jakie są elementy bajki?

Elementami głównej bajki są zwierzęce postacie, działania, historia i morał kryjący się za historią. Bajka to krótka kompozycja literacka, w której postacie fantasy są używane do przedstawiania historii, także fikcyjnej, w celu pozostawienia czytelnikowi lekcji moralnej lub refleksji nad ludzkim zachowaniem. Ze względu n

literatura - 100 przykładów czasowników Preterit

100 przykładów czasowników Preterit

Czasowniki w czasach przedterminowych to te, które wyrażają czas przeszły. Są to przeszłe działania, których realizacja trwa do chwili obecnej. Istnieje podział na czasy przeszłe w czasie przeszłym prostym, idealny czas przeszły prosty, niedoskonały przedteryt, przedterytowy czas idealny i nieokreślony przedterytet. Forma werbal

literatura - Jakie są części raportu?

Jakie są części raportu?

Częściami raportu są właściciel, początkowy akapit lub wpis, treść raportu i ostatni akapit. Raport jest tekstem informacyjnym, w którym opracowano konkretny temat. Jest to gatunek dziennikarski, który opowiada o wydarzeniach lub wydarzeniach dowolnego rodzaju. Jest to praca dokumentalna zaplanowana i zorganizowana w wyraźnie wyodrębnione części. Raporty są d

literatura - Jaka jest struktura opowieści?

Jaka jest struktura opowieści?

Struktura opowiadania , jak również inne gatunki literackie, składa się ze wstępu (gdzie zaczyna się historia), węzła (gdzie konflikt się rozwija) i wyniku (części, w której konflikt został rozwiązany). Historie są podzielone na trzy odrębne części, ale nie jest konieczne, aby ta sama kolejność była zawsze zachowana. Każdy pisarz może z

literatura - 30 przysłowia z metaforą dla dzieci i dorosłych

30 przysłowia z metaforą dla dzieci i dorosłych

Przysłowia z metaforą są popularnymi powiedzeniami, które zazwyczaj zawierają wskazówkę lub morał. Zwykle są to krótkie zdania, przekazywane ustnie w czasie, które wskazują na postawy, które należy podjąć w określonych sytuacjach, lub powody określonego zachowania. Mają cel dydaktyczny dla odbiorcy i czasami zamieniają anegdotę w temat refleksji. Zazwyczaj mają spar

literatura - Pytania retoryczne: 23 Przykłady literackie i dzienne

Pytania retoryczne: 23 Przykłady literackie i dzienne

Pytania retoryczne to postacie literackie, znane również jako erotyki, które można wykorzystać jako narzędzia dyskursywne i argumentacyjne. Postać retoryczna to taka, która jest sformułowana bez oczekiwania na odpowiedź, w celu wzmocnienia punktu widzenia lub uzyskania zgody na interpelację. Nie czeka

literatura - Sinalefa: 45 Przykłady i cechy charakterystyczne

Sinalefa: 45 Przykłady i cechy charakterystyczne

Synalepha jest zasobem literackim używanym do pomiaru sylab wiersza, będącym figurą transformacji. Kiedy liczymy znaki, jeśli jedna sylaba kończy się samogłoską, a następna zaczyna się od samogłoski lub wyciszenia, liczymy ją jako pojedynczą sylabę. Metryka wierszy polega na policzeniu sylab poetyckich zawartych w wierszu. Istnieją różn

literatura - Jakie są warianty leksykalne?  Typy i przykłady

Jakie są warianty leksykalne? Typy i przykłady

Warianty leksykalne to wariacje na język zależny od regionu, w którym się znajdujemy. Różne słowa są używane do odnoszenia się do obiektu lub do tego samego słowa, które odnosi się do różnych obiektów. Leksykon to słownictwo języka lub regionu. Możemy więc zdefiniować warianty leksykalne jako użycie elementów językowych zamiast innych bez zmiany znaczenia. Odmiany wariantów leks

literatura - 64 Przykłady zdań z Nexuses (w języku hiszpańskim)

64 Przykłady zdań z Nexuses (w języku hiszpańskim)

Nexus definiuje się jako połączenie elementów składających się na zdanie, biorąc pod uwagę przedmiot, czasownik i predykat. Kiedy zdanie staje się bardziej złożone, pojawiają się klauzule, które są zestawem słów, które mogą tworzyć pojedyncze zdanie lub kilka zdań. Zdanie może mieć powiązanie, które pozwala na określenie jasności pomysłu, więc najczęściej używane są: Nexus wprowadzający złożonego przymiotnika Zdanie podporządkowane: są one zgodne ze słowami w liczbie pojedynczej: to, które, kto, kto, jak, ile, ile ; liczba mnoga: kto, co, kto, którego, którego, ile, ile . Użyte przysłówki to: g

literatura - Czym jest rodzina leksykalna?  60 Przykłady

Czym jest rodzina leksykalna? 60 Przykłady

Rodzina leksykalna to termin odnoszący się do tych słów, które pochodzą z tego samego leksemu i dlatego mają podobne znaczenie. Rodzina leksykalna jest również znana jako rodzina etymologiczna. W ten sposób grupa słów, które mają ten sam korzeń etymologiczny, ale różne pochodne morfemy (przyrostki, przedrostki i interfixy) mogą być uważane za część tej samej rodziny (Gramáticas, 2013). Rodzina leksykalna moż

literatura - Czym jest funkcja poetycka?  20 Przykłady

Czym jest funkcja poetycka? 20 Przykłady

Funkcja poetycka jest uważana za funkcję języka, którego głównym celem jest wytworzenie estetycznego wrażenia piękna, przyjemności lub łaski. W tej funkcji języka głównym elementem jest sposób przekazywania wiadomości, a nie tylko sama wiadomość. Dzieje się tak, ponieważ może istnieć wiele sposobów przekazywania wiadomości przy użyciu różnych wyrażeń i intonacji (Ejemplode.com, 2017). Przykładami fun

literatura - Czym jest język literacki?  Charakterystyka i główne elementy

Czym jest język literacki? Charakterystyka i główne elementy

Język literacki to sposób ekspresji artystycznej, w którym pisarz zamierza przekazać pomysł w sposób estetyczny, piękniejszy i stylizowany, aby przyciągnąć uwagę czytelnika. Może być używany w prozie lub wersecie. Podobnie może być słowna i używana w codziennej komunikacji. Język literacki jest językiem specjalnym, o ile priorytetyzuje sposób przekazywania wiadomości niż w samej wiadomości. Oczywiste jest, że prz

literatura - Co to jest wiek literacki i które są najważniejsze?

Co to jest wiek literacki i które są najważniejsze?

Wiek literacki odnosi się do różnych czasów lub okresów, w których literatura kwitnie. Etapy te miały miejsce w całej ludzkości, dlatego można je rozpoznać i podzielić na kilka okresów. Każdy okres ma swoją grupę szczególnych cech; czasami specjalnie w regionie. Należy zauważyć, że okresy te zwykle towarzyszyły szerszemu kontekstowi kulturowemu lub historycznemu. Niektóre epoki liter

literatura - 1000 słów z Ca, Co, Cu w języku hiszpańskim

1000 słów z Ca, Co, Cu w języku hiszpańskim

Ponad 1000 słów z ca, co i cu , takich jak koń, kuchnia, wielbłąd, region, kult, policjant, kruk, kurs, polowanie i wiele innych. Litera C jest trzecią częścią alfabetu hiszpańskiego i drugą spółgłoską. Samogłoski alfabetu to 5: trzy otwarte (a, e, o) i 2 zamknięte (i, u). Abakal Abakus Abarca Okładka Abdykacja Abocado Abocar Acadian Sukces Acahual Acal Acaldar Acalefo Acalia Cisza Acoro Acucia Idź do Acular Acullá Przenikliwość Kołyska Moneta Wodnisty Wodny Oskarżyć Accuson Aguacal Ahacado Ahincar Hang Hang Puchar Ajaraca Ajorca Alacate Burmistrz Alkalia Alcamar Alcuza Ameryka Miłość Latać Amu

literatura - 700 słów z nf w języku hiszpańskim

700 słów z nf w języku hiszpańskim

Ponad 700 słów z nf jak kamfora, amfibia, konferencja, zamieszanie, rozpusta, choroba, dezorientacja, nieufność, infanta i wiele innych. Litera N jest numerem 14 alfabetu hiszpańskiego i jedenastym spółgłoskami. Acantinflado Profesjonalny Niefachowość Kamfora Alcanforada Alcanforado Alcanforar Alcanforero Anfesibena Anfeta Amfetamina Amfetamina Anfi Płaz Płaz Amfibolit Amfibologia Ziemnowodny Anfíbraco Anfiction Anfictionado Anfictionía Amficytionowy Anfigen Płaz Anfineuro Amphion Amfipod Amfipropyl Anfisbena Anfiscio Amfetamina Amfiteatr Gospodarz Amfora Amphoe Kątowość Anfractuoso Antyinflacy

literatura - 1300 słów z Ga, Go i Gu po hiszpańsku

1300 słów z Ga, Go i Gu po hiszpańsku

Ponad 1000 słów z ga, go, gu , jak kot, rząd, obżarstwo, wygrana, klejnot, wiśnia, kroplówka, pazur, gazela i wiele innych. Litera G jest siódmym alfabetem hiszpańskim i piątą spółgłoską. Samogłoski alfabetu to 5: trzy otwarte (a, e, o) i 2 zamknięte (i, u). Rzecznik Ábrego Płaszcz Ábrigo Chard Fatalny Azigos Adarga Afgański Afogar Agace Agache Agatón Agalla Agallo Agallú Agami Aganar Agape Agar Grip Grip Agat Agawa Agobium Agogy Agolar Agonal Agonia Agora Agora Agitować Agosta Sierpień Wydech Wydech Agovia Woda Aguada Aguado Aguaí Aguaje Aguají Aguapé Aguar Aguará Wody Aguate Aguay Aguayo Agua

literatura - 1100 słów z Gra, Gre, Gri, Gro i Gru w języku hiszpańskim

1100 słów z Gra, Gre, Gri, Gro i Gru w języku hiszpańskim

Ponad 1000 słów z grą, gre, gri, gro i gru , jak wdzięczność, Grecja, gringo, groteska, chrząknięcie, gram, crack, niegrzeczny i wiele innych. Litera G jest siódmym alfabetem hiszpańskim i piątą spółgłoską. Samogłoski to 5: „a”, „e”, „i”, „o” i „u”. Zawias Aerograf Aerogram Afronegrismo Afronegro Agangrenarse Agracejina Berberys Agraceño Rolnik Agracero Agraces Wdzięczny Wdzięczny Grace Agracillo Przyjemny Akceptor Proszę Dziękuję Wdzięczny Witamy Agraphia Agraphy Wykres Agram Agrammed Agrammer Agramming Agramar Na szczęście Agramilar Agramiza Agramontés Powiększony Powiększ Agranujado Rolnik A

literatura - Klasyfikacja opowieści: główne gatunki

Klasyfikacja opowieści: główne gatunki

Klasyfikację opowiadań można przeprowadzić według płci i zgodnie z ich formą narracyjną. Do najbardziej popularnych gatunków należą wróżki, science fiction, horror, przygoda, tajemnica, realizm, dzieciństwo i historia. Podobnie historie można podzielić na dwie główne kategorie: te, które są przekazywane ustnie i te, które są przekazywane w formie pisemnej. Opowieść to narracja

literatura - 46 Przykłady metonimii

46 Przykłady metonimii

Metonimia to figura retoryczna, która polega na przypisaniu obiektu lub idei nazwy innego elementu poprzez relację ciągłości. Na przykład, wołaj sól do solniczki, ponieważ jest to treść. Słowo metonimia pochodzi od greckich terminów „meta” (co oznacza zmianę) i „onoma” (co oznacza nazwę), więc ogólnie można powiedzieć, że metonimia to zmiana nazwy rzeczy lub pomysłu, Powyższe relacje ciągłości mogą być różnych typów: 1-Treść i kontener 2-Przyczyna i skutek. 3-Produkt i producent 4-Autor i praca.

literatura - 45 Przykłady hiperbaton w modlitwach

45 Przykłady hiperbaton w modlitwach

Hiperbaton to figura retoryczna, która polega na zmianie naturalnej pozycji elementów zdania w celu podkreślenia pewnej części dyskursu. Zwykle jest używany w poezji ze względu na metryki i rytm. Należy zauważyć, że w popularnym języku ta liczba jest również używana. Na przykład: czy wiesz, że ...? zamiast tego

literatura - 40 Przykłady symulacji lub porównania

40 Przykłady symulacji lub porównania

Porównanie lub porównanie to figura retoryczna, która służy do ustalenia relacji podobieństwa między dwoma elementami. Dwa elementy są obecne w zdaniu; jednak jeden jest rzeczywisty (obecny w momencie wypowiedzenia), a drugi jest figuratywny (wyobrażony podczas wymowy). Na przykład: Twoje włosy są żółte jak złoto. W tym przypadk

literatura - 60 Przykłady akcentu emfitycznego

60 Przykłady akcentu emfitycznego

Termin akcent zdecydowany odnosi się do symboli graficznych i wymowy używanych w słowach „co”, „kto”, „kiedy”, „gdzie”, „jak” i „ile”, gdy mają wartość pytającą lub wykrzyknikową. Na przykład: Co za radość! Co chcesz pić Graficznie, wyraźny akcent jest reprezentowany przez akcenty umieszczone w tych słowach. Z drugiej strony, fonetycznie, wyraźn