Psychologia edukacyjna

psychologia edukacyjna - Co to jest efekt Pigmaliona?

Co to jest efekt Pigmaliona?

Efekt Pygmaliona jest pojęciem, zjawiskiem, a nawet paradygmatem, który z grubsza sugeruje, że oczekiwanie, że człowiek buduje nad innym, wpływa na zachowanie odbiorcy do tego stopnia, że ​​kończy się na początkowe oczekiwanie. Interesujące jest wiedzieć, że efekt ten opiera się na tym, co Merton (1948) nazwał „samospełniającą się przepowiednią”, czyli; że osoba, która ustala oczekiwania, jest odpowiedzialna za ich egzekwowanie, nawet jeśli nieumyślnie. Kiedy Pigmalion kontempluje ha

psychologia edukacyjna - Bruner's Discovery Learning

Bruner's Discovery Learning

Odkrywanie uczenia się jest metodologią uczenia się, w której osoba jest aktywnym podmiotem badań, to znaczy jednostka zamiast otrzymywać instrukcje i treści, musi odkryć dla siebie powiązania i relacje między pojęciami i dostosować je do jego schematu poznawczego. Byłaby to metodologia indukcyjna oparta na indywidualnym badaniu i wyciągnięciu ogólnych wniosków. Uzyskuje się go

psychologia edukacyjna - Teoria przywiązania: zachowania, etapy i eksperymenty

Teoria przywiązania: zachowania, etapy i eksperymenty

Teoria przywiązania wyjaśnia, w jaki sposób powiązania i relacje między ludźmi są ustanawiane przez całe życie i obejmuje interdyscyplinarną wizję, która obejmuje psychologię i etiologię. Przywiązanie to więź uczuciowa lub więź emocjonalna, która ustanawia dziecko z rodzicami lub reprezentatywnymi postaciami opieki i ochrony. Który zapewnia nie

psychologia edukacyjna - Co to jest rozwój psychoseksualny?

Co to jest rozwój psychoseksualny?

Rozwój psychoseksualny jest głównym składnikiem i centralną osią teorii psychoanalitycznej zaproponowanej przez Zygmunta Freuda, dla której rozwój osobowości był równoznaczny z rozwojem impulsów seksualnych. Ta psychoanalityczna teoria rozwoju psychoseksualnego opiera się na greckiej tragedii napisanej przez Sofoklesa, Edypa Rexa , znanego jako Kompleks Edypa. Który jest

psychologia edukacyjna - Jaki jest okres opóźnienia?

Jaki jest okres opóźnienia?

Okres latencji jest etapem dziecięcego rozwoju psychoseksualnego, momentem, w którym libido lub energia seksualna zatrzymuje się i pozostaje w stanie utajonym. Zaczyna się około 6 roku życia, równolegle z końcem opracowania kompleksu Edypa. Odpowiada etapowi rozwoju, w którym ewolucja seksualności wydaje się zatrzymywać i osiąga szczyt w okresie dojrzewania, około 12 lat. Na tym etapi

psychologia edukacyjna - 15 Objawy autyzmu u dzieci

15 Objawy autyzmu u dzieci

Istnieje kilka objawów autyzmu u dzieci - niektóre z nich występują u dzieci - które pozwalają na odpowiednie zdiagnozowanie zaburzenia. Są to obserwowalne cechy, które pojawiają się w młodym wieku. Jedną z największych obaw, które może mieć matka i ojciec, jest to, czy ich dziecko jest zdrowe, czy nie. W tym celu mus

psychologia edukacyjna - Matematyczna inteligencja logiczna: charakterystyka i jak ją poprawić

Matematyczna inteligencja logiczna: charakterystyka i jak ją poprawić

Logiczna inteligencja matematyczna to zdolność obserwowania, obliczania możliwego wpływu pewnych działań na przedmioty lub idee i ich wzajemnego powiązania. Ludzie z tą inteligencją wykorzystują logiczne myślenie i stosują indukcyjne i dedukcyjne rozumowanie do rozwiązywania matematycznych problemów i wyzwań. Jeśli kiedyko

psychologia edukacyjna - 100 najlepszych blogów edukacyjnych

100 najlepszych blogów edukacyjnych

Wybór 100 najlepszych blogów edukacyjnych, z którymi, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w dziedzinie edukacji, czy nie, możesz znaleźć temat związany ze wspaniałą dziedziną nauczania. Jest bardzo przydatne dla społeczeństwa, że ​​są ludzie, którzy są zmotywowani do pisania i dzielenia się informacjami na temat zagadnień związanych z edukacją, takich jak szkoły podstawowe, dzieci lub uniwersytety. Z tego powodu zastanawiałe

psychologia edukacyjna - 14 działań na rzecz emocji w pracy z dziećmi i młodzieżą

14 działań na rzecz emocji w pracy z dziećmi i młodzieżą

W tym artykule pokazujemy Ci , jak pracować nad emocjami ze swoimi dziećmi lub uczniami, wyjaśniamy, czym one są, jakie są najczęstsze emocje i dlaczego ważne jest, aby pracować w dzieciństwie. Pojęcie inteligencji emocjonalnej jest dość nowoczesne. Obejmuje umiejętność rozpoznawania i właściwego zarządzania naszymi emocjami, co sprawia, że ​​jest szczególnie przydatny do osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Osoba inteligentna emocjon

psychologia edukacyjna - Jakie są 4 teorie uczenia się?

Jakie są 4 teorie uczenia się?

Teorie uczenia się wyjaśniają zmiany zachodzące w zachowaniu wynikające z praktyki, a nie z innych czynników, takich jak rozwój fizjologiczny. Niektóre z teorii pojawiły się jako negatywna reakcja na poprzednie, inne służyły jako podstawa do opracowania późniejszych teorii, a inne zajmowały się tylko konkretnymi kontekstami uczenia się. Różne teorie ucz

psychologia edukacyjna - 10 dynamik wartości dla dzieci i dorosłych

10 dynamik wartości dla dzieci i dorosłych

Dynamika wartości jest narzędziem wykorzystywanym przede wszystkim w klasie z dziećmi i młodzieżą, w której ma generować krytyczny, refleksyjny i partycypacyjny klimat. Wpisywanie wartości nieletnim jest zadaniem, które należy wykonać poprzecznie. W związku z tym dzięki grom i dynamice wartości te mogą być promowane i wykonywane w bardziej zabawny i bliski sposób, a studenci są bardziej otwarci. Ważne jest, aby d

psychologia edukacyjna - Dysarthria: objawy, przyczyny i leczenie

Dysarthria: objawy, przyczyny i leczenie

Dysarthria jest zaburzeniem językowym pochodzenia neurologicznego, które może odpowiadać uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego lub ośrodkowego układu nerwowego lub obwodowego układu nerwowego. Ta zmiana powoduje zmiany napięcia mięśniowego, parestezji, braku koordynacji mięśni lub paraliżu, które powodują trudności w kontroli postawy organów narządu ruchu, takich jak narządy oddechowe, fonacja, rezonans, artykulacja i prozodia, powodując zmiany w ekspresji werbalnej, Dysarthria może być wrodzona lub nabyta w każdym wieku. Etiologia tego uszkodze

psychologia edukacyjna - Jak budować inteligencję emocjonalną u dzieci: 17 wskazówek

Jak budować inteligencję emocjonalną u dzieci: 17 wskazówek

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci jest bardzo ważne, ponieważ jest to jedna z umiejętności, które pomogą im rozwijać się osobiście, mieć zdrowe relacje osobiste i odnieść sukces w życiu. Kiedy występują zaburzenia równowagi emocjonalnej, zmienia się zachowanie dzieci i młodzieży, wpływając na życie rodzinne, szkolne i społeczne, a także na ich samopoczucie psychiczne. Nierównowaga ta pojawi

psychologia edukacyjna - Nadopiekuńczy rodzice: 11 negatywnych zachowań

Nadopiekuńczy rodzice: 11 negatywnych zachowań

Nadopiekuńczymi rodzicami lub „rodzicami helikopterów” są ci, którzy poświęcają zbyt wiele uwagi swoim dzieciom i ich problemom, uniemożliwiając im samodzielne ich rozwiązanie. Ta nadopiekuńczość występuje zwłaszcza na poziomie akademickim. Tego typu rodzice ponoszą zbyt dużą odpowiedzialność za sukcesy i porażki swoich dzieci. Zachowanie, które kończ

psychologia edukacyjna - 29 Konsekwencje rozwodu u dzieci

29 Konsekwencje rozwodu u dzieci

Najważniejsze konsekwencje rozwodu u dzieci to możliwość pojawienia się zaburzeń psychicznych, uszkodzenia relacji osobistych, tworzenia poczucia winy, naśladowania negatywnych zachowań, podżegania do używania narkotyków, stresu lub spowodowania gorszych wyników w nauce. Obecnie separacja i rozwód par z dziećmi jest bardzo powszechny i ​​wydaje się wzrastać. Fakt ten może mieć

psychologia edukacyjna - Nadpobudliwość psychoruchowa: charakterystyka i objawy

Nadpobudliwość psychoruchowa: charakterystyka i objawy

Deficyt uwagi bez nadpobudliwości jest trudnością psychologiczną, która charakteryzuje się wyraźną nieuwagą i przejawem trudności w koncentracji i skupieniu uwagi. Jak sama nazwa wskazuje, ta zmiana charakteryzuje się tym, że nie powoduje nadmiernych objawów, takich jak impulsywność lub trudności w uspokojeniu. W ostatnich la

psychologia edukacyjna - Czym jest kompleks Edypa?  (według Freuda)

Czym jest kompleks Edypa? (według Freuda)

Kompleks Edypa jest pragnieniem dziecka, by uprawiać seks z ojcem płci przeciwnej (dzieci przyciągane przez matki i dziewczynki przyciągane przez rodziców). Występuje w trzecim etapie fazy fallicznej (3-6 lat) z pięciu etapów rozwoju psychoseksualnego: ustnego, analnego, fallicznego, utajonego i genitalnego - w którym źródło przyjemności libidinalnej znajduje się w innej strefie erogennej ciała niemowlęcia Sigmund Freud (1856 - 1939), twórca psychoanalizy, wniósł wiele wkładu w głęboką psychologię, wśród której kompleks Edypa wyróżnia się jako jeden z filarów jego teorii na temat nieświadomości

psychologia edukacyjna - Operant Conditioning: Definicja, charakterystyka i przykłady

Operant Conditioning: Definicja, charakterystyka i przykłady

Kondycjonowanie operacyjne lub Uwarunkowania instrumentalne to rodzaj uczenia się, w którym zachowanie jest kontrolowane z konsekwencjami. Opiera się na założeniu, że wzmacnianie zachowań ma tendencję do pojawiania się przy większej liczbie okazji, podczas gdy kary, które są karane, wygasają. Jaka jest r

psychologia edukacyjna - Znaczące uczenie się: teoria Ausubela (z przykładami)

Znaczące uczenie się: teoria Ausubela (z przykładami)

Uczenie się sensowne jest przeciwne tradycyjnemu uczeniu się i odnosi się do metody uczenia się, w której nowa wiedza, którą należy zdobyć, jest związana z wcześniejszą wiedzą (Ausubel, 2000). Praktykanci aktywnie włączają nowe informacje do starszych informacji (Novak, 2002). Koncepcja mapowania była do tego przydatna; Pozwala on uczestnikom na połączenie istniejącej wiedzy z tematami, których się uczą. David Ausubel był ame

psychologia edukacyjna - Zastraszanie słowne: 17 znaków alarmu i sposób na to

Zastraszanie słowne: 17 znaków alarmu i sposób na to

Zastraszanie słowne to agresja słowna, którą agresorzy i ich asystenci są w stanie zrobić ofierze za pomocą tego słowa. Niektóre przykłady to pseudonimy, pseudonimy, obelgi, obrazy lub pogłoski. Najczęstszymi objawami zastraszania werbalnego są nerwy, strach, brak apetytu, brak apetytu, izolacja, zażywanie narkotyków, brak chęci do szkoły, wolą być sami i inni, co wyjaśnimy później. W ostatnich dziesięc

psychologia edukacyjna - 10 Obowiązki dzieci w domu, aby pomóc

10 Obowiązki dzieci w domu, aby pomóc

Zaangażowanie dzieci w pracę domową i pracę domową to sposób, w jaki mogą uczyć się i rozwijać różne aspekty życia rodzinnego i społecznego, takie jak solidarność, praca zespołowa i odpowiedzialność, oprócz zdobywania wielu niezbędnych umiejętności na całe życie. Czasami mogą nas zaskoczyć tym, co dzieci mogą zrobić w bardzo młodym wieku, nawet jeśli jeszcze nie chodzą do szkoły, dlatego bardzo przydatne jest kierowanie wszystkich tych zdolności i energii, aby uzyskać wspólne dobro, coś, co przynosi korzyści każdy członek rodziny. Ważne jest, aby rodzice zachęcali swoj

psychologia edukacyjna - Fiński System Edukacyjny: 14 Charakterystyka jego sukcesu

Fiński System Edukacyjny: 14 Charakterystyka jego sukcesu

Fiński system edukacji ma za swój głównym celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans na uzyskanie wysokiej jakości edukacji. Nacisk na edukację kładzie się raczej na naukę niż na testy lub egzaminy. Nie ma egzaminów krajowych dla uczniów szkół podstawowych. Jedyny egzamin krajowy odbywa się pod koniec szkoły średniej II stopnia. Zazwyczaj przyję

psychologia edukacyjna - 8 rodzajów uczenia się według psychologii

8 rodzajów uczenia się według psychologii

Rodzaje zainteresowań związanych z nauką Psychologia, ponieważ zwykle zakładamy, że wszystkie zachowania (lub przynajmniej w większości) są uczone lub nabywane. W związku z tym może być również nieuczony, jeśli ma charakter patologiczny lub nieprzystosowany. Być może dzieje się to w literaturze pedagogicznej i psychologii edukacji, gdzie większy nacisk położono na formy uczenia się przez edukację. Chociaż jest to coś,

psychologia edukacyjna - 15 Niezbędne zasady nauki dla dobrych uczniów

15 Niezbędne zasady nauki dla dobrych uczniów

Uczenia się można nauczyć się i rozwijać za pomocą pewnych technik, aby poprawić wyniki w nauce i zdolność uczenia się. Nawyki te są ważne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, którzy muszą się często uczyć, ponieważ w przeciwnym razie zdawanie egzaminów może być trudne. Nadchodzi okres egzamin

psychologia edukacyjna - Emocjonalna dojrzałość: 10 skutecznych wskazówek do osiągnięcia

Emocjonalna dojrzałość: 10 skutecznych wskazówek do osiągnięcia

Dojrzałość emocjonalna, psychologiczna lub osobista obejmuje wszystkie aspekty psychologiczne, emocjonalne, społeczne i behawioralne danej osoby. Osoba dojrzała emocjonalnie to ktoś z inteligencją emocjonalną, umiejętnościami społecznymi, empatią, odpowiedzialnością i doświadczeniami życiowymi. Osoba z niedoj

psychologia edukacyjna - Co to jest zaburzenie negatywnego defiantu?

Co to jest zaburzenie negatywnego defiantu?

Zaburzenie wyzywające negatywne to stan, w którym dziecko wykazuje drażliwy nastrój, wyzywające zachowanie i mściwą postawę wobec rodziców lub innych osób sprawujących władzę. Dzieci z tym zaburzeniem wykazują skrajną odporność na autorytety, konflikt z rodzicami, wybuchy temperamentu i niechęć do rówieśników. Wiele dzieci i młodz

psychologia edukacyjna - Jak skoncentrować się na studiowaniu w 9 skutecznych krokach

Jak skoncentrować się na studiowaniu w 9 skutecznych krokach

Nie możesz się uczyć? Nauka koncentracji na nauce na egzamin jest jednym z najlepszych nawyków, jakie możesz przyjąć; Otrzymasz lepsze oceny i będziesz miał więcej wolnego czasu. W tym artykule postaram się przedstawić wam trochę światła, dostarczając przewodnik, dzięki któremu można pracować z serii punktów, które ułatwiają skuteczne studiowanie. Tylko te informacje za

psychologia edukacyjna - Jak zapobiegać nękaniu szkoły: 15 skutecznych rozwiązań

Jak zapobiegać nękaniu szkoły: 15 skutecznych rozwiązań

Zapobieganie znęcaniu się w szkole jest ważne, aby uniknąć poważnych konsekwencji, które zwykle ma miejsce, i zapewnić dzieciom dobrą jakość życia. Są to rozwiązania i działania zapobiegawcze, w których nauczyciele i rodzice mogą współpracować. Unikaj nękania lub zastraszania poprzez podejmowanie działań w szkołach i instytutach, ważne jest, aby dzieci nie cierpiały z powodu jego negatywnych konsekwencji. Jeśli odpowiedzialni lud

psychologia edukacyjna - Metapoznanie: cechy, przykłady i strategie

Metapoznanie: cechy, przykłady i strategie

Metacognition to świadomość naszego sposobu myślenia i naszych strategii poznawczych. Można to zdefiniować jako „myślenie o naszym myśleniu”. Ponadto obejmuje kontrolę i nadzór nad własnymi procesami poznawczymi, kiedy się uczymy. Ta umiejętność może być rozwijana i wiąże się z inteligencją i sukcesem akademickim. Dlatego jest to temat,

psychologia edukacyjna - Rodzina permisywna: charakterystyka i konsekwencje pozytywne i negatywne

Rodzina permisywna: charakterystyka i konsekwencje pozytywne i negatywne

Rodzina permisywna to taka, która charakteryzuje się nadopiekuńczością, niewymaganiem i ogromnym zaangażowaniem w spełnianie każdego życzenia dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, permisywni rodzice mają trudności z odmawianiem rzeczy swoim dzieciom, albo z obawy przed utratą miłości, albo dlatego, że uważają to za negatywne, aby stać się odniesieniem do dyscypliny. Te permisywne posta